Coaching werkt motiverend en vergroot de kans op succes

11 december 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Coaching is een belangrijk aspect ter ondersteuning van de zakelijke marktbewerking. Coaching is misschien niet het eerste waar je aan denkt als verantwoordelijke manager, maar in de praktijk blijkt het bittere noodzaak te zijn. Aan marktbewerking moet een strategie ten grondslag liggen, bestaande uit een proces­- en een people-kant. Klinkt logisch, maar hoe vertaal je dit naar de vloer?

Managing partner Ronald van Eck van de MSR Consulting Group: “Onze visie is dat de implementatie van een specifieke strategie in een bedrijf, zoals potentieelrealisatie in de zakelijke markt (B2B), twee kanten heeft: de procesmatige kant aan de hand van ‘hard facts’ en de menselijke kant met de zogenaamde ‘soft skills’. Als je een strategie gaat inbrengen in een onderneming dan betekent dat een verandering. Een verandering, trans­formatie, is echter alleen succesvol indien beide kanten, zowel de ‘hard facts’ als ook de ‘soft facts’, voldoende aandacht krijgen.”

Verankering

“Coaching is hierbij een belangrijk onderdeel om de transformatie te laten slagen. Een verandering vraagt om verankering in de organisatie met het stellen van heldere doelstellingen en een bijbehorend tijdpad. Maar alleen het stellen van doelen is niet voldoende, de medewerkers moeten ook ondersteund en gecoached worden in de verandering. Het stellen van doelen en coachen versterkt elkaar, hierbij wordt middels coaching het proces dagelijks levend gehouden. Dit werkt motiverend en vergroot de kans op succes. Het zorgt voor een continue ontwikkeling van de medewerkers en is een vorm van ‘beter leren’. Learning on the job! Coaching creëert de noodzakelijke betrokkenheid bij de medewerkers om zaken voor elkaar te krijgen. Het neemt ‘eigen’ belemmeringen weg die beletten dat medewerkers hun doelen behalen. Feedback krijgen is een must om prestaties te verbeteren en werkt erg stimulerend. Een verbetering van individuele prestaties leidt tot de verbetering van de algehele prestatie van het bedrijf en haar B2B-activiteiten: iedereen vecht om dezelfde doelen te realiseren”, aldus Van Eck.

Quote Ronald van Eck

Doelen halen

De MSR Consulting Group heeft een schat aan ervaring in de automotive wereld. Menige autoimporteur heeft wel eens aangeklopt bij MSR en vanuit de opgedane kennis ontwikkelt MSR op maat gesneden, strategische plannen, die altijd bijdragen aan het behalen van het doel. Hoe coacht MSR? Van Eck: “We kennen een aantal soorten coaching. Ten eerste de individuele coaching van de accountmanager gericht op zijn prestatie. Afhankelijk van de behoefte van de accountmanager worden daarbij verschillende soorten coaching ingezet. Ten eerste is er de field coaching. Dit is coaching in de actie, bijvoorbeeld het meelopen tijdens het bezoeken van (potentiële) klanten. Ten tweede is er de commercial coaching, die betreft het coachen van het commerciële proces, de zogenaamde salesfunnel. Ten derde kennen we de workflow coaching, waarin we de werkwijze, de structuur en het waarborgen van de efficiency onder de loep nemen.”

Na de accountmanager komen we daarna uit bij het tweede aspect van het MSR-coachingprogramma, de coaching van de manager. Van Eck: “Hierbij coachen we de manager op het gebied van het implementeren van veranderingen, leiderschap, het aansturen van de medewerkers en het sturen op KPI’s, het effectief vergaderen en het coachen en motiveren van medewerkers.” Vanwege zijn spilfunctie in een onderneming is het van het grootste belang dat juist ook de manager bij de verandering op de juiste wijze gecoached wordt.

Een effectief manager zal deze bekwaamheden in zijn dagelijks handelen tot in detail invullen. “Als dit het geval is, heb je al heel wat gerealiseerd.” Het derde aspect van het MSR coachingprogramma betreft specifieke, op maat gemaakte, management development trainingen en workshops. Noodzakelijk om te overleven in een wereld waar de innovaties elkaar snel opvolgen en bewezen businessmodellen beginnen te haperen. “In een turbulente wereld, helpen wij de onderneming toch aan een constante groei”, aldus Ronald van Eck.