Zestgroup geeft handen en voeten aan de energietransitie

13 december 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Zestgroup heeft een pro-bono initiatief gelanceerd voor jonge organisaties of projecten in de energiebranche. Hiermee wil het bureau haar maatschappelijke betrokkenheid tonen en op concrete wijze bijdragen aan de energietransitie.

Duurzame energiebronnen gaan een steeds grotere rol spelen in de samenleving. De Rijksoverheid wil de komende jaren het percentage duurzame energie geleidelijk opschroeven, van 5% nu naar 14% in 2020, 16% in 2023 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

Om dat te bereiken zal de overheid de komende jaren enerzijds hogere belastingen gaan heffen op vervuilende brandstoffen en anderzijds in verschillende sectoren – energie, transport, landbouw – stimulerende beleidsinstrumenten inzetten. Te denken valt aan de lancering van investeringsfondsen of bijvoorbeeld het verstrekken van subsidies voor zonne-energie. Ook van het bedrijfsleven wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen, hoewel er inmiddels tal van voorlopers zijn die op eigen initiatief proactief actie ondernemen en organisaties aansporen hun bedrijfsvoering te verduurzamen en groene ecosystemen te ondersteunen. 

Hoe lucratief duurzaamheidsinitiatieven op de lange termijn ook mogen zijn, op de korte termijn kunnen deze – vooral voor kleinere bedrijven – een flinke uitdaging vormen. Zo kan het hen bijvoorbeeld aan voldoende financiering ontbreken om zulke initiatieven te ontwikkelen, en ook de expertise om duurzaam beleid of processen te realiseren is niet altijd in voldoende mate aanwezig. Aan dat laatste wil Zestgroup, een management consultancybureau uit IJsselstein, haar steentje bijdragen. Zestgroup heeft daartoe een nieuw programma gelanceerd dat startups en jonge bedrijven de mogelijkheid biedt om op pro-bono basis van de expertise van het adviesbureau gebruik te maken. 

Zestgroup geeft handen en voeten aan de energietransitie

Henry Heine, Principal Consultant bij Zest Utilities, de energiepraktijk van het adviesbureau, licht toe: “Er is veel optimisme als het gaat om het nemen van initiatief op het gebied van de energietransitie en daar worden we natuurlijk enthousiast van. Tegelijkertijd zien we ook dat vooral jonge organisaties soms wel wat advies kunnen gebruiken. Daarom stelt Zestgroup haar kennis van de energiemarkt en skills om projecten succesvol te laten verlopen, graag beschikbaar.” 

Gevraagd naar de specifieke inbreng en toegevoegde waarde die Zestgroup meebrengt, geeft Heine aan dat de consultancy- en projectorganisatie een sterke kennis heeft van de branche en een trackrecord van meer dan tien jaar in de markt. John Starrenburg, Managing Director bij Zest Utilities, vult aan: “Wij zijn gespecialiseerd in de vertaling van plannen naar concrete acties en de uitvoering daarvan, wat zich vertaalt in Zestgroup’s slogan: ‘Executing the Energy Transition!’.” De ruime ervaring van het bureau varieert van kennis over de marktstructuur en -organisatie tot wet- en regelgeving, processen, data en systemen. “Met een hands-on mentaliteit bieden wij aan onze klanten oplossingen en adviezen die het verschil maken, met blijvende meerwaarde”, besluit Starrenburg.

Het pro-bono initiatief staat open voor alle betrokkenen in energieland, die geraakt worden door de energietransitie. Daaronder vallen lokale initiatieven, overheid, beheerders van infrastructuur, commerciële marktpartijen en samenwerkingsverbanden.