SCG zoekt student-consultants om groei te verwezenlijken

09 november 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Na de lancering eind 2016, heeft Student Consultancy Group (SCG) zijn pijlen gericht op groei. Het studentenadviesbureau heeft de ambitie om te groeien in zowel de het aantal consultancyprojecten als in het aantal studenten-consultants. Om dit doel te realiseren, is SCG op zoek naar studenten met een passie voor consultancy.

Lars Ammerlaan, oprichter van Student Consultancy Group, vertelt dat het studentenbureau een aanpak heeft verzonnen dat het eenvoudiger maakt voor studenten om hun studie te combineren met het opdoen van werkervaring. Waar studenten bij andere studentenbureaus vaak moeten kiezen tussen werken of studeren, biedt SCG meer flexibiliteit. “Omdat de prestatiedruk bij studenten toeneemt, is het voor studenten steeds lastiger om werkervaring op te doen en daarnaast te blijven studeren”, aldus Ammerlaan. “SCG faciliteert de mogelijkheid voor studenten om in plaats van op locatie stages te lopen, projecten uit te voeren in eigen omgeving.”

Hij vervolgt: “Voor de student-consultant zijn er geen vaste werktijden. Het kost een student niet meer de bekende veertig uur per week en het daardoor opgelopen halfjaar aan studievertraging, maar het kost de student nu een aantal uur in de bibliotheek in de vrije tijd. Hij of zij beslist in overleg met de klant en SCG waar en wanneer aan het project wordt gewerkt.”

Om garant te kunnen staan voor de kwaliteit van de studenten, wordt een set aan selectiecriteria gehanteerd. “Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, en daarom willen we er zeker van zijn dat we de opdrachtgever hoogwaardig advies kunnen verzekeren. Er wordt daarom kritisch naar de kwaliteiten van de studenten gekeken.” Het selectietraject bestaat naast standaardonderdelen als de beoordeling van CV en motivatiebrief, ook uit een uitgebreide case om de kwantitatieve vaardigheden van kandidaten te testen en uit competentievragen die bedoeld zijn voor het testen van leiderschapsvaardigheden en gerelateerde sociale vaardigheden.

Doordat er studenten worden ingezet voor het leveren van de consultancyprojecten, kunnen opdrachtgevers een goede kwaliteit-prijsverhouding verwachten, aldus Ammerlaan. Bovendien staat proactiviteit centraal in de aanpak van het bureau, zo stelt hij: “SCG denkt mee met de opdrachtgever om de opdracht vorm en invulling te geven.”

De werkwijze van SCG

Voor de studenten zelf geldt dat, als de projectenportefeuille het toestaat, ze een project kunnen uitvoeren dat voldoet aan hun wensen op het gebied van vakgebied en sector om specifieke ervaring op te kunnen doen. Opdrachtgevers van het bureau zijn voornamelijk MKB-bedrijven en startups, waarbij het weinig uitmaakt in welke sector ze actief zijn. SCG levert voornamelijk projecten op het gebied van data-analyse, financieel advies, marktonderzoek en risicoanalyses om een oplossing aan te reiken voor hardnekkige problemen waar bedrijven tegen aanlopen.

Verbinden aan Student Consultancy Group

Voor studenten die zich bij Student Consultancy Group willen aansluiten, zijn er een aantal stappen die ze moeten volgen, vertelt Ammerlaan. Eerst schrijven ze zich in op de website van het bedrijf door hun CV te uploaden en aan te geven waar hun interesses liggen en waar ze goed in zijn. “Op deze manier krijgen we een primair beeld van welk type project bij de student zou passen.” De studenten doorlopen vervolgens een aantal competentievragen, die SCG heeft ontwikkeld aan de hand van de STAR-methode. Met deze informatie kan het consultancybureau vaardigheden toetsen en vergelijken, om aan de hand daarvan een profielschets op te stellen.

De profielschets vormt de basis voor zowel het toelaten van de studenten tot het netwerk als voor het daaropvolgende matchingproces. Ammerlaan beschrijft dit als volgt: “We leggen dit profiel naast onze beschikbare projecten en matchen de student vervolgens met een project waar hij of zij het beste bij past.” Op het moment dat SCG het bedrijf en de student(en) bij elkaar heeft gebracht, gaat een bestuurslid van SCG samen met de student(en) op bedrijfsbezoek. De student wordt tijdens een uitvoerige opdrachtbespreking op weg geholpen om aan het project te beginnen.

Om de voortgang en kwaliteit te waarborgen, stelt SCG een projectbegeleider aan in het bestuur, die gedurende het project contact houdt met zowel het bedrijf als de student(en). Daarnaast biedt SCG begeleiding aan studenten en vinden er periodieke voortgangsgesprekken en kwaliteitscontroles plaats. Als het doel van het project bereikt is, wordt het resultaat gepresenteerd aan het bedrijf. Achteraf vindt er een evaluatiegesprek plaats met zowel de student als het bedrijf en wordt de uitkomst teruggekoppeld.

Gerelateerd: Oprichter Student Consultancy Group over focus, aanpak en ambities.