VU EMMC studenten organiseren Symposium over Digitale Transformatie

17 november 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Volgende week vrijdag organiseren de studenten van groep 25 van de opleiding Executive Master Management Consulting (EMMC) een Jubileum Symposium. Tientallen alumni en zakenrelaties van de opleiding en de studenten reizen af naar de Amsterdam ArenA voor een middag vol inspiratie, waarin netwerken, kennisdeling en de toekomst van het adviesvak centraal staan.

Het EMMC-programma van het ACMC*, onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam, is een opleiding voor ervaren organisatieadviseurs (minimaal zeven jaar ervaring) die de ambitie hebben om een topadviseur te worden. Of het nu de eerste lichting is in 1991, of de 25e, een ding hebben alumni en studenten allemaal gemeen: ze richten zich op de toekomst. Om die reden hebben de organisatoren van het symposium gekozen voor het thema Digitale Transformatie. Kees van Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van ABN AMRO, en Ouke Arts, partner bij Thaesis en EMMC alumnus, zullen keynote presentaties verzorgen, waarna een programma volgt met verdiepingssessies en een panelsessie.

Digitale transformatie

Jiri Lammerts van Bueren, Senior Advisor bij EY Advisory, een van de studenten van groep 25 zegt over het thema: “Wat ik interessant vind, is hoe moeilijk het is om een goede definitie te vormen van digitale transformatie. Binnen EY Advisory benaderen we dit onderwerp ook op verschillende niveaus.” Zo zet het bureau digital in om financiële dienstverleners te helpen in de driehoek van (nieuw) business modellen, regelgeving inclusief zorgplicht en technologie, waar het een uitdaging is om aan alle pijlers te voldoen.

Quote Jiri Lammerts van Bueren

Essentieel bij het begeleiden van digitale transformaties is dat het niet alleen draait om de techniek, maar juist ook om de organisatieverandering die daarmee gepaard gaat. “Digitale transformatie kan voor bedrijven zowel een kans als een bedreiging vormen. Dat gaat vaak over verandering van perspectief. Pas daarna kan techniek een ‘enabler’ zijn”, licht Lammerts van Bueren toe. Dat beaamt ook Nickie Levels, die werkzaam is als Senior Consultant bij BlinkLane Consulting en ook tot EMMC groep 25 behoort. “Om duurzaam waarde te leveren aan medewerkers en klanten en het potentieel van huidige en toekomstige digitale innovaties te benutten, moeten organisaties vaak drastisch veranderen. Deze veranderingen beperken zich niet tot de ICT-afdeling, maar gelden voor de gehele organisatie. Duurzame digitale transformatie gaat naast technologie ook over strategie, structuren en processen en de medewerkers en hun mindset”, aldus Levels.

Die integrale benadering van digitale transformatie hebben de studenten als leidraad gebruikt bij het samenstellen van het programma van het Jubileum Symposium. Van Dijkhuizen is gevraagd zijn ervaringen te delen over de digitale transformatie van ABN AMRO en wat het vraagt van het leiderschap, trendonderzoeker Arts gaat in op de gevolgen van transformatieprocessen voor organisaties. In de vijf interactieve verdiepingssessies komen in sneltreinvaart onderwerpen aan de orde als technology drivers en de impact van digitalisering in het publieke domein en op HRM.

Kennisdeling en toepassing in de praktijk

Wat de opzet van het evenement volgens de twee studenten uniek maakt is dat de deelnemers van elkaar kunnen leren. Lammerts van Bueren: “Er zijn deelnemers (en consultants) uit allerlei jaargangen, dus de weg die wij als beroepsgroep hebben afgelegd, zie je terug in waar de deelnemers nu staan. Het feit dat we bewust tegenstellingen gecreëerd hebben in het programma zorgt voor een dynamiek waar constant een bepaalde spanning voelbaar zal zijn.”

Quote Nickie Levels

Levels voegt toe dat het programma dusdanig is opgebouwd, dat deelnemers naar huis gaan met lessen die ze meteen in de praktijk kunnen omzetten. “Het Symposium biedt een mix tussen wetenschap en praktijk. De verdiepingssessies geven de mogelijkheid om zelf met de thema’s aan de slag te gaan en ideeën te benchmarken met vakgenoten.”

Voor de studenten draagt het organiseren van het Jubileum Symposium ook bij aan hun leerontwikkeling. “Het is erg leerzaam om samen te werken met adviseurs van andere praktijken en zelfstandige professionals. Leuk is om te merken hoe iedereen andere kennis en ervaringen inbrengt”, zegt Levels. Studenten komen van grote Nederlandse kantoren, internationale partijen, boutiques of zijn zelfstandig actief. Volgens Levels is het juist die “mooie mix” aan persoonlijkheden, kennis en ervaringen, die aan de basis staat van het diverse en kwalitatief hoogwaardige programma van het evenement.

Lammerts van Bueren sluit zich hierbij aan: “In de voorbereiding naar het symposium zorgt dit voor verschillende inzichten en voor felle discussies. Daartegenover zorgen deze tegenstellingen ook voor rijkere discussies en nieuwe invalshoeken. Dit heeft zeker bijgedragen aan de kwaliteit van het programma dat voor zowel adviseurs als de vakgroep interessant is.” Hij sluit af: “Voor mij is dit een van de redenen geweest om met de EMMC opleiding te beginnen. Volgens mij leer je het meest van mensen die dingen anders doen.”

Meer informatie over het symposium en inschrijven is te lezen op deze pagina.

Nickie Levels is senior consultant bij BlinkLane. Zij heeft een achtergrond in supply chain management en process design, en richt zich bij het bureau met name op sourcing en business agility vraagstukken. Levels heeft uitgebreide ervaring met veranderprogramma’s bij grote organisaties – centraal in haar advieswerkzaamheden staan een evidence-based aanpak, resultaatgerichtheid en een pragmatische manier van werken.

Jiri Lammerts van Bueren is onderdeel van het Managed Services team van EY Risk Advisory – de praktijk ondersteunt bedrijven op het gebied van risicomanagement en helpt hen om te voldoen aan verwachtingen van uiteenlopende belanghebbenden. Lammerts van Bueren verbindt de business en technologie binnen het financiële landschap vanuit zijn Risk achtergrond.

* De EMMC leergang wordt verzorgd door het Amsterdam Center for Management Consulting (ACMC), waar academische en praktische kennis over het adviesvak wordt samengebracht. ACMC is een initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam, waar al sinds 1991 opleidingen voor consultants worden verzorgd.