Smartphones zijn 24 uur per dag niet meer weg te denken

07 december 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een derde van Nederlandse consumenten gebruikt zijn of haar mobiele telefoon midden in de nacht. Vooral 18 tot 24-jarigen kunnen ’s nachts hun vingers niet van hun geliefde smartphone afhouden. 54% van deze groep jongeren pakt ’s nachts hun mobieltje om bijvoorbeeld de tijd of social media berichten te checken. 

Eind vorig jaar bezaten zo’n vier op de vijf Nederlanders (13 jaar en ouder), zo’n elf miljoen mensen, een smartphone. De hoge penetratie van smartphones komt vooral door het feit dat smartphonegebruik niet meer weg te denken is uit het dagelijkse leven. Een onderzoek van Deloitte onder 3.000 Nederlandse respondenten laat zien dat smartphones voor tientallen activiteiten worden gebruikt. Zo maakt twee derde gebruik van hun smartphone om TV te kijken, en geeft zelfs 37% aan dat zij hun smartphone gebruiken tijdens het eten bij familie. In een zakelijke setting is het niet anders: 73% gebruikt smartphones om mails te beantwoorden en een derde gebruikt hun telefoon op het werk tijdens vergaderingen.

Gebruik van smartphones

Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft van de Nederlandse respondenten hun banksaldo via hun smartphone checkt en 43% daadwerkelijk geld overmaakt via hun smartphone. Wanneer mobiel bankieren vergeleken wordt met het gebruik van mobiel bankieren apps in andere Europese landen, lopen Nederlandse consumenten zelfs voorop – alleen Zweedse consumenten bankieren intensiever op hun mobiele telefoon.

Ook ’s nachts. Meer dan 30% van de respondenten bekijkt hun smartphone midden in de nacht. In de meeste gevallen (23%) om te kijken hoe laat het is, gevolgd door het checken van social mediaberichten (9%) en het lezen van instant messaging (8%). Vooral 18 tot 24-jarigen kijken op hun telefoon wanneer zij eigenlijk horen te slapen. Dit geldt voor 54% van de respondenten in deze leeftijdscategorie. Ter vergelijking: van de 45 tot 54-jarigen checkt 24% hun telefoon gedurende de nacht. 

Het toenemende gebruik van smartphones leidt ook tot irritaties. Van de Nederlandse respondenten geeft 31% aan discussies te hebben gehad over het intensieve gebruik van hun smartphone, vooral met hun partner of ouders. Ook hebben diverse media in de afgelopen weken belicht dat overmatig gebruik van smartphones niet goed is voor intermenselijke relaties. Uit onderzoek uit 2015 bleek bijvoorbeeld dat een op de drie mensen aangeeft minder seks te hebben door de komst van de smartphones of tablets – meer dan de helft van Nederlanders tussen de 25 en 34 jaar gaf aan minder zin in seks te hebben. En zo kwamen Amerikaanse onderzoekers er in een onderzoek achter iets meer dan een derde van mensen die een relatie hebben, zich depressief voelen wanneer hun partner in hun aanwezigheid vooral aandacht heeft voor hun smartphone.

Als gevolg van de tal van mogelijkheden die smartphones bieden, neemt het traditionele gebruik van telefoons niet verrassend af, concluderen de onderzoekers van Deloitte. Minder dan 70% geeft aan de afgelopen zeven dagen telefoongesprekken te hebben gevoerd, ten opzichte van 80% een jaar eerder. Ook sms-berichten worden minder verstuurd: vorig jaar gaf 60% aan de afgelopen zeven dagen een sms-bericht te hebben verstuurd en dit jaar ligt dit aantal op 40%.