Goudsteen & Company start label voor interim- en search activiteiten

14 juli 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Goudsteen & Company heeft ‘Gouden Gasten’ gelanceerd, een nieuw label voor interim- en search activiteiten. Net als het moederbedrijf, zal Gouden Gasten zich uitsluitend focussen op professionals gespecialiseerd in organisatieverandering en verandermanagement. 

Het is een trend die binnen de consultancybranche steeds vaker opduikt: adviesbureaus die hun eigen interim- en search activiteiten opstarten. De laatste jaren is het enkel en alleen advies of expertise inwinnen bij een externe partij flink op zijn retour geraakt. Daarentegen hebben opdrachtgevers steeds vaker behoefte aan bedrijven die professionals kunnen leveren, die hun organisatie van binnenuit kunnen ondersteunen met de veranderopgaven waarmee zij te maken krijgen.

Diverse consultancybureaus zijn reeds ingestapt op deze trend. Zo hebben grote spelers als Berenschot een eigen searchtak, maar beschikken ook kleinere partijen als Boer & Croon of Leeuwendaal over afzonderlijke search, interim en/of of werving & selectie praktijken. Naast de veranderende behoefte van klanten, biedt het leveren van interim- of search diensten ook nieuwe kansen. Enerzijds door nieuwe businessmodellen en tariefstructuren die gehanteerd kunnen worden, maar ook ten aanzien van het onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten, die niet of onvoldoende inspelen op de ontwikkelingen.

Gouden Gasten: interim- en search label

Goudsteen & Company, een in 2010 opgericht adviesbureau dat zich richt zich op proces- en veranderbegeleiding, leiderschap en team- en organisatieontwikkeling, speelt nu ook in op de ontwikkelingen. Begin deze maand lanceerde het adviesbureau een nieuw interim- en searchbureau: Gouden Gasten. Met het aparte label wil het adviesbureau tegemoet komen aan de behoefte van opdrachtgevers aan interne (tijdelijke) veranderprofessionals, die door het adviesbureau worden omschreven als “vernieuwende denkers en doeners die organisaties van binnenuit helpen met het creëren van beweging en vernieuwing.”

We maken organisaties beter en leuker door verandering en vernieuwing van binnenuit te ondersteunen met Gouden Gasten

Goudsteen & Company oprichter Albert Goldsteen vertelt over de beweegredenen voor het nieuwe label, maar blikt eerst terug op het succes van de afgelopen jaren: “Met Goudsteen & Company helpen we bedrijven om de autonomie van professionals te versterken. Omdat we sterk geloven dat autonome mensen meer uit zichzelf halen en daarmee waardevoller zijn voor de organisatie. Rondom deze ‘belief’ hebben we in de loop der jaren een succesvolle veranderaanpak ontwikkeld.”

Hij vervolgt: “Zeven jaar na de oprichting ben ik heel tevreden met Goudsteen & Company als bureau. We hebben goede mensen aan boord, mooie klanten, een fijne thuisbasis in Utrecht, en onze overtuigingen en ervaring worden op dit moment in een boek vastgelegd. Wat wil je nog meer? Nu, genoeg. We hebben veel ambitie om met Goudsteen & Company nóg meer mooie dingen te doen. Bovendien werk ik nog dagelijks voor klanten. Stilzitten is niet aan de orde. Aan de andere kant ben ik in 2010 begonnen met ondernemen, omdat ik iets nieuws wilde proberen. Ik wilde ontdekken of ik iets nieuws neer kon zetten. Dat gevoel van toen kreeg ik een jaar geleden opnieuw, waarschijnlijk omdat Goudsteen & Company steeds comfortabeler ging voelen. We doen gave dingen, maar wat zit er nog meer in het vat? Kunnen we nog meer met ons gedachtegoed? Die vragen borrelden steeds bij me op.“

Om op die vragen een antwoord te krijgen, ging Goldsteen te rade bij zijn belangrijkste bron: de eigen klantenkring: “De afgelopen jaren sprak ik regelmatig met klanten die mij aangaven op zoek te zijn naar professionals die van binnenuit regie voeren op programma’s en verandertrajecten”, vertelt hij. Inspelend op die behoefte werd vervolgens besloten een nieuw interim- en searchbureau op te richten: ‘Gouden Gasten’ was geboren.

Autonomie versterken

Goldsteen vertelt tenslotte hoe Goudsteen & Company en het nieuwe interim- en searchlabel elkaar aanvullen. “Een interim- en searchbureau vind ik om allerlei redenen een hele mooie vervolgstap. Waar we met de consultants van Goudsteen & Company van buiten naar binnen veranderen en ontwikkelen, proberen we met Gouden Gasten juist van binnenuit beweging in gang te zetten. Beide bedrijven werken vanuit dezelfde missie (autonomie versterken), maar worden op een ander moment ingezet.”

De Goudsteen & Company oprichter besluit: “Onze Gouden Gasten (mannen én vrouwen) halen het beste in organisaties naar boven door te prikkelen en over de muurtjes van afgebakende disciplines heen te kijken. Net zo lang tot zij zichzelf overbodig hebben gemaakt. Want dát is ons nadrukkelijke doel.”