Meet the Dutch Masters in Management Consulting op 19 september

12 september 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel

Volgende week organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) ‘Meet the Dutch Masters in Management Consulting’. Gedurende het kosteloze evenement kunnen ervaren management consultants kennismaken met de Executive Master Management Consulting (EMMC) leergang van de VU, die hen helpt met professionalisering en ontwikkeling. Meindert Flikkema, programmadirecteur van de EMMC-leergang, vertelt over de leergang en het event, en geeft zijn visie op ‘de topadviseur van de toekomst’.

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 is de adviesbranche en het adviesvak sterk veranderd. Naast de economische gevolgen, die diverse adviesbureaus de kop kostten, heeft het advieslandschap op tal van fronten met verschillende trends te maken gekregen, die naar verwachting ook de komende jaren voor verdere opschudding zullen blijven zorgen. Trends zoals de massale opkomst van ZZP’ers in de markt, digitalisering van dienstverlening en de daarmee gepaarde (ICT) transformatietrajecten, de opkomst van interne adviespraktijken, nieuwe tariefstructuren en verdienmodellen, meer focus op implementatie van adviezen, het verdwijnen van het kennisvoordeel van adviesorganisaties en de toenemende war for (consultancy)talent op de arbeidsmarkt.

Die ontwikkelingen maken dat van adviseurs de komende jaren steeds meer gevraagd zal worden ten aanzien van hun kennis en competenties, niet alleen van aanstormende consultancytalenten, maar ook van managementprofessionals met jarenlange ervaring in het adviesvak. Om laatstgenoemde groep zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het ‘nieuwe normaal’, verzorgt de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) sinds 1991 de postacademische opleiding ‘Executive Master Management Consulting’ (EMMC)*, een programma dat is gericht op de ervaren management consultant, die verdieping zoekt in het adviesvak.
Executive Master Management Consulting - EMMC

Op dinsdag 19 september kunnen management consultants kennis maken met de nieuwe leergang tijdens het event ‘Meet the Dutch Masters in Management Consulting’. Gedurende een dagdeel kunnen belangstellenden in een ontspannen sfeer het niveau van de EMMC opleiding en de stijl van werken ervaren met het team van kerndocenten bestaande uit Meidert Flikkema, Steven ten Have, Ludwig Hoeksema en Frank Kwakman. “Het is onze passie om organisatieadviseurs in de sterk verander(en)de markt te helpen een grote stap voorwaarts te zetten”, aldus Flikkema, die leiding geeft aan de consultancy portefeuille van de VU.

Executive Master Management Consulting

De EMMC biedt interne/externe consultants de mogelijkheid te slijpen aan het vakmanschap en ondernemerschap en tot uitbreiding van zijn of haar netwerk. Het programma omvat een periode van achttien maanden, is modulair opgebouwd en wordt afgesloten met een praktijkopdracht en examen. In het programma wordt bewust ruimte gelaten aan interactie en professionele reflectie met docenten en studenten. Flikkema: “Gedurende de opleiding doen deelnemers zowel in de breedte als diepte meer subjectkennis op en meer handelingskennis als adviseur, leren ze hun eigen professioneel profiel in de markt scherper neer te zetten en doen ze inzichten op om hun relatienetwerk uit te breiden.”

De EMMC leergang omvat vijf specifieke competentiegebieden: allereerst ‘Strategische innovatie’ – dat ingaat op hoe klanten geholpen kunnen worden bij ‘strategic doing’ en het creëren van nieuwe businesskansen, door het ontwikkelen en implementeren van nieuwe businessmodellen om met succes en duurzaam in te spelen op veranderingen in hun sector. Verder ‘Verandermanagement’, waarin wordt ingegaan op hoe klanten geholpen kunnen worden bij het realiseren van transities, en hoe daarvoor het juiste leiderschap ontwikkeld wordt, de juiste interventies op persoons-, team- en systeemniveau worden gedaan en hoe professionals zich daarbij kunnen laten leiden door het streven naar resultaten die duurzaam en verantwoord zijn.

Het derde competentiegebied is ‘Bedrijfsmodellen en data’, dat ingaat op hoe klanten geholpen kunnen worden om het functioneren van hun organisatie vanuit een integrale optiek van strategie, internationalisering, HRM, logistiek, finance en governance te verbeteren, daarbij gebruik makend van beschikbare data en analytics, zowel intern als via externe benchmarks. De vierde competentie is gecentreerd rondom ‘Netwerken en technologie’, waarbij inzichten worden verkregen in hoe klanten geholpen kunnen worden om de voordelen van samenwerking te benutten door partnerships te initiëren, financiering mogelijk te maken, nieuwe organisatievormen te ontwikkelen en technologie in te zetten, om naast communicatie ook schaal- en scopevoordelen te realiseren.

Tenslotte vormt ‘Persoonlijk leiderschap’ een belangrijk competentiegebied, dat leert hoe klanten vanuit authenticiteit geholpen kunnen worden, van waaruit professionals ook verantwoordelijkheid nemen voor hun collega’s, het bureau waarvoor men werkt en hun eigen loopbaan; iemand die blijft ondernemen en vernieuwen, zijn vak en passie uitdraagt en goed zorgt voor vitaliteit van lichaam en geest.

Meindert Flikkema, Steven ten Have, Ludwig Hoeksema en Frank Kwakman

Gevraagd naar hoe het profiel van een topconsultant van de toekomst er uit ziet, geeft Flikkema aan: “Deze is robuust, creëert vertrouwen, heeft durf en kan incasseren, zeer goed luisteren én vertellen. Hij vraagt subtiel en met enige regelmaat om feedback, niet om de opdrachtgever daarna te kunnen ‘pleasen’, wel om voortdurend te toetsen of de opdrachtgever zich comfortabel voelt bij de ingeslagen richting en of het gemaakte tempo tot tevredenheid stemt. Hij benut die feedback bovendien om zijn marktprofiel te verfijnen en te herijken.”

De EMMC programmadirecteur voegt toe: “Een topadviseur in de huidige en alsmaar veranderende markt is bovendien een ondernemende, creatieve, vitale en breed opgeleide professional. Iemand met presence en overtuigend in interactie met klanten. Hij kent de grenzen van zijn vakbekwaamheid, belangrijke trends en ontwikkelingen in het vak en in de industrieën waarvoor hij werkt, en bekwame anderen die over complementaire vaardigheden beschikken.”

Flikkema sluit af: “Wij zorgen ervoor dat onze deelnemers gaan adviseren met vertrouwen. Dan word je vanzelf de 'trusted advisor', die iedereen wil zijn. Kom het maar ervaren op 19 september.”

Op 30 oktober zal de eerstvolgende lichting (groep 26) van de EMMC opleiding van start gaan.

* De EMMC leergang wordt verzorgd door het Amsterdam Center for Management Consulting (ACMC), waar academische en praktische kennis over het adviesvak wordt samengebracht. ACMC is een initiatief van de VU, waar al sinds 1991 opleidingen voor consultants worden verzorgd.