Dirk van Kekem volgt Lars Ammerlaan op als voorzitter van SCG Groningen

12 november 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Student Consultancy Group Groningen heeft een nieuwe voorzitter: Dirk van Kekem. Hij neemt het stokje over van Lars Ammerlaan, de oprichter van het bedrijf. Ammerlaan blijft wel betrokken bij het studentenadviesbureau als voorzitter van de Raad van Advies. 

Eind 2016 werd Student Consultancy Group (SCG) in Groningen opgericht als een tudentenadviesbureau, gericht op bedrijven uit verschillende sectoren, vertelt SCG oprichter en voormalig voorzitter Lars Ammerlaan: “Met een groep gemotiveerde studenten met verschillende studieachtergronden geeft SCG sindsdien advies op maat aan organisaties die tegen vraagstukken aan lopen. Dit kunnen problemen zijn waar moderne kennis voor vereist is, of het kan gaan om projecten waarbij extra hulp nodig is. SCG heeft als belangrijkste speerpunten snelheid, conformiteit en een hoge kwaliteit. Daarbovenop is het bedrijf een non-profit organisatie, waardoor diensten betaalbaar zijn en blijven.”

Ammerlaan licht toe waarom hij circa twee jaar geleden koos voor het ondernemerschap: “Ik wilde zelf ervaren hoe het was om een eigen organisatie op te zetten. Daarnaast heb ik ook op de lange termijn altijd een doel voor ogen gehad met SCG. Zo hoop ik nog altijd dat als ik over tien jaar in Groningen terugkom dat SCG dan nog steeds een belangrijke speler is op het gebied van studentenadvies. Welke vorm het bedrijf naar loop van tijd zal aannemen, maakt mij niet zoveel uit. Zolang studenten maar de mogelijkheid hebben om praktijkervaring op te doen door échte verantwoordelijkheden te leren nemen, waardoor ze sterker kunnen starten aan een stage of baan. Ik hoop dat mijn bijdrage aan SCG voor eeuwig mag voortborduren in Groningen.”

Nieuwe voorzitter Groningen: Dirk van Kekem

Het leiderschap heeft Ammerlaan sinds kort overgedragen aan Dirk van Kekem, de nieuwe eindverantwoordelijk van SCG in Groningen: “Om, na de oprichter zelf, de eerste voorzitter van de Student Consultancy Group in Groningen te mogen zijn brengt veel uitdagingen met zich mee”, laat Van Kekem weten. Hij vervolgt: “De oprichtingsfase kunnen we inmiddels als afgerond beschouwen. Nu is het aan mij en mijn bestuur om de ingeslagen weg een succesvol vervolg te geven. We beschikken over een diverse groep van studenten met verschillende studieachtergronden. Ik denk dat we met die groep dit jaar nog meer bedrijven kunnen adviseren en daarmee dus meer studenten de mogelijkheid kunnen bieden om praktijkervaring op te doen.”

Van Kekem, die gelijktijdig aan de Rijksuniversiteit Groningen Nederlands Recht studeert, heeft tijdens zijn voorzitterschap drie hoofddoelen. Een daarvan is het vergroten van de merkbekendheid van SCG onder bedrijven en studenten, vertelt hij: “We zijn namelijk wezenlijk anders dan andere studentenadviesbureaus, zowel onze werkwijze als waar wij voor staan zijn daar goede voorbeelden van. Wij creëren als het ware een platform voor studenten en bedrijven. Wij benaderen bedrijven en wanneer deze een opdracht hebben zoeken wij een student. Deze stellen wij aan elkaar voor en de student gaat vervolgens de opdracht voor het bedrijf uitvoeren.”Dirk van Kekem volgt Lars Ammerlaan op als voorzitter van SCG GroningenHet tweede hoofddoel van de nieuwe voorzitter heeft van doen met het dienstenaanbod van SCG: “Ik geloof dat we met het diversifiëren van ons dienstenaanbod grote stappen kunnen maken. Zo wil ik bijvoorbeeld een juridische tak gaan opzetten binnen SCG. Door mijn ervaring in de juridische dienstverlening weet ik dat er voldoende juridisch werk ligt bij ondernemers dat uitgevoerd zou kunnen worden door rechtenstudenten. Deze servicediversificatie wil ik om twee redenen: ten eerste kunnen wij ondernemers op deze manier met verschillende problemen helpen. Daarnaast kunnen we op die manier studenten met zoveel mogelijk verschillende opleidingsrichtingen de kans bieden om naast hun studie praktijkervaring op te doen.” 

Ten derde zal Van Kekem zijn pijlen richten op de mogelijkheden die de nieuwe vestiging van SCG in Amsterdam zal gaan generen. In die stad is vestigingsvoorzitter Scato de Smit inmiddels druk in de weer met het opzetten van een kantoor . Van Kekem legt uit waarom dat een verstandige keuze is: “Op het gebied van bedrijven en studenten is Amsterdam verreweg de grootste markt. Ik verwacht daarom ook dat er vanuit deze vestiging veel nieuwe klanten zullen worden aangetrokken. En mogelijk kunnen bij sommige van die nieuwe klanten ook Groningse studenten diensten gaan leveren, bijvoorbeeld omdat het werk vanuit huis gedaan kan worden. Daarnaast zorgt de uitbreiding naar onze hoofdstad ervoor dat ons netwerk van studenten wordt vergroot. Die ontwikkeling versnelt het proces van het plaatsen van een student bij een bedrijf.” 

Aftreden Lars Ammerlaan

Hoewel SCG momenteel geleid wordt door Van Kekem en door De Smit, is Ammerlaan nog altijd nauw betrokken bij het adviesbureau. Als voorzitter van de Raad van Advies (RvA) van SCG houdt hij onder andere toezicht op de strategie van de Raad van Bestuur (RvB) en op de ontwikkelingen binnen de vestigingen in Amsterdam en Groningen. Ammerlaan licht zijn nieuwe functie toe: “Deze toezichthoudende rol wordt beschreven in de statuten van SCG, waarin te lezen is dat het geven van advies deel uitmaakt van mijn nieuwe takenpakket. In feite vervul ik dus de rol van ‘klankbord’ (voor de RvB). Ik zal dan ook niet meer zelfstandig ideeën gaan ontwikkelen voor SCG.”

Ammerlaan laat weten waar zijn activiteiten in de praktijk op neerkomen: “De RvA voorziet de RvB met name van advies bij het ontwikkelen en realiseren van doelstellingen en strategieën, bij het definiëren en implementeren van risicoprofielen, het MVO-beleid en de financiële verslaggeving daarvan. Daarnaast evalueren we de prestaties van het bestuur. Verder is de RvC belast met het vaststellen van de bezoldiging van de bestuurders onder het door de algemene vergadering vastgestelde beleid. Ten slotte zal ik een van de andere commissarissen het bedrijf vertegenwoordigen indien leden van de RvB een belangenconflict hebben.”

Naast het voorzitterschap van de RvA van SCG, is Ammerlaan van plan zich binnen afzienbare tijd bij een consultancykantoor aan te sluiten: “Op dit moment studeer ik bijna af aan de Rijksuniversiteit Groningen als Master of Science in Finance. Daarom ben ik mezelf al enige tijd aan het oriënteren in de adviesbranche. Ik richt mij in deze met name op consultancykantoren in Amsterdam en London voor een starterspositie. Ik hoop dan ook dat ik in de toekomst – vanuit een professioneel consultancykantoor – SCG van strategisch advies mag voorzien.”