BlinkLane Consulting lanceert data science dienstverlener anyForest

11 januari 2017 Consultancy.nl 8 min. leestijd

BlinkLane Consulting heeft anyForest gelanceerd, een nieuw label volledig gericht op data science en analytics. Consultancy.nl ging in gesprek met Age Sluis, Partner van het nieuwe bedrijf, dat organisaties specifiek zal ondersteunen op drie gebieden: data discovery, data experiments en data implementation. 

De afgelopen jaren is Big Data voor veel bedrijven een steeds groter topic geworden. Vooral de vraag hoe men daadwerkelijk waarde uit grote hoeveelheden data kan onttrekken, is de afgelopen jaren uitgegroeid van een hype tot een van de belangrijkste focusgebieden van leidende organisaties. Door waardevolle inzichten te halen uit data kunnen bedrijven, zowel B2C als B2B, forse prestatievoordelen realiseren. Zo schatten enkele jaren terug onderzoekers van McKinsey & Company bijvoorbeeld dat de toepassing van Big Data biljoenen aan economische waarde zou kunnen genereren in uiteenlopende sectoren, daarmee illustrerend hoe groot de impact van data-analyse zou kunnen zijn over economieën heen. Andere analisten bestempelen Big Data zelfs als het ‘nieuwe zwarte goud’. 

Tegen deze achtergrond hebben data science toepassingen de afgelopen jaren een ware vlucht genomen. Als gevolg hiervan heeft BlinkLane Consulting, een adviesbureau gespecialiseerd in organisatietransformatie, bij klanten een steeds grotere behoefte aan gespecialiseerde data science diensten zien ontstaan. Enerzijds omdat een groot deel van de potentiële waarde nog altijd wacht om ontsloten te worden, vertelt Ralph Hofman, partner bij het consultancybureau, en anderzijds omdat bedrijven in hun bedrijfsvoering worstelen met het implementeren van geavanceerde data science manieren van werken. Om de markt beter te kunnen bedienen besloot BlinkLane daarom een nieuw label in het leven te roepen: anyForest.

anyForest

“Door een nieuw bedrijf op te zetten kan beter voldaan worden aan de vraag van klanten naar concrete data science resultaten”, vertelt Age Sluis, een ervaren adviseur die de nieuwe praktijk zal gaan leiden. “Waar BlinkLane zich buigt over strategische vraagstukken en lange termijn transformaties, richt anyForest zich meer op concrete projecten die op korte termijn resultaat opleveren. anyForest is een opzichzelfstaand bedrijf met een eigen strategie en bedrijfsvoering”, geeft hij aan. Gevraagd naar de keuze voor de naam geeft Sluis aan dat het merk refereert naar de rol die ‘Forest’-modellen* spelen in het domein. Daarnaast wil het bureau met ‘any’ aangeven dat er “altijd wel een passend model wordt gevonden”, voor de gewenste toepassing.

BlinkLane Consulting lanceert data science dienstverlener anyForest

anyForest ondersteunt klanten met ondersteuning en advies in drie verschillende fases. Data discovery, richt zich vooral op het helpen van klanten met het achterhalen welke data zij willen verzamelen, opslaan en analyseren om de inzichten te ontrafelen waarnaar ze op zoek zijn. Deze dienst omvat ook strategisch werk, zoals het opstellen van een datastrategie of het gebruik van modellen en tools om het data discovery proces te faciliteren.

Ten tweede richt anyForest zich meer op de experimentenfase, bedoeld voor bedrijven die reeds hebben bepaald welke data ze nodig hebben en inmiddels zijn gestart met de eerste analyses, maar niet geheel zeker zijn welke richting ze nu op moeten. “Gezien de enorme omvang van beschikbare data en de complexiteit ervan, vormt het experimenteren met de inzichten en resultaten onder de streep een belangrijke component om een succesvolle aanpak neer te zetten. Aangezien geldt dat data multidisciplinair en grensoverschrijdend van aard is, zorgen experimenten vaak voor onvoorziene inzichten – die van enorme waarde zijn voor de KPI’s van een organisatie”, legt Sluis uit.

De derde stap ligt in de implementatie van de succesvolle experimenten om er voor te zorgen dat er blijvend meer uit data gehaald wordt en het niet bij experimenteren blijft. Hierbij spelen verschillende zaken een belangrijke rol van data governance voor de afdeling/organisatie, tot de uitrol van nieuwe tools, processen en manieren van werken, om te zorgen dat data science zoveel mogelijk onderdeel uitmaakt en aansluit op de alledaagse activiteiten. “Daar hoort ook een cultuuromslag bij,” geeft Sluis aan, “aangezien medewerkers – van professionals tot managers – de manier moeten veranderen waarop ze data invoeren, verwerken en deze gebruiken voor hun volgende stappen.”

Naast het inrichten van de randvoorwaarden, ondersteunt anyForest opdrachtgevers ook met de implementatie van de technologie die nodig is om datatechnieken te faciliteren. Ook helpt het klanten met het bepalen van hun KPI’s, dashboards en ‘end-to-end cycles’, om er voor te zorgen dat inzichten naar resultaten worden terugvertaald in een gesloten feedback loop.
 

Proposities

“Het type projecten waarop anyForest zich zal gaan richten overstijgt verschillende sectoren, waarbij de focus primair ligt op het toevoegen van waarde door meer uit data te halen”, zegt Sluis, die verder toelicht: “Zo hebben we proposities die bedrijven helpen met het verbeteren van hun datagedreven marketing activiteiten, zoals marketingcampagnes of het verhogen van email open rates. Maar ook voor het verbeteren van verkoopresultaten door bijvoorbeeld e-commerce optimalisatie (zoals a/b testing), cross & upsell management of yield management.”

De nieuwe propositie zal ook gebieden ondersteunen die in het verlengstuk liggen van sales & marketing, zoals sales & operations planning cycli in de FMCG (prognoses, vraagplanning, etc.) of ‘predictive modeling’-technieken in de verzekeringsmarkt om sales en retention rates te verbeteren. Sluis: “De kansen die data science bedrijven biedt om hun prestaties te verbeteren zijn legio, zowel met het oog op front- als backoffice activiteiten.”

anyForest heeft de ambitie om door klanten te helpen

In een markt die alsmaar concurrerender wordt – met tal van opkomende nieuwe spelers, grote technologiebedrijven die hun technologische expertise etaleren met speciaal opgetuigde data praktijken, of ook de Big Four die zich in dit domein begeven – rijst de vraag hoe anyForest zichzelf kan onderscheiden. Sluis: “anyForest onderscheidt zich door zich te focussen op het uitnutten van data voor waardecreatie. Dit doen we door de juiste onderzoeksvragen te stellen en voor experimenten goed na te denken over de mogelijke implementatie. Techniek is voor ons een middel en niet allesbepalend.”

Hij wijst ook op de end-to-end expertise die het bureau met data science vraagstukken heeft weten op te bouwen: “Ons team heeft brede ervaring in het succesvol realiseren van data science: We beschikken over een gedegen achtergrond in data-gedreven analytics, ruime kennis van sales & marketing processen, consultingvaardigheden vanuit BlinkLane en over de technologische knowhow om analytics te implementeren.” 

Alvorens Sluis de leiding kreeg over anyForest, werkte hij als consultant in het private equity segment, met vooral een focus op technologie- en data science bedrijven. Daarvoor vervulde hij leidinggevende functies bij EFactor, Spil Games en Mecom, de holding die eigenaar was van onder andere het Nederlandse Wegener. Sluis wordt onder meer ondersteund door Arent van ’t Spijker, een partner bij BlinkLane die zich al jaren richt op digitale transformaties en data – Van ’t Spijker is onder meer auteur van het boek ‘The New Oil: Big Data het nieuwe zwarte goud

Het team van anyForest bestaat verder uit twee dedicated consultants – Jirie Oen en Doortje de Wiljes – maar recruitmentactiviteiten om verder uit te breiden zijn in volle gang. AnyForest voert momenteel gesprekken met verschillende bedrijven over de invulling van hun dataprojecten, en start op korte termijn de eerste projecten. Verder vooruitkijkend heeft anyForest volgens Sluis “de ambitie om door klanten te helpen meer waarde uit hun data te onttrekken een toonaangevende speler te worden op het gebied van data science in Nederland.”

* Forest-modellen zijn modellen binnen het data science domein waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan aan de hand van meerdere zogenaamde beslissingsbomen, of decision trees.