Tarief van freelancers en ZZP’ers stabiel op €43 per uur

21 september 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Het uurtarief van ZZP’ers in Nederland is in 2017 nagenoeg gelijk gebleven. Gemiddeld verdient een ZZP’er dit jaar €43 per uur, net zoveel als in 2016. De tariefdaling, die in 2014 werd ingezet, is daarmee tot een einde en voor het komende jaar wordt een lichte stijging van de tarieven van zelfstandigen verwacht. ZZP’ers in de analyse- en adviesbranche – de branche met het hoogste gemiddelde uurtarief - gingen er dit jaar al op vooruit, met een tariefstijging van 11%.

Uit gegevens van Hoofdkraan.nl, een online marktplaats voor ZZP-opdrachten, blijkt dat het gemiddelde uurtarief van ZZP’ers in ons land al sinds 2013 in een daling zit. Het huidige gemiddelde van €43 per uur is ruim lager dan de €54 die ZZP’ers vier jaar geleden gemiddeld in rekening brachten voor een uur werk. Dat is nog steeds flink lager dan het gemiddelde uurtarief van €70 dat gold in 2010.

Hoofdkraan.nl-directeur Niels Goossens stelt dat in de afgelopen jaren de Wet DBA een negatief effect heeft gehad op de tarieven. “Blijvende onzekerheid onder freelancers en hun opdrachtgevers over de geldende regelgeving, lijkt blijvende weerslag te hebben op de tarieven. Opdrachtgevers zijn terughoudend en een beperkter opdrachtenaanbod zorgt voor meer concurrentie en tariefdruk. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt, zodat zowel opdrachtgevers als freelancers weten waar zij aan toe zijn.”

Gemiddeld uurtarief van freelancers

Toch worden in 2017 de eerste lichtpuntjes gesignaleerd. In tegenstelling tot de daling van de afgelopen jaren, zijn de tarieven dit jaar stabiel gebleven. Daarmee lijkt de daling die in 2014 werd ingezet een halt te zijn toegeroepen. Ook in verschillende branches en regio’s zijn al successen geboekt op het vlak van tariefontwikkeling.

Uurtarief per branche

Net als vorig jaar verdienen ZZP’ers in de branche Analyse & Advies in 2017 het best. Bovendien is, met een gemiddeld uurtarief van €54 in 2017, hun tarief ten opzichte van vorig jaar met maar liefst 11% gestegen. Daarmee is het tarief voorbij het niveau van 2013 gestegen, toen ZZP-analisten en adviseurs €50 per uur in rekening brachten. Tussen de verschillende vakgebieden verschilde de ontwikkeling van het uurtarief echter aanzienlijk. Terwijl ZZP’ers die ingehuurd werden voor het schrijven van businessplannen 6% meer in rekening brachten dan in 2016, daalde het gemiddelde uurtarief van trainers en coaches juist naar €41 per uur, een daling van maar liefst 29%. Vooral juridische dienstverleners verdienen veel – in 2017 ligt hun gemiddelde uurtarief op €73.

In de meeste andere branches zagen de ZZP’ers hun uurtarieven echter nog dalen. Uitzonderingen zijn de Websites & Applicaties branche, waar dit jaar een tariefstijging werd gerealiseerd van 2% naar €47 per uur, en de Design & Multimedia beroepsgroep, waar de tarieven onveranderd bleven op €43. De grootste branchewijde daling werd genoteerd in de Marketing & Communicatie, waar het gemiddelde uurtarief daalde naar €43 per uur (-5%). Met name de Social Media specialisten zagen hun inkomsten dalen – waar zij in 2014 nog gemiddeld €54 euro per uur kregen is hier in 2017 nog maar €38 van over. Ook freelancers op het gebied van tekstschrijven en vertalen hebben het moeilijk – zij leverden hun diensten dit jaar voor €2 per uur minder dan in 2016.

Gemiddeld uurtarief van freelancers per branche

Uurtarief per regio

Ook in verschillende regio’s zagen ZZP’ers hun tarieven weer stijgen. Vooral in Noord-Nederland voerden ZZP’ers hun uurtarieven op, met een stijging van 11% in Friesland naar €45 per uur. In Groningen steeg het gemiddelde uurtarief zelfs met 23% naar €52, waarmee Groningse ZZP’ers niet alleen de grootste stijgers zijn qua uurtarief, maar ook meer verdienen dan ZZP’ers in welke andere provincie dan ook. Verder werden tariefstijgingen genoteerd voor Limburg (+4%), Zuid-Holland (+3%), Noord-Holland (+2%) en Overijssel (+2%).

Dat Groningen nu bovenaan de lijst staat met het hoogste gemiddelde uurtarief, wat normaal vooral voorbehouden is aan de Randstad, is opvallend. In 2014 stond de provincie namelijk nog op de twee-na-laatste plek – voor Friesland en Flevoland – met een gemiddeld uurtarief van €40. In Amsterdam daalden de uurtarieven juist voor het vierde jaar op rij. De Rotterdamse ZZP’er is het best betaald in de Randstad, met een uurtarief van 45 euro.

ZZP’ers in Gelderland en Flevoland hebben een minder goed jaar achter de rug. In deze provincies daalde het gemiddelde freelance uurtarief met respectievelijk 8% en 10%. ZZP’ers en freelancers in Drenthe verdienen dit jaar het minst per uur, met een gemiddeld tarief van €37.

Gemiddeld uurtarief van freelancers per provincie / stad

Vooruitzichten

Ondanks het lage gemiddelde uurtarief denkt Goossens dat de stagnatie van de daling komende jaren zal omslaan naar een vernieuwde stijging van de tarieven. Volgens hem kan het vanaf nu alleen maar beter worden: “Met een nieuw kabinet op komst lijkt er snel meer duidelijkheid over de Wet DBA te komen en als het werkloosheidscijfer als graadmeter voor freelance-kansen mag gelden, dan moet er komend jaar groei mogelijk zijn.”

Zijn rooskleurige voorspelling is in lijn met een ander recent onderzoek naar de economische positie van ZZP’ers. In opdracht van ABN AMRO heeft GfK onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het economisch herstel in Nederland voor ZZP’ers in ons land. Uit het onderzoeksrapport, genaamde de ZZP-Index, blijkt dat 27% van de ZZP’ers in 2017 een omzetstijging heeft geboekt, ten opzichte van 20% in 2016. Het aantal ZZP’ers dat weleens zonder opdrachten zit, daalde van 32% in Q3 2016 naar 24% in Q2 2017. Bovendien zijn de ZZP’ers optimistisch over de nabije toekomst en geven aan de komende jaren zowel een groei in omzet als in uurtarief te verwachten.

Interim-tarieven

Interim-managers, die vaak ook als ZZP’ers werken, verdienen aanzienlijk meer dan andere ZZP’ers in Nederland. Uit onderzoek van boutique advies- en interimbureau Schaekel & Partners blijkt dat de vaak zeer ervaren professionals in 2017 een gemiddeld uurtarief van €113 rekenden – maar liefst €70 per uur meer dan de gemiddelde ZZP’er in de Management & Organisatie-branche. Een derde van de interim managers verwacht bovendien dat hun uurtarief de komende periode zal stijgen.