VU ACMC

Adres- en contactgegevens van VU ACMC. Neem contact op met VU ACMC via telefoon of email.
VU ACMC - Contact | Consultancy.nl

VU ACMC | Contact

Adresgegevens:
Vrije Universiteit Amsterdam
VUBS School of Management
De Boelelaan 1105
1081HV Amsterdam 

VU ACMC - Contact | Consultancy.nl
Bedrijfsprofiel van ACMC: een overzicht van ACMC nieuws, interviews, vacatures en stages, events, rapporten en contactgegevens.
VU ACMC | Consultancy.nl

VU ACMC

Wij vinden dat je als professionele management consultant regelmatig afstand moet nemen van veeleisende cliënten, beperkende bedrijfsculturen en stevige targets. Waarom? Omdat je een vak hebt gekozen dat continu in ontwikkeling is en je leermeesters nodig hebt om je te helpen die ontwikkeling te duiden en in jouw voordeel te benutten. Daarom willen wij een werkplaats zijn voor professionele reflectie, een slijpsteen voor adviestalent en een bron van inspiratie. Een werkplaats waar aandachtig gewerkt wordt aan nieuwe adviesproposities, persoonlijk leiderschap en het uitbreiden van het handelingsrepertoire van de organisatie adviseur van de 21ste eeuw. Waar vakmanschap en ondernemerschap elkaar versterken en niet belemmeren. En een werkplaats waar de complexiteit van het helpen van klanten wordt omarmd. We doen dat in open en incompany, deeltijd opleidingsprogramma’s en in de vorm van gezamenlijk academisch onderzoek naar de waardecreatie door consultants. Met een team van hoogleraren, die zelf ook naam gemaakt hebben in het vak en de verpersoonlijking zijn van het vakmanschap in al zijn dimensies.

Programma - Amsterdam Center for Management Consulting - ACMC

In het Amsterdam Center for Management Consulting (ACMC) wordt academische en praktische kennis over het adviesvak samengebracht. De ACMC Community staat borg voor het continu ontwikkelen en actualiseren van de opleidingen. ACMC is een initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam, waar al sinds 1991 toonaangevende opleidingen voor management consultants worden verzorgd. Inmiddels volgden meer dan 700 adviseurs van kleine en grote bureaus en tientallen interne adviseurs programma’s van 1 tot 60 dagen. Zij vormen een hecht netwerk van professionals en een kwaliteitsstandaard in het vak.

Het programma aanbod van het ACMC is samenhangend opgezet. De programma’s bouwen op elkaar voort qua diepgang en gevraagde inspanning. De Masterclass biedt een lichtvoetige kennismaking, de Basisopleiding Management Consulting vormt het fundament onder het gedachtegoed en de Executive Master Management Consulting is het vlaggenschip van het ACMC.

Masterclass The Gentle Art of Helping: leren helpen met impact

Waarom wordt een advies met regelmaat in de wind geslagen? Omdat het niet appelleert aan de kern van iemands vraagstuk. Hoe de hulpvraag eruit ziet geeft de ander vaak ook niet zo maar prijs. Vertrouwen is onmisbaar om het verschil te kunnen maken voor de ander. Dat klinkt simpel, maar is het niet. In deze eendaagse masterclass worden de laatste academische inzichten over de complexiteit van helpen gedeeld met de deelnemers en wordt er actief gewerkt aan de dilemma’s die zij in de praktijk ervaren. De masterclass is bovendien een waardevolle kennismaking met de stijl en het niveau van werken met de leermeesters van het ACMC.

Doelgroep: voor professionals die zich willen bekwamen in de kunst van het helpen

Basisopleiding Management Consulting (BMC): leren adviseren met impact

Professionals van alle soorten bevinden zich geregeld in een adviespositie, waarin zij alleen informele macht hebben om de situatie te beïnvloeden. Maar adviseren is een vak, en adviseren met impact valt te leren. In de BMC wordt de deelnemer in twee modules van drie aaneengesloten dagen op een hoger plan gebracht qua kennis van het adviesvak en in de adviesvaardigheden. Aan de hand van vraagstukken, cases en dilemma’s uit de eigen praktijk wordt de deelnemers geleerd verschillende adviesstijlen en –aanpakken te beheersen en hanteren. Er wordt intensief geoefend. De docenten modereren het leerproces op basis van hun praktijkervaring als adviseur en academische expertise.

Doelgroep: voor professionals die hun adviesvaardigheden willen vergroten 

Executive Master Management Consulting (EMMC): met vertrouwen adviseren

Een topadviseur in een veranderende markt is nooit uitgeleerd. Het EMMC programma biedt de ervaren organisatieadviseur de uitdaging te slijpen aan het vakmanschap, ondernemerschap en persoonlijk leiderschap en ondertussen het netwerk flink uit te breiden. Het leerprogramma is intensief en laat bewust ruimte aan interactie en professionele reflectie met even zo gedreven medestudenten en leermeesters. In mentorgroepen wordt door intervisie en groepscoaching gewerkt aan de persoonlijke vraagstukken in het vak. Veel mentorgroepen blijven nog lang na het EMMC programma met elkaar werken, als vehikel voor professioneel onderhoud en inspiratie.

Doelgroep: voor ervaren organisatieadviseurs met de ambitie een topadviseur te worden

Master of Science Management Consulting

Een succesvol afgelegd EMMC traject geeft de deelnemer het recht het MMC (Master Management Consulting) trademark te voeren. EMMC deelnemers die besluiten de titel Master of Science Management Consulting te willen bemachtigen leggen over alle drie de EMMC modules een tentamen af. Drie voldoendes aangevuld met het vak Onderzoeksmethoden & Technieken is het startpunt voor de thesis onder begeleiding van het ACMC. Een voldoende bijdrage aan het ACMC onderzoek “Understanding Consulting” leidt tot de MSc. titel. Het accreditatieproces voor de MSc. Management Consulting is in gang gezet en maakt deel uit van het AAC SB accreditatieproces van de VU Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB).

Doelgroep: voor MMC gecertificeerden

VU ACMC | Bedrijfsinformatie

VU ACMC | Social Media

VU ACMC |

VU ACMC |