Young Consulting Network zet in op inspiratie en uitwisseling tussen jonge adviseurs

30 augustus 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel

De ROA, de branchevereniging voor organisatieadviesbureaus in Nederland, heeft een nieuw platform gelanceerd voor jonge consultants. Het nieuwe netwerk, genaamd ‘Young Consulting Network’, heeft als doel om adviseurs tot 35 jaar samen te brengen om inspiratie op te doen, betekenis te geven aan het adviesvak en uitwisseling te faciliteren. Om meer te weten te komen over het platform sprak Consultancy.nl met Mirthe Lantman en Tammy Lie, bestuursleden van Young Consulting Network, over de ambities van het netwerk en het programma voor het eerste evenement. 

Een nieuw netwerk in de adviesbranche – waarom was daar behoefte aan?

November 2016 is door de ROA in samenwerking met Consultancy.nl de eerste editie van het Consulting Captains Dinner georganiseerd. Tijdens dit diner namen partners van zowel ROA- als niet-ROA kantoren allemaal een jonge consultant mee. Het werd een zeer goedbezocht en gewaardeerd diner. Eén van de bestuursleden van het Young Consulting Board is bij deze avond aanwezig geweest. 

De interactie tussen jonge consultants tijdens deze avond was inspirerend en enthousiasmeerde om een eigen netwerk voor jonge consultants op te richten. De gedachte achter het Young Consulting Network is dat jonge adviseurs van diverse kantoren samenkomen, hun kennis en ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren, en nadenken over het vak en ontwikkelingen in onze branche.

De meerderheid van de consultancybureaus beschikt over hun eigen netwerk voor jonge consultants. Wat maakt het zo belangrijk dat adviseurs van verschillende bureaus samenkomen voor inspiratie en uitwisseling?

Binnen ons bestuur werd al snel duidelijk dat de bureaus waarvoor we werken sterk van elkaar verschillen. Zo voert het ene bureau voornamelijk opdrachten binnen de publieke sector uit, terwijl een ander bureau uitsluitend de private sector bedient. Tevens kan de sectorfocus (indien aanwezig) van elkaar verschillen. Deze verschillen zullen bij andere bureaus ook aanwezig zijn. Daarnaast merk je al gauw dat de bureaus intern anders georganiseerd zijn. Wie weet kunnen we ook op dat vlak nog wat van elkaar leren.

Mirthe Lantman - Young Consulting Network

Overigens vragen wij ons af of het inderdaad zo is dat ieder bureau een eigen netwerk voor jonge consultants heeft. Wellicht gaat dit op voor de grotere kantoren, maar zeker niet voor (alle) kleine- en middelgrote kantoren. De kracht van ons netwerk ligt in de focus op het adviesvak en je rol als jonge adviseur in dit adviesvak. Wij zijn van mening dat het inspireert om interactie met jonge consultants van andere kantoren te hebben. Je leert van elkaars ervaringen, waar anderen in hun werk tegenaan lopen en vaak hebben jonge consultants die verder van jouw eigen dagelijkse praktijk afstaan een verrassende kijk op mogelijke hobbels die je ervaart en hoe je daarmee om kan gaan. 

Het ‘Young Consulting Network’ is een netwerk voor adviseurs tot 35 jaar. Waarom deze leeftijdsgrens?

Wij hebben lang geworsteld met de vraag of er een leeftijdsgrens aan ons netwerk moet komen of niet en waar deze grens dan moet liggen. In principe moet iedere (startende) consultant die zijn/haar ervaringen wil delen en eventueel met vragen zit bij ons netwerk terechtkunnen. Wij kwamen tot de conclusie dat dit toch vaak jongere consultants zijn. Om de interactie tussen consultants van generatie Y optimaal te faciliteren is er daarom voor gekozen de leeftijdsgrens op 35 jaar te zetten. Indien gewenst kan dit uiteraard aangepast worden.

Het ‘Young Consulting Network’ wordt gesteund door de ROA. Dit kan er voor zorgen dat het platform snel gezien wordt als een feestje van de 20+ bureaus die zijn aangesloten bij de branchevereniging. In hoeverre is het netwerk open voor jonge adviseurs van andere bureaus? En hoe zit het met interne adviseurs?

Het Young Consulting Network is niet uitsluitend voor ROA-leden in het leven geroepen. Het is, in navolging op het Consulting Captains Dinner, juist de bedoeling dat ook jonge adviseurs van andere adviesbureaus aansluiten. Ook consultants die als intern adviseur werken zijn welkom in ons netwerk. Met het Young Consulting Network willen wij een platform bieden voor iedere jonge adviseur!

Begin september vindt het eerste wapenfeit van het Young Consulting Network plaats – dan organiseren jullie de eerste editie van het YCN Nazomerfestival. Kunnen jullie iets meer vertellen over wat er allemaal op het programma staat?

Raoul Heertje zal het programma starten met een presentatie waarin hij op komische wijze zijn visie omtrent het adviesvak uiteenzet. Doel is om consultants, die hun vak uiteraard zeer serieus nemen, d.m.v. zelfspot en prikkelende reflectie een spiegel voor te houden.

Vervolgens leidt hij een ‘lagerhuis’ debat aan de hand van een aantal stellingen. Het centrale thema is de toekomst van het adviesvak. Er volgt nog een kort onderdeel om de wensen en behoeften van de aanwezigen voor het vervolg van het YCN te inventariseren. 

Daarna gaan we in een aantal rondes met elkaar speeddaten. In deze korte gesprekken leer je andere adviseurs kennen, wissel je met elkaar uit hoe de verschillende bureaus ‘te werk gaan’ en wat het voor jou betekent om adviseur te zijn en daarna gaan we naar de borrel en kunnen we elkaar op een informele manier beter leren kennen. 

Tammy Lie - Young Consulting Network

Met Raoul Heertje hebben jullie een grote naam gestrikt om het programma in goede banen te leiden. Maar welke link bestaat er eigenlijk tussen consulting en deze stand-up comedian en schrijver?

Raoul Heertje maakte in 2013-2015 onderdeel uit van het SIOO kernteam voor het mastertraject Advanced Change Methodologies, een opleiding voor organisatieadviseurs. Hierdoor voelt hij sterke affiniteit met het adviesvak en zijn wij voor hem dus geen onbekend publiek! Hij heeft ervaring opgedaan met verandering vanuit het perspectief van de adviseur, of misschien juist wel weerstand hiertegen. Hierdoor kan hij ons goed prikkelen om na te denken over hoe wij bijdragen aan verandering in onze branche. Het mooie is dat hij met een verfrissende blik naar ons vak kijkt, en daar ook met de nodige humor mee om zal gaan. 

Tot slot, wat kunnen we in de toekomst verwachten van het ‘Young Consulting Network’?

In ieder geval één keer per jaar een landelijk evenement zoals het Nazomerfestival. Verder willen we het aantal ROA intervisie-groepen uitbreiden en denken we ook na over de mogelijkheid voor niet-ROA-bureaus om deel te nemen aan intervisie. Via een online community willen we adviseurs aanvullend ook de mogelijkheid bieden om makkelijk met elkaar in contact te komen, maar wat ons betreft gaat het vooral om elkaar ‘ontmoeten’. We zullen tijdens het Nazomerfestival aan deelnemers vragen wat hun wensen en behoeften zijn voor het netwerk, en op basis daarvan het YCN verder inrichten. Wij houden ons nu weliswaar druk bezig met het opstarten hiervan, maar we willen het liefst dat iedereen zich ‘eigenaar’ voelt van het YCN. Als het erop uitloopt dat adviseurs samen met initiatieven aan de slag gaan (denk aan: pro-bono opdrachten, samen publiceren, interne trainingen openstellen voor vakgenoten) is het YCN wat ons betreft al een succes! 

Mirthe Lantman en Tammy Lie zijn twee van de vier leden van de Young Consulting Board, het uitvoerende bestuur van het Young Consulting Network. Lantman is in het dagelijkse leven strategisch adviseur bij JBR en Lie werkt als adviseur bij BMC. De andere twee bestuursleden zijn Kees Goudzwaard (Rijnconsult) en Isis Hommema (AEF).