Haagse Community tegen Eenzaamheid kent bemoedigende start

28 september 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

De Haagse ‘Community tegen Eenzaamheid’, opgericht vorig jaar door de gemeente Den Haag om de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid onder zijn bevolking, kan terugkijken op een goede start. Dat blijkt uit een evaluatie van B&A.

Eenzaamheid is een hardnekkig probleem in Nederland. Volgens de meest recente gegevens van het CBS voelt 4% van de mensen boven de 15 jaar in Nederland zich eenzaam. Uit de data blijkt dat vooral ouderen, laagopgeleiden, Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond en niet-werkenden eenzaamheid ervaren. De hardnekkigheid van het probleem wordt geïllustreerd door het feit dat het aandeel eenzame mensen in Nederland al enkele jaren onveranderd is.

Net als andere gemeenten in Nederland, worstelt ook Den Haag met eenzaamheid onder zijn ruim 525.000 inwoners. De derde gemeente van Nederland heeft om het probleem aan te pakken de ‘Community tegen Eenzaamheid’ in het leven geroepen. Het belangrijkste doel van het initiatief is meer aandacht en bewustwording realiseren voor eenzaamheid als een probleem. Door verschillende ervaringsdeskundigen, experts en ondernemers bij elkaar te brengen, wil de Community onverwachte coalities met elkaar verbinden en onbenutte kansen aangrijpen in de strijd tegen eenzaamheid in Den Haag.

Onafhankelijke evaluatie

Om inzicht te krijgen in de prestaties van de community in het eerste jaar van zijn bestaan, besloot de gemeente om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. B&A, een advies- en onderzoeksbureau uit Den Haag dat gespecialiseerd is in het sociale domein, werd geselecteerd om het onderzoek uit te voeren. De evaluatie bestond naast het in kaart brengen en beoordelen van de prestaties in het eerste jaar uit een interviewreeks, waarin zeventien leden van de Community werden geïnterviewd.

Haagse Community tegen Eenzaamheid kent bemoedigende start

In haar eerste jaar heeft de Community al veel mooie resultaten geboekt. Zo is ‘Out of the Boks’ gepubliceerd, een boek waarin eenzaamheid en de (onverwachte) rol van bedrijven in het tegengaan daarvan geschetst worden. Tevens organiseert de Community tegen Eenzaamheid diverse activiteiten in de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid en komen tijdens georganiseerde ontbijtsessies leden van de Community bijeen om onderling ideeën uit te wisselen. In een jaar tijd heeft zich een kern van circa vijfentwintig tot veertig betrokken leden gevormd en hebben in totaal ruim honderd experts en deelnemers geparticipeerd in activiteiten van de Community.

Naast het in kaart brengen van de resultaten, heeft B&A ook een handelingsperspectief voor de Community opgesteld om zich verder te ontwikkelen in 2017. Het perspectief, dat gebaseerd is op de in kaart gebrachte ideeën en plannen van Community-leden, is ervoor bedoeld om het bereik en effect van de Community in 2017 verder te vergroten en te versterken. Aan de hand van het advies, gaan de leden kijken hoe zij deze ideeën en plannen kunnen vertalen naar de praktijk om zo nog meer effect te genereren op de geformuleerde doelen.

De komende periode blijft de Community zich inzetten voor het vergroten van de aandacht voor eenzaamheid als probleem. In de tweede helft van 2017 worden weer diverse activiteiten georganiseerd, die de bewustwording rondom eenzaamheid moeten verhogen.