Young Consulting Network organiseert 1ste editie Nazomerfestival

10 juli 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) heeft een nieuw netwerk gelanceerd voor jonge consultants: het Young Consulting Network (YCN). Doelstelling van het nieuwe netwerk is het samenbrengen van jonge adviseurs – van onder de 35 jaar – om samen inspiratie op te doen en een community op te bouwen. In lijn met die missie vindt op 7 september de eerste editie plaats van het YCN Nazomerfestival, waarvoor de inschrijving inmiddels is geopend.

In de top van de Nederlandse adviesbranche zijn naar schatting 16.000 adviseurs werkzaam bij uiteenlopende adviesbureaus, variërend van grote spelers in de markt als Berenschot
, BMC Advies, de Big Four en Twynstra Gudde, tot middelgrote bureaus als Andersson Elffers Felix (AEF), Finext en Synechron. Jonge adviseurs vormen de toekomst voor deze consultancy-organisaties en in het licht van de snel veranderende branche en ontwikkelingen binnen de millennial-generatie, heeft de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROAbesloten om een netwerk op te richten, dat zich specifiek op deze doelgroep richt.

Gevraagd naar waarom de ROA het YCN in het leven heeft geroepen, zegt Johan van Triest, partner bij BMC Advies en vice-voorzitter van de ROA: “Jonge adviseurs bepalen de toekomst van het adviesvak; zij vormen het hart van het adviesbureau. De ROA vindt de professionele ontwikkeling van jonge adviseurs van groot belang.” 

Young Consulting Network

In het kader van het door ROA nieuw opgerichte ‘Young Consulting Network’ zal de brancheorganisatie op 7 september 2017 een eerste evenement organiseren om het netwerk van jonge consultants samen te brengen. Vanaf 16:00 zal het Muntgebouw in Utrecht dan fungeren als het podium voor de eerste editie van het zogeheten YCN Nazomerfestival, dat in samenwerking met adviesplatform Consultancy.nl wordt verzorgd.

Op 7 september vindt in Utrecht de 1ste editie van het YCN Nazomerfestival plaats

Van Triest legt verder uit hoe er verschillende gemeenschappelijke thema’s spelen en/of vragen leven bij de jonge adviseurs van vandaag, ongeacht waar zij werkzaam zijn. Dat kunnen vragen zijn als: “Hoe leg ik aan mensen uit wat werken in consulting en mijn rol als consultant inhoudt?” of bijvoorbeeld: “Hoe gaat het er bij een ander adviesbureau aan toe?” of: “Hoe is het om internationaal actief te zijn of daar een permanente uitdaging aan te gaan?” of: “Hoe zien de professionele ontwikkelingsmogelijkheden er bij branchegenoten uit?”

Met die vragen in het achterhoofd heeft het YCN de doelstelling om jonge adviseurs samen te brengen, om kennis en ervaringen met elkaar te kunnen delen of bijvoorbeeld ideeën over de professionele ontwikkeling van de jonge professionals uit te wisselen. YCN biedt daarmee uitwisseling aanvullend op de programma’s die adviesbureaus zelf al organiseren.

Daarnaast speelt mee dat er onder jonge adviseurs een sterke behoefte bestaat om te verbinden met collega-adviseurs. Van Triest: “Er komen diverse vraagstukken af op jonge consultants en ons vak is snel aan het veranderen. Waar de klassieke adviseur sterk gefocust is op de bekende stokpaardjes, want daar ontlenen zij autoriteit en gezag aan, zie ik dat jonge adviseurs veel sterker gericht zijn op betrokkenheid en betekenisvol zijn, en dat doen ze met passie en bezieling.” 

YCN Nazomerfestival

De eerste editie van het YCN Nazomerfestival zal worden ondersteund door verschillende organisaties, waaronder de ROA en haar leden, en Consultancy.nl. De organisatie van het YCN is belegd bij de ‘Young Consulting Board’ dat direct onder het ROA-bestuur valt. In de Young Consulting Board participeren Tammy Lie, BMC Advies; Isis Hommema, AEF; Mirthe Lantman, JBR en Kees Goudzwaard, Rijnconsult. Van Triest benadrukt dat hoewel de ROA het initiatief heeft genomen voor het oprichten van het YCN, het netwerk en event openstaan voor alle jonge adviseurs binnen de branche: “ook andere adviesbureaus die geen lid zijn van de ROA zijn van harte welkom om deel te nemen aan het YCN.”

Het Nazomerfestival vormt tevens de kick-off voor het YCN. Tijdens het evenement zal de deelnemers gevraagd worden waar de behoefte in dit netwerk ligt. Hierbij valt te denken aan activiteiten rondom intervisie, training, workshops en pro-bono advieswerk. “Door een afwisselend programma te bieden wil het YCN adviseurs stimuleren aan te sluiten bij de activiteiten waaraan zij behoefte hebben”, sluit Van Triest af.

Aanmelden

Inschrijving voor het YCN Nazomerfestival staat open voor jonge adviseurs van onder de 35 jaar en kan via deze link. ‘Early bird’ consultants maken kans op een gratis kaartje.