Rekenkamer van Papendrecht huurt B&A en E&E Advies in

09 januari 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

B&A en E&E advies zijn door de rekenkamercommissie van gemeente Papendrecht gevraagd onderzoek te doen naar het economisch beleid dat de gemeente voert en het daaraan gerelateerde perspectief voor de komende jaren. Om hier duidelijkheid over te krijgen, wordt onder meer een documentstudie en quickscan uitgevoerd en spreken de onderzoekers met diverse betrokkenen. 

Omdat de rekenkamercommissie van Papendrecht graag een beter beeld wil krijgen van de mate waarin door de gemeente gemaakte beleidskeuzes aansluiten bij de economische uitdagingen en de toekomstige kansen voor de Zuid-Hollandse gemeente, werd besloten hier onderzoek naar uit te laten voeren. Hiermee wil de rekenkamer tegelijk achterhalen of de genomen maatregelen en gemaakte afspraken leiden tot de gewenste resultaten. Ter uitvoering van de studie werden twee adviesbureaus benaderd, B&A en E&E Advies. 

Het in 1991 in Den Haag opgerichte B&A, waar zo’n 150 professionals werkzaam zijn, concentreert zich in zijn dienstverlening op het sociaal domein, waarbij het zich met name richt op de snijvlakken tussen welzijn & zorg, participatie & activerend werk en jongeren. Onder deze 150 professionals is ook een adviesteam actief dat zich met name bezighoudt met onderzoek en advies.

Het Groningse E&E (Economie & Energietransitie) advies zet zich in voor versterking van de economie en versnelling van de energietransitie. “Wij helpen overheden, samenwerkingsverbanden en bedrijven bij het realiseren van hun ambities”, aldus een woordvoerder.Rekenkamer van Papendrecht laat  B&A en E&E Advies economisch beleid doorlichten

Om goed antwoord te kunnen geven op de door de rekenkamercommissie gestelde vragen, zetten de onderzoekers van de twee bureaus verschillende middelen in. Ten eerste zullen ze alle beschikbare informatie onder de loep nemen middels een uitgebreide documentenstudie en een quickscan. Ook spreken de onderzoekers in interviews met allerlei verschillende betrokkenen, bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van kennisinstellingen en intermediaire organisaties.

Nadat deze eerste fase van de studie is afgerond, analyseren de onderzoekers de resultaten die zijn verkregen met de documentstudie, quickscan en interviews. Hierbij maken ze gebruik van een zogenaamde SWOT-analyse, ook wel bekend als sterkte-zwakte analyse. Naar verwachting zullen de resultaten van het onderzoek ergens in het eerste kwartaal van 2018 naar buiten worden gebracht.

Het betreft niet de eerste keer dat B&A wordt ingeschakeld door een gemeentelijke rekenkamercommissie. Het afgelopen jaar voerde het bureau ook al onderzoek uit voor de gemeentes Beesel (Limburg) en Woerden (Utrecht)Katwijk en Bergen op Zoom.

Ook is B&A vaak betrokken bij andere gemeentelijke initiatieven. Zo evalueerde het de ‘Community tegen Eenzaamheid’ van gemeente Den Haag. Het is ook niet de eerste keer dat B&A en E&E samenwerken. Toen B&A in 2016 werd benaderd om de effectiviteit van een innovatieprogramma te toetsen, maakten ze daarbij gebruik van de expertise van E&E advies op het gebied van het mkb.