Hoeveel verdient een consultant in de consultancybranche?

06 november 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Hoeveel verdient een consultant werkzaam in de Nederlandse consultancybranche? Uit actuele data blijkt dat dit onder meer afhangt van de ervaring waarover een consultant beschikt, welke rang hij of zij heeft en binnen welk consultancyvakgebied de consultant actief is.

Uit de 2017-editie van de Consulting Salary Survey, een onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van adviseurs gehouden onder meer dan 700 consultants, komt naar voren dat starters (‘Junior Consultants’) in de consultancymarkt kunnen rekenen op een bruto jaarsalaris van gemiddeld €41.260. Het totale bruto jaarsalaris bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het basissalaris (op basis van 1 FTE), extra financiële betalingen zoals een dertiende of veertiende maand, winstdeling, vakantiedagen en een variabele bonus. Onder het bruto jaarsalaris vallen geen extra betalingen als onkosten- en reiskostenvergoedingen of speciale bonussen.

Het mediaan salaris voor professionals op Junior Consultant-niveau ligt op €36,300. Dat is lager dan het gemiddelde vanwege de spreiding van salarissen. Bij sommige bedrijven, zoals de bekende strategy consultancykantoren McKinsey & CompanyBoston Consulting Group (BCG), Bain & Company en Strategy&, ligt het gemiddelde salaris voor junior consultants hoger, met als gevolg dat er een grote variatie is in de salarissen, wat de kloof tussen de mediaan en het gemiddelde verklaart. Een dergelijke kloof is zichtbaar binnen alle rangen, waaruit kan worden opgemaakt dat het type bedrijf en de hoeveelheid ervaring een bepalende rol spelen in de hoogte van salarissen binnen de consultancybranche.

Ook op Consultant-niveau is een soortgelijk beeld zichtbaar. Het gemiddelde salaris voor deze groep ligt jaarlijks op €54.203, met een mediaan salaris van €50.256. De data uit de Consulting Salary Survey voor junior consultants en consultants sluit redelijk aan bij schattingen van Glassdoor. Zo schat het Amerikaanse salarisplatform voor junior consultants in dat ze gemiddeld tussen de €40.000 en €43.000 verdienen, terwijl het landelijk gemiddelde voor een Consultant op €58.181 ligt. Voor Senior Consultants ligt het gemiddelde op €67.291, hoewel deze rol in de Consulting Salary Survey niet wordt gebruikt, maar goed past tussen de Consultant- en Manager-rollen. Uit Glassdoor’s data komt tevens naar voren dat strategy consultants meer verdienen dan hun vakgenoten werkzaam in onder andere organisatieadvies of digital consultancy.
Bruto jaarsalaris van consultants (€) Bij de daarop volgende rangen (Manager en Senior Manager) neemt de spreiding van salarissen weer wat af, met voor Managers een gemiddeld salaris van €73.070 (mediaan: €71.927) en voor Senior Managers gemiddeld €91.629 (met een hogere mediaan: €93.817). Bij Principals en Partners neemt de spreiding weer enorm toe, waarbij vooral de kloof tussen de mediaan en het gemiddelde bij laatstgenoemde rang enorm is. Zo verdienen partners jaarlijks gemiddeld €176.477, terwijl de mediaan beduidend lager ligt op bijna €124.000. Bij de Partner-rang dient opgemerkt te worden dat zij mogelijk geen salaris genieten. Aangezien partners in de regel eigenaar zijn van hun organisatie delen ze in de gerealiseerde winst van het bedrijf. Daardoor kunnen hun inkomsten fluctueren van helemaal niets (of een afgesproken minimale vergoeding) tot soms enkele tonnen.

Kijkend naar enkele voorbeelden, dan ontvingen in het gebroken boekjaar 2016-2017 de 258 partners van Deloitte bijvoorbeeld een gemiddelde partnerbeloning van €568.000, tegen ‘slechts’ €463.000 in het jaar ervoor, zo bleek uit de half september gepresenteerde jaarcijfers. Partners van PwC ontvingen €533.000 in het afgelopen boekjaar, terwijl partners bij EY €485.000 verdienden. Consultants kunnen in elk geval terugkijken op een goed afgelopen jaar. Over de hele linie zijn in 2016 de salarissen van consultants gemiddeld met 6,6% gestegen. Voor dit jaar zullen de salarissen gemiddeld met 6,4% omhooggaan. Vooral junior consultants en consultants zullen naar verwachting de sterke salarisstijgingen zien. Die beweging is voor een deel het gevolg van een marktcorrectie, waardoor consultancysalarissen weer meer op gelijke hoogte komen met het niveau van andere sectoren.

Top 10 consultancyfuncties met het hoogste salaris

Een andere invalshoek ten aanzien van consultancysalarissen is om te kijken naar de posities die adviseurs binnen hun organisatie bekleden. Samen met Indeed, ’s werelds grootste vacaturesite, werden salarissen van meer dan 11.380 openstaande vacatures onder de loep genomen. Daaruit komt een top tien van consultancyfuncties met de hoogste bruto jaarsalarissen voort. Zo blijkt de rol van ‘Senior management consultant’ de best verdienende consultancyvacature te zijn, gevolgd door die van ‘SAP basis consultant’ en Senior business consultant‘.

Opmerkelijk, maar niet geheel verrassend, is dat zes van de tien best betaalde consultancyfuncties gericht zijn op het snijvlak van ICT en het digital domein, met functies als bijvoorbeeld Infrastructuur consultant, BI consultant en IT business consultant. Volgens data van een Brits analistenbureau is digital transformation consulting goed voor ongeveer een kwart van de totale consultingmarkt. Tegelijkertijd, zo blijkt uit een recente analyse van Consultancy.nl op basis van data van Indeed, is er sprake van een schaarste in het segment. Die zorgt dat bepaalde vacatures in de consultancybranche maar moeilijk in te vullen zijn. De schaarste in de consultancymarkt, en in het bijzonder in de ICT-arbeidsmarkt, maakt bovendien dat er een ‘war for talent’ gaande is, met als gevolg dat salarissen weer flink aan het stijgen zijn.

Top tien consultancyfuncties met het hoogste bruto jaarsalaris Terug naar de top tien consultancyfuncties met het hoogste salaris. Belangrijk ten aanzien van deze data is dat deze functies betrekking hebben op rollen op senior consultant-niveau of zelfs managerlevel, iets wat ook te zien is in de cijfers. Zo kent de hoogst betaalde functie – van Senior management consultant – een bruto jaarsalaris van €67.000, wat lager ligt dan het Manager-gemiddelde uit de Consulting Salary Survey en gelijk is aan het salaris van Senior Consultant (op basis van Glassdoor’s data). De reden hierachter is dat de data van Indeed zich richt op geadverteerde consultantrollen, waar in de praktijk meer senior rollen zoals Senior Managers of Directors niet op job boards vermeld staan. Deze functies worden aangeboden door headhunters, die op hun beurt uitsluitend op zoek gaan naar de beste kandidaten.

Functies waarvan het salaris de komende jaren naar verwachting het meeste zal gaan stijgen, omvatten consultancyrollen in het sterk aantrekkende digital segment en functies binnen het corporate finance/M&A-domein. Maar ook de salarissen van rollen in finance & risk, strategy en lean implementation, zullen volgens de aan de Consulting Salary Survey deelnemende respondenten de komende periode naar verwachting bovengemiddeld gaan stijgen.

Gerelateerd: Arbeidsmarkt voor management consultants trekt aan.