Uurtarief van freelance interim managers en consultants

23 oktober 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Van alle freelance interim managers in ons land kunnen interim executives op het hoogste uurtarief rekenen. Gemiddeld genomen ontvangen zij €93 per uur, vier euro meer dan het gemiddelde tarief van freelance interimmers in het strategy en management consulting segment.

Volgens de meest recente data van CBS telt Nederland meer dan 90.000 zelfstandige adviseurs en interim managers. De freelancers zijn actief in uiteenlopende gebieden, van strategie en management tot inkoop en finance, tot meer nichethema’s zoals duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De grote variatie in rollen, evenals verschil in de benodigde ervaring en expertise voor het uitvoeren van deze rollen, zorgt ervoor dat ook de tarieven die deze professionals rekenen sterk uiteenlopen tussen verschillende segmenten binnen de adviesbranche. Recente data toont aan dat ZZP’ers die als interim bestuurder werken, gemiddeld de hoogste vergoeding voor hun tijd ontvangen: €93 per uur. Ze worden gevolgd door consultants die opereren op hogere strategische niveaus van organisaties, met €89 per uur, en experts op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (€81 per uur).

Uurtarief van interim managers en consultants

Om tot deze gemiddelden te komen, analyseerde interim-matchingplatform Planet Interim het aantal opdrachten en inschrijvingen dat bij hen binnenkwam in de eerste helft van 2017. In totaal werden de tarieven van bijna 30.000 opdrachten onder de loep genomen. Zo bleken in de opdrachten in de bouw en in de financiële sector een gemiddeld uurtarief van €79 te worden betaald, €1 per uur meer dan voor een gemiddelde projectmanagementrol. Voor IT Architectuur opdrachten en interim opdrachten in de medische, chemische of farmaceutische sector ontvangen interim managers gemiddeld €75 per uur. Opdrachten in IT-databasebeheer en Inkoop betalen daarna het beste, met een gemiddeld uurtarief van €73.

Eerder onderzoek onder interim managers van adviesbureau Schaekel & Partners komt op een nog hoger gemiddeld tarief uit voor Nederlandse interim managers. Uit de meest recente editie van de Interim Index, die het bureau in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit opstelt, blijkt dat interim managers gemiddeld €113 per uur verdienen. Dat de uurtarieven van interim managers in dit onderzoek hoger liggen dan die in het onderzoek van Planet Interim, kan verklaard worden aan de hand van de onderzoekspopulatie. Waar het boutique adviesbureau uit Utrecht zich focust op het topsegment van het interim-domein, neemt Planet Interim een bredere benadering.

Interim managers versus andere freelancers

Onderzoek van Hoofdkraan onder ZZP’ers uit alle disciplines laat zien dat het gemiddelde uurtarief van zelfstandig ondernemers zonder personeel in Nederland al jaren rond de €43 ligt. Met een gemiddeld tarief van €54 per uur verdienen ZZP’ers in de consultancybranche aanzienlijk meer dan het gemiddelde van alle freelancers in Nederland, maar nog lang niet zoveel als interim managers. Dit verschil kan worden verklaard aan de hand van de senioriteit waarover een professional moet beschikken om te kunnen werken als interim manager. Als interim managers buiten beschouwing worden gelaten dan zijn het altijd consultants en ICT’ers die bovenaan de tarievenlijst staan. Zo bleek uit een ander onderzoek onder 3.000 Nederlandse zelfstandigen zonder personeel uit 2015 dat ZZP’ers in de ICT en adviesbranche vaak tot wel twee keer zoveel verdienen per uur als ZZP’ers in bijvoorbeeld de landbouw of horeca. 

Uit recent onderzoek van Consultancy.nl en Berenschot kwam naar voren dat acht op de tien freelance consultants werkzaam in de top van de adviesmarkt tevreden zijn met hun keuze om zelfstandig te ondernemen. De ZZP’ers zijn tevreden met zowel de uitdaging in hun werk als met hun salaris.