De impact van veranderende wet- en regelgeving voor rapportages in FS

31 augustus 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Nieuwe wet- en regelgeving heeft een aanzienlijke impact op de manier waarop financiële dienstverleners hun rapportages opstellen. Dat stelt Robbert Beilo, Consultant Finance en Risk bij Solid Professionals. Volgens Beilo moeten financiële instellingen daarom de transitie maken naar een datagedreven organisatie, omdat daarmee het rapportageproces versneld kan worden en flexibeler wordt.

Recent onderzoek toont aan dat het aantal veranderingen in wet- en regelgeving per jaar de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen in de financiële dienstverleningssector. In de periode van 2011 tot 2015 heeft de herstellende financiële sector het aantal wetswijzigingen ruim zien verdrievoudigen naar ~51.600 veranderingen in 2015. Gemiddeld genomen zijn dat wereldwijd zo’n 200 veranderingen per dag. 

Rapportage-eisen

Robbert Beilo, Consultant Finance & Risk bij Solid Professionals, heeft zich verdiept in de invloed van nieuwe wet- en regelgeving op de wereld van financiële rapportage. “Als ik naar de financiële sector kijk, dan zie ik dat nieuwe wet- en regelgeving een enorme impact heeft op de rapportagewereld.” Volgens hem vormen de veranderingen in de rapportagewereld een grote uitdaging voor financiële dienstverleners. Hij haalt onder meer recente voorbeelden IFRS9 en AnaCredit aan, twee nieuwe wet- en regelgevingen die van invloed zijn op hoe financiële instellingen met hun rapportages omgaan. 

“IFRS9 houdt in het kort in dat banken en verzekeraars, niet alleen voor bestaande, maar ook voor verwachte kredietverliezen voorzieningen moeten nemen. Dat houdt in dat ze hun systemen, processen en data enorm moeten aanpassen. AnaCredit is een project waarbij kredietinstellingen grote hoeveelheden granulaire data over hun leningenportefeuilles moeten rapporteren. Zowel op een permanente basis, alsook op een reguliere basis. Ze moeten er dus voor zorgen dat ze hun dataverwerkingssystemen op orde hebben, zodat ze kunnen voldoen aan alle vereiste informatie die ze moeten delen met de ECB.”

Over de invloed op de rapportageprocessen vertelt Beilo: “Projecten als IFRS9 en AnaCredit zorgen ervoor dat financiële instellingen hun data op een heel gedetailleerd niveau permanent beschikbaar moeten hebben.” Volgens de Consultant is daarbij een datagedreven focus van belang, terwijl veel financiële instellingen nu nog een rapportgedreven focus hebben. “Met datagedreven bedoel ik: het focussen op de kwaliteit van de data, en daarmee de uiteindelijke bron van de rapportage, in plaats van op het enkel aanleveren van de rapportages”, legt hij uit.

Veel handmatig werk

Nog niet alle financiële instellingen hebben echter hun data op orde, mede doordat sommigen van hen nog met verouderde systemen werken. “De huidige manier van rapporteren kost door onder andere onjuiste data en verouderde systemen vaak erg veel handmatig werk en is arbeidsintensief”, aldus Beilo. “Als je er als financiële instelling dus voor zorgt dat je data op orde is, kun je veel meer gaan focussen op de correctheid van de data zelf, wat automatisch ook weer voortvloeit in correcte rapportages. Dit is veel efficiënter en levert minder correcties achteraf op.” Volgens hem moeten financiële instellingen zich er daarom voor inspannen om hun datamodel en de bijbehorende rapportagestromen zo in te richten “dat de informatie die eruit komt correct, tijdig en betrouwbaar is, terwijl je de flexibiliteit van je rapportages behoudt”.

Als deze verandering wordt gemaakt, zullen volgens Beilo ook de werkzaamheden van financieel professionals gaan veranderen. “Zo denk ik dat bijvoorbeeld programmeren en het verwerken van data steeds belangrijker gaan worden en dat het essentieel is om goed met computers om te kunnen gaan.” Daarnaast groeit volgens Beilo de vraag naar kwantitatieve analisten in de financiële dienstverlening om de consequenties van nieuwe wet- en regelgeving te implementeren. Maar ook naar business analisten komt volgens hem meer vraag, “omdat zij kennis hebben van de data, de systemen en de processen”.