Mobilee: Zelfrijdende auto spelbepaler verzekeraars

22 juli 2014 Consultancy.nl

In 2018 heeft geen enkele Nederlander meer een autoverzekering. Althans, geen autoverzekering in de huidige vorm, stelt Mobilee Management & Advies in een nieuwe visie op de autoverzekeringsmarkt. Voor autoverzekeraars zal dit grote gevolgen hebben. Zo groot zelfs dat het de zelfrijdende auto wordt gezien als spelbepaler voor de diensten van autoverzekeraars. 

Anno 2014 worden auto’s nog altijd vrijwel volledig door de bestuurder bediend. Sommige luxe auto’s beschikken momenteel al wel over zelfsturende systemen– zoals cruise control of parkeerassistentie – die bestuurders ondersteunen bij een bepaalde taak. De verzekeringsmarkt zal als gevolg van technologische trends binnen de autobranche de komende jaren een enorme verandering ondergaan.

In haar visie over de autoverzekeringsmarkt onderscheidt Mobilee verschillende fasen in de autonomie van de auto. Tegen 2018 bevinden we ons in de ‘High Autonomy’ fase. Deze fase impliceert dat de auto grotendeels zelfrijdend is en de berijder op allerlei manieren ondersteunt bij het autorijden. Zo wordt het straks mogelijk dat auto’s zelf de snelheid aanpassen op basis van de drukte op de weg, of zelf van rijbaan veranderen als de situatie daar om vraagt. Adaptive cruise control 2.0.

Mobilee - Autoverzekering 1

Voor de automobilist betekent dit goed nieuws: autorijden wordt veiliger. Onderzoek toont aan dat de zelfrijdende auto’s tussen de 65 en 90% minder schadegevallen zullen veroorzaken. Ook leidt dit tot andere voordelen, zoals meer ontspannen reizen, milieuvoordelen en minder reistijd en files.

Autoverzekeringsmarkt
Anna van Tienhoven, adviseur en expert op het gebied van schade en verzekeringen, verwacht dat tegen 2018 zelfrijdende auto’s een marktaandeel van 2% tot 5% zullen hebben. Wetgeving en fiscale voordelen zullen een extra stimulans geven. Dit zal ervoor zorgen dat het marktaandeel in de toekomst alleen maar groter zal worden. Voor autoverzekeraars heeft de snelle invoering van zelfrijdende auto’s grote consequenties. Allereerst voor de manier waarop risicoafwegingen worden gemaakt. De zelfrijdende auto zorgt voor een significante wijziging van risico’s. Doordat er minder schadegevallen zijn, verschuift de verhouding tussen premie en risico.

“Calculaties en prognoses tonen aan dat premies aanzienlijk gaan dalen. Mogelijk tot wel 60%,” voorspelt Van Tienhoven. Daar bovenop hebben zelfrijdende auto’s andere eigenschappen en wijzigt het risicoprofiel van de bestuurders. Denk hierbij aan bejaarden die nu nog autorijden maar eigenlijk hun rijbewijs al hadden moeten inleveren. Zij kunnen zich in de toekomst gemakkelijk tussen verzorgingstehuis en ziekenhuis bewegen zonder een gevaar te zijn voor zichzelf of anderen op de weg. Door deze verschuivingen zullen risicomodellen fundamenteel wijzigen.

Mobilee - Autoverzekering 2

Vanuit technisch oogpunt zullen risicomodellen mee veranderen met marktontwikkelingen. Van Tienhoven geeft een aantal voorbeelden: “Het proces zal meer data gestuurd worden, minder gericht op statistieken, meer voorspellend. Prijsbepalende principes als active pricing en risk based pricing zullen dynamisch en klantspecifiek worden toegepast. Ook de doorlooptijd van processen - bijvoorbeeld schadelast bepaling - wordt korter.”

Ten tweede zorgen veranderende behoeftes vanuit de markt ervoor dat de vraag naar verzekerings-producten verandert. “Zo kan het bijvoorbeeld voor komen dat bestuurders na de aanschaf van een auto in een ander risicoprofiel vallen, specifiek voor zelfrijdende auto’s. Ook verwacht ik dat de noodzaak tot herverzekeringsproducten voor verzekeraars afneemt.”

Ten derde zullen verzekeraars in hun schadeafhandeling twee aparte schadeprocessen moeten opnemen. Eén voor de ‘gewone’ auto en één voor de zelfrijdende auto. Bovendien ontstaat de noodzaak om klanten die niet mee kunnen - of willen - gaan in de innovatieve ontwikkeling te blijven bedienen op een manier die hen bevalt. “Dit heeft gevolgen voor zaken als postbezorging, telefoonverkeer, tussenpersonen, formulierenstromen, papieren voorwaarden en polis en leidt tot een toenemende complexiteit van organisaties. Verzekeraars zullen hier efficiënt en tegelijkertijd klant-gericht mee om moeten gaan.”

Vanwege de hoge mate van verandering in de externe omgeving en de gevolgen voor de interne bedrijfsvoering, stelt Van Tienhoven dat de opkomst van zelfrijdende auto’s een spelbepaler is voor autoverzekeraars. “Verzekeraars die niet inspelen op deze trend gaan de boot missen, met alle gevolgen van dien!”

Mobilee - Autoverzekering 3

Strategie en routemap
Het advies aan autoverzekeraars is volgens Van Tienhoven simpel: “Begin snel met het maken van een toekomstbestendige strategie. Ga hierbij uit van de belangrijkste scenario’s in de automotive- en verzekeringsmarkt. Ontwerp vervolgens nieuwe business modellen en samenwerkingsvormen en stel deze vast om nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden direct te kunnen adopteren en toe te passen. Denk daarna na over hoe dit leidt tot producten en diensten, definieer een nieuwe set van risico-bepalende factoren en stel bijbehorende premies vast.”

Nadat de strategie is bepaald, is het tijd om na te denken over de veranderopgave en de innovatiecultuur. Hierbij is het van belang om de benodigde verandering af te zetten tegen de beschikbare middelen en capaciteiten. “Maak keuzes ten aanzien van de strategische verander-portefeuille. Breng focus aan en stel prioriteiten,” sluit Van Tienhoven af. 

Nieuws