Internet of Things: een game changer in de financiële sector

17 maart 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

First Consulting ziet dat het Internet of Things (IoT) een onderwerp is dat bij veel organisaties een trending topic is. Het is een middel om innovaties te stimuleren en nieuwe business modellen te ontwikkelen. Het raakt daarbij altijd de inrichting van de huidige processen en systemen. IoT gaat immers niet alleen over communicatienetwerken, chips, sensoren en IT; het gaat erom wat je met de gegevens binnen een organisatie doet. Het succes hangt dan niet zozeer van de techniek af, maar van de manier waarop het wordt uitgerold.

IoT nog relatief nieuw in de financiële sector

Het Internet of Things, waarbij objecten en apparaten zijn verbonden aan het internet en eenvoudig gevolgd en aangestuurd kunnen worden, is niet nieuw. Toch blijkt uit onderzoek van TNS NIPO dat nog altijd 30% van de grootzakelijke ondernemingen niet op de hoogte is van de laatste IoT-ontwikkelingen. In het MKB is zelfs ruim 60% niet met IoT bezig. En dat terwijl IoT steeds eenvoudiger toepasbaar wordt, met name omdat de benodigde chips en sensoren steeds beter en goedkoper worden. Zogeheten low power long range-communicatienetwerken, zoals LoRa, waarmee apparaten en objecten in grote volumes met elkaar verbonden- en aan te sturen zijn, zijn tegenwoordig voor iedereen beschikbaar en bereikbaar. Duurzaam, energiezuinig en tegen steeds lagere kosten.

IoT investeringen door banken en andere financiële instellingen

Maar waarom is IoT dan eigenlijk relevant in een sector waar met name financiële transacties de hoofdrol innemen? Banken investeren steeds meer in IoT (voornamelijk in de US is een sterke toename zichtbaar). Hetzelfde geldt voor verzekeraars. Zowel banken als verzekeraars zetten met de technologie voornamelijk in op het monitoren van klanten en producten. Dan gaat het met name om investeringen in mobiele betaalapps. Een concreet voorbeeld is de slimme koelkast. Met deze app kan de consument via een app boodschappen doen op basis van wat in de koelkast aanwezig en meteen de levering plus betaling afhandelen.

IOT - Gamechanger in de financiele sector

Een andere toepassing is het onderpand-en leningenproces voor industriële organisaties. Een lening (ten behoeve van werkkapitaal) gaat meestal gepaard met het vergeven van onderpand. Hierin dient de bank zeker te stellen of het onderpand er ook daadwerkelijk is en te volgen gedurende het productie-en supply chain proces. Momenteel is dit een arbeidsintensief proces. Door gebruik te maken van IoT technieken is dit proces te digitaliseren en te verbeteren door anytime en anywhere zicht te hebben op het onderpand. Hierdoor wordt het mogelijk risico-inschattingen real-time te maken en daarbij klantgerichte producten/services aan te bieden.

Tevens zijn de mogelijkheden onbeperkt als het gaat om het verzekeren van consumentengoederen als auto’s, fietsen, scooters, of bijvoorbeeld boten. Door deze te voorzien van een eenvoudige track & trace oplossing kan diefstal snel worden opgelost. Nog belangrijker is dat deze technologie een preventieve werking heeft om diefstal te voorkomen. Hetzelfde geldt voor waardevolle goederen in huis die nu onder de inboedelverzekering vallen. Dat geeft verzekeraars de mogelijkheid hun verzekeringsproposities te veranderen. Bijvoorbeeld door het toepassen van track & trace modules kunnen waardevolle spullen voor minder premie worden verzekerd. Daarmee kan de verzekeraar zich commercieel onderscheiden ten opzichte van de concurrentie.

Op het vlak van autoverzekeringen gaat men nog een stap verder. Niet alleen de locatie van het voertuig kan worden gebruikt; er worden ook (op vrijwillige basis) modules geïnstalleerd in voertuigen die het rijgedrag van een bestuurder monitoren. Die gegevens kan de verzekeraar dan gebruiken om zogenaamde User Based Insurance proposities te ontwikkelen. De bestuurder krijgt afhankelijk van zijn weggedrag een lagere of hogere premie berekend (risk and fact based insurance).

Ook in fraudegevallen kan IoT nieuwe mogelijkheden bieden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij financiële transacties extra worden geverifieerd doordat ook – behalve de pincode – de locatie van de mobiele telefoon aan de transactie wordt gekoppeld. Kortom, het combineren van verschillende soorten data zorgt dan voor een veiligere financiële transactie. 

First Consulting ziet IoT toepassingen ook steeds meer terug in de dagelijkse praktijk bij financiële instellingen. Mooie voorbeelden daarvan zijn slimme toepassingen om werkplekken en vergaderzalen optimaal te benutten. Maar ook om medewerkers te ondersteunen in het vinden van een parkeerplek, zonder onnodig een aantal rondjes te rijden. 

Mogelijke toepassingen voor IoT in de financiele sector

Disruptieve business modellen

Het Internet of Things biedt kansen om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Een interessant voorbeeld uit een andere sector is het familiebedrijf Vebego, onder andere actief in de schoonmaakbranche. Zij zijn in staat geweest om met de invoering van slimme schoonmaakkarren een nieuw business-model te realiseren. De schoonmaakkarren zijn uitgerust met sensoren om gegevens te verzamelen over de luchtkwaliteit. Hierdoor zijn zij in staat om zich te specialiseren in het leveren van data gericht op het verbeteren van de lucht en leefomgeving. Door IoT in te zetten, is het dienstenportfolio versterkt, uitgebreid en onderscheidend gemaakt. First Consulting verwacht dergelijke veranderingen ook binnen de financiële sector.

Agile aanpak om te veranderen

De vraag die veel banken stellen is hoe te beginnen? Het antwoord daarop is kort, maar niet minder uitdagend. Door klein te beginnen en op een agile manier door te ontwikkelen komt de innovatie het beste tot stand. First Consulting heeft de ervaring dat organisaties die nu al IoT succesvol inzetten dit met een sterke business focus doen, gecombineerd met technologie kennis. Daarmee wordt op een agile manier de juiste kennis en creativiteit bij elkaar gebracht. Dit geeft de mogelijkheid te experimenteren en succes snel naar de markt te brengen.

First Consulting heeft de beste ervaringen met het klein starten, bij voorkeur in de vorm van een Proof of Value (PoV) met toepassing van een iteratieve werkwijze, waarmee stapsgewijs wordt uitgebouwd. De kosten blijven op die manier overzichtelijk. Er kan snel en zichtbaar voortgang worden geboekt en er kan zo nodig worden bijgestuurd. Belangrijk is ook om keuzes te durven maken en niet te veel tijd te besteden aan het tot in den treure uitwerken van business cases. Common business sense daarbij een goede raadgever.

Het Internet of Things is bij uitstek een ontwikkeling van deze tijd. Snel innoveren en experimenteren is het devies. En juist ook in de financiële sector daarom nu aan de orde van de dag.