De impact van zelfrijdende auto's op first-party verzekeringen

09 februari 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het regent records, files wel te verstaan. De verkeers- en filedruk is significant toegenomen het afgelopen jaar. Niet enkel door toename van het aantal verkeersdeelnemers en -bewegingen, ook door het aantal ongevallen. Ongevallen die in toenemende mate veroorzaakt zijn door de onbedwingbare drang van bestuurders om via hun smartphone connected te zijn. 

Dagelijks neem ik het volgende fenomeen waar: een oplichtende blauwe lichtgloed van smartphones in rijdende auto’s. Vooral in de periode dat de dagen kort zijn en forensen zich veelal in het donker bewegen op de weg is dit goed waar te nemen. Ik maak me er zelf bewust ook schuldig aan. Zodra zich een file in de verte voordoet werp ik een blik op het navigatiesysteem en pak ik de smartphone om met verschillende apps vast te stellen hoe lang de vertraging mogelijk duurt en of een alternatieve route sneller is. Als het echt stil staat tik ik even snel een paar korte berichtjes weg, niet altijd snel genoeg, dus ook soms met lage snelheid in het zich voortbewegende verkeer.

Ondanks een toename van rij-ondersteunende systemen is het gedrag van de mens de zwakste schakel. Al die sensors en lasers voorkomen niet dat er meer ongelukken zijn en er zelfs ongelukken door ongelukken in de staart van files optreden. De mens is snel afgeleid en verliest snel geheel of gedeeltelijk zijn aandacht door al die piepjes, oplichtende schermen en oproepen. Zelfs bij handsfree bellen met geïntegreerd bediening neemt het reactievermogen af, doordat we minder bewust deelnemen aan het verkeer. De mens als zwakste schakel? 

Zelfrijdende auto biedt consument mogelijkheden

We voelen ons veilig en soms wellicht ook onaantastbaar in het voertuig. Naast de nodige materiële schade en files leidt het aantal ongevallen door smartphone gebruik jaarlijks tot circa 600 doden en zwaargewonden. Minister Melanie Schulz spreekt zelfs van een mogelijk verbod op het gebruik van de smartphone in de auto. Enerzijds wettelijk geregeld, anderzijds technisch afgedwongen. Een nobel streven, handhaving in praktische zin haast onuitvoerbaar lijkt me. Waar leg je de grens? 

Vanwege de mogelijkheden, het gebruiksgemak en de voordelen kijk ik zelf reikhalzend uit naar het moment dat de auto in Nederland op grote schaal en op uniforme wijze onderling met elkaar connected is. De situatie waarin auto’s onderling en met de (in)directe omgeving verbonden zijn leidt tot legio mogelijkheden. Connectiviteit en toename van autonomie van de auto zullen elkaar significant versterken.

Technische innovaties leiden tot andere, nieuwe risico’s. Daarmee neemt de discussie over de first-party (directe) verzekering toe. De aansprakelijkheid zal niet altijd relevant of eenduidig vast te stellen zijn, waardoor de huidige autoverzekering minder geschikt is. Bij de first-party verzekering wordt schade vergoed door de eigen verzekeraar*. Vergaande wijzigingen in wet- en regelgeving als ook verzekerings- en schadeprocessen zijn dan noodzakelijk. 

De automotive keten kan samen met de overheid een rol spelen in het beperken van de nieuwe risico's en het vergroten van verkeersveiligheid. De verzekeraar zal bij een first-party verzekering hier zelfs mogelijk dwingend in zijn.

Een artikel van Anna van Tienhoven, adviseur bij Mobilee. Dit artikel is eerder geplaatst in automotive blad Aftersales Magazine. 

* Bij een first party-verzekering verzekert een automobilist zichzelf tegen zowel materiële als letselschade als gevolg van een verkeersongeval, ongeacht de schuldvraag. Bij een eventuele schade claimt hij die bij zijn eigen verzekeraar.

Gerelateerd: Zelfrijdende auto is een spelbepaler voor verzekeraars.