Nieuwe directiestructuur voor overheidspraktijk van Centric

24 oktober 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Centric heeft per 1 januari 2018 Maarten Hillenaar, de voormalig CIO van de Rijksoverheid, benoemd tot hoofd van de publieke sector praktijk. Hij zal zich samen met de overige nieuw aangestelde directieleden Dieneke Schouten (operationeel directeur) en Karel Kinders (commercieel directeur) richten op het uitbreiden van de praktijk en het versterken van Centric’s focus op samenwerking en co-creatie binnen het publieke domein.

De driekoppige directie is zowel intern als extern aangetrokken. Dieneke Schouten is inmiddels bijna een veteraan bij Centric – zij sloot zich in 2001 aan bij de ICT-dienstverlener en heeft sindsdien diverse rollen bekleed. Na enige tijd als Manager Consultancy te hebben gefungeerd, waarbij ze verantwoordelijk was voor een team van ongeveer dertig consultants, gaf ze meest recentelijk leiding aan de business unit Werk, Inkomen en Zorg (ruim 130 medewerkers) en de business unit Sociaal Domein, waar ze verantwoordelijk was voor alle producten en diensten van Centric binnen het sociaal domein. Karel Kinders is sinds begin 2017 actief binnen Centric, en werkte eerder voor onder meer SAS, Cognos, Oracle en Dun & Bradstreet.

Maarten Hillenaar, ten slotte, is een bekende expert in het speelveld van de lokale en de rijksoverheid. Sinds maart 2014 is hij als Principal Consultant verbonden aan PBLQ, daarvoor diende hij zo’n vijf jaar als directeur Informatiseringsbeleid en CIO van het Rijk. Gedurende die periode bij het overheidsorgaan hielp hij de IT-functie bij de grootschalige veranderingen binnen de infrastructuur. Toen hij deze klus in 2009 startte, voerde elk departement binnen het Rijk nog zijn eigen ICT-huishouding. Samen met zijn departementale collega’s heeft Hillenaar hier aanzienlijke veranderingen in doorgevoerd, waarbij efficiency, samenwerking en consolidatie de sleutelwoorden waren. Ook stond hij aan de basis van de nieuwe ICT-strategie van de Rijksoverheid, die veel meer gericht was op digitalisering als een aanjager van innovatie en participatie met burgers. 

Maarten Hillenaar, Dieneke Schouten, Karel KindersKarim Henkens, CEO van Centric, geeft aan dat de ICT-dienstverlener met haar nieuwe directie beter in staat zal zijn om “in nauw contact” met de overheidsbranche te komen. Daarmee doelt hij op de snelle veranderingen in de manier waarop de publieke sector zijn dienstverlening biedt aan burgers. Door de decentralisaties van de afgelopen jaren zijn veel taken op het gebied van zorg, inkomen en werk overgeheveld naar lokaal bestuur. Gemeenten zijn zich hierdoor in de loop der jaren anders gaan organiseren om regie op hun kerntaken te kunnen houden, alsmede verbeteringen binnen de organisatie door te kunnen voeren. Gemeenten bundelen steeds vaker hun krachten met samenwerkingspartners om hun doelen te bereiken en spelen veelal een regierol in de keten, waar ze jaren geleden er nog voor kozen alles zelf te doen.

Eén Centric aanpak

Centric kondigde daarom al eerder veranderingen aan binnen de topstructuur van de publieke sector praktijk, de belangrijkste marktgroep binnen Centric. In het jaarverslag over 2016 valt te lezen: “Door onze organisatie anders in te richten, kunnen we in de toekomst nog beter als één Centric opereren. Met als gevolg dat onze klanten ten volle kunnen profiteren van het feit dat wij als enige IT-leverancier zowel de complete softwaresuite als de infrastructuurbehoefte kunnen invullen.”

De nieuwe driekoppige directie is een gevolg van deze strategie. Henkens: “In de afgelopen jaren is de invloed van IT op het functioneren van de overheid in haar omgeving steeds groter geworden. Om de overheidsmarkt op een passende manier van dienst te kunnen blijven, kiest Centric voor een nieuwe directiestructuur. In samenwerking met gemeenten, andere overheidsinstanties en businesspartners kan Centric hierdoor versneld doorgaan met het bouwen aan oplossingen voor goede publieke dienstverlening.” Hij voegt toe: “We kijken uit naar de start van de nieuwe directie.”

Over zijn nieuwe rol zegt Hillenaar: “Het is inspirerend om binnen de overheid iets te kunnen betekenen voor de gemeenschap en het is ook prachtig om in een bedrijf te werken aan oplossingen die het verschil kunnen maken. Die twee werelden breng ik graag dichter bij elkaar. Samen kunnen we werken aan een toekomst waarin de overheid IT niet alleen gebruikt om efficiënter te werken en haar dienstverlening te verbeteren, maar ook om soepel in te spelen op de verwachtingen van de maatschappij. Cruciaal daarbij is dat we echt samenwerken.”

In een persverklaring laat Centric weten verheugd te zijn dat Hillenaar voor het bedrijf heeft gekozen. “Met zijn uitgebreide ervaring in zowel de overheid (VNG, Gemeente Den Haag, Rijk, red.) als het bedrijfsleven (PinkRoccade, Het Expertise Centrum, SIG, red.) beschikt Maarten Hillenaar over de juiste achtergrond en expertise die nodig zijn om invulling te geven aan de ambities van Centric. Hij heeft in verschillende rollen bewezen bruggen te kunnen bouwen tussen verschillende stakeholders met ieder hun eigen belangen.”