Twee derde van Europese FinTech bedrijven verwacht sterke groei

12 december 2016 Consultancy.nl 8 min. leestijd

FinTech-bedrijven in Europa presteren goed, blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Een grote meerderheid van de FinTechs heeft er vertrouwen in dat de omzet van de FinTech-sector in bijna alle marktsegmenten zal stijgen. Om zich te kunnen onderscheiden blijken vooral het vertrouwen van klanten en consumenten, transparantie van producten en diensten en digitale business modellen van belang. Ondanks hun groeiende financiële slagkracht, blijkt een meerderheid van de technologische bedrijven graag samen te gaan werken met gevestigde financiële instellingen.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Roland Berger onder 248 FinTech-bedrijven in 18 Europese landen, toont aan dat de Europese FinTech markt een explosieve groei heeft doorgemaakt. De interesse van investeerders in de innovatieve financiële technologie is hard aangetrokken de afgelopen jaren – werd in 2011 nog wereldwijd $2 miljard in FinTech geïnvesteerd, vorig jaar was dat maar liefst $19 miljardverspreid over 1.162 acquisities, fusies en overige financieringsdeals.

Global FinTech financing

Omzetverwachting

De onderzoekers vroegen de FinTech-bedrijven naar hun groeiverwachtingen voor de komende vijf jaar. Volgens de respondenten hebben de FinTech-bedrijven die actief zijn op het gebied van Asset management en Investing het grootste groeipotentieel voor de komende vijf jaar, met 55% van de respondenten. 54% ziet veel FinTech-groeipotentie in het betaalsegment, terwijl 52% Crowdfunding en Lending als segment met hoge potentie noemt.

Qua omzetgroei verwachten de respondenten de sterkste groei in het crowdfunding/lending domein met meer dan 80% die sterke groei verwacht. Crypto/blockchain staat op de tweede plek met rond de 80% die sterke groei verwacht in dit segment, gevolgd door Data management met 70% van de respondenten. Voor de sector als geheel verwacht gemiddeld 66% van de respondenten een sterke groei.

FinTech potential by market segment and revenue growth expectations

Succesfactoren

Verder werden de FinTech experts in het onderzoek gevraagd om aan te geven wat volgens hen de belangrijkste succesfactoren voor FinTech-bedrijven zijn. De belangrijkste factor, genoemd door 71% van de respondenten, blijkt het vertrouwen van klanten te zijn, gevolgd door de transparantie van producten en diensten, genoemd door 69% van de respondenten. ‘General customer understanding’ staat op de derde plek met 60%, terwijl ‘convenient process’ door 47% genoemd wordt. De top vijf wordt gesloten door een gedigitaliseerd business model.

De factoren die voor het succes van FinTech-bedrijven als het minst belangrijk gezien worden, zijn het bedienen van verschillende segmenten met 10% van de respondenten, een ‘trail & error mindset’ (12%) en een gevestigd en bekend handelsmerk (14%).

Key success factors in financial services

Uit het onderzoek blijkt dat de FinTechs zichzelf veel capabeler vinden dan gevestigde financiële instellingen in vier van de vijf succesfactoren die zij noemen. Zo is een merendeel van de FinTechs het erover eens dat zij tegemoet komen aan de behoeftes van hun klanten en dat gevestigde banken en verzekeraars achterlopen op het gebied van digitalisering. Volgens hen zouden banken worstelen met hun oude structuren en een gebrek aan innovatieve wendbaarheid tonen. 

Maar er ligt nog meer concurrentie op de loer. Het financiële dienstverleningslandschap krijgt ook steeds meer aandacht van grote technologiebedrijven, telecompartijen en andere spelers in de nutsmarkt. In het onderzoek wordt verder geen aandacht besteed aan deze bedreigingen.

Key success factors and capabilities of market players

Samenwerking

In verschillende onderzoeken van de afgelopen maanden wordt het belang van samenwerking tussen FinTechs en grote financiële instellingen benadrukt. In de markt zijn al meerdere voorbeelden te vinden van dergelijke samenwerkingen. Zo werkt ING samen met tientallen startups, terwijl ABN AMRO afgelopen week nog een samenwerking sloot met zes FinTech-bedrijven. Ook vanuit de FinTech-sector wordt actief aansluiting gezocht bij de gevestigde spelers in de markt, blijkt uit het onderzoek. 86% van de respondenten geeft aan bereid te zijn tot samenwerking. 29% zou ook een participatie overwegen. Andere samenwerkingsvormen, zoals via een accelerator of incubator zijn relatief minder populair met respectievelijk 14% en 9% van de respondenten die aangeven zo te willen samenwerken.

The how and why of collaboration

De belangrijkste redenen voor FinTechs om te gaan samenwerken met de gevestigde orde is om toegang te krijgen tot het klantenbestand van de bank of verzekeraar met 78% van de respondenten en tot zakelijke relaties met 60%. Hoewel een gevestigd merk een van de minst belangrijke succesfactoren voor FinTechs is, wordt het wel genoemd als een van de belangrijkste voordelen van samenwerking met grote spelers. Een gevestigd en vertrouwd merk staat met 59% van de respondenten op de derde plek van belangrijkste voordelen, terwijl de toegang tot financiële middelen voor 49% een goede reden is om te gaan samenwerken. 38% wil via samenwerkingen toegang krijgen tot know-how, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving.

Een recent onderzoek van Capgemini toont aan dat ook vanuit de banken samenwerking gezien wordt als de beste manier om in te spelen op de opkomst van FinTech-bedrijven. 46% van de bankiers in het onderzoek gaf aan dat de zij het liefste willen samenwerken met FinTechs, terwijl 44% aangeeft te willen investeren in de innovatieve technologiebedrijven. 43% gaat de concurrentie aan. Martin Krausse-Ablass van Roland Berger vertelt: “Banken en verzekeraars kunnen profiteren uit de samenwerking met FinTechs door de kansen die dit biedt voor het stimuleren van hun eigen digitale transformatie. Voor hen gaat het om meer dan alleen technische disruptie, het gaat ook om culturele transformatie.”

Aantrekkelijke vestigingsplaatsen

Als landen FinTechs willen aantrekken is het van belang dat er een ecosysteem bestaat waarin aan een aantal locatiefactoren voldaan wordt. Gevraagd naar wat zij belangrijk vinden in het kiezen van hun vestigingsplaatsen noemt 83% de ondervraagde FinTech firma’s de ‘aanwezigheid van know-how en talent’ als belangrijke factor. Op de tweede plaats staat de ‘open-mindedness’ van regelgevende autoriteiten met 72% van de respondenten die dit belangrijk vindt, en 68% noemt de ‘aanwezigheid van sterke netwerken’ als een bepalende factor. De top vijf wordt gesloten door toegang tot in FinTech geïnteresseerde investeerders en het klimaat van wet- en regelgeving voor FinTech-bedrijven.

Importance of location factors for FinTech businesses

Het Verenigd Koninkrijk & Ierland en Frankrijk worden als de favoriete vestigingsplaatsen van FinTechs aangemerkt. Groot-Brittannië geniet volgens de FinTechs van de beste netwerkmogelijkheden en de beste toegang tot kapitaal van investeerders. Op de overige top 5 locatiefactoren scoren UK en Ierland telkens het op een na hoogst. Frankrijk staat bovenaan als het aankomt op de beschikbaarheid van kennis en talent en scoort eveneens hoog op de sterke netwerkmogelijkheden. Bovendien staan de wetgevers in het land relatief open voor FinTech-innovaties en tonen investeerders in het land relatief veel interesse in FinTech-bedrijven. 

Nederland scoort over de hele linie in de middenmoot. Ons land doet het wel goed als het aankomt op 'goed investeerders-klimaat' en de beschikbaarheid van een 'sterk netwerk' met respectievelijk de tweede en derde plaats. Het 'regelgevingsklimaat' en de 'ondernemersgeest bij toezichthouders' scoren echter laag, twee gebieden waarin Luxemburg de kroon spant. Op het gebied van knowhow en talent valt Nederland net buiten de top 3 en moet ons land het afleggen tegen Frankrijk, UK & Ierland en Luxemburg.

Rating of current location by region

“De rigide regulering in ons land is een belangrijke hindernis voor de positie van Nederland als FinTech-land”, zegt Mark de Jonge, Partner bij Roland Berger. “Fintechs zijn te spreken over de beschikbaarheid van geschoold talent in ons land, maar heldere wetgeving is cruciaal om deze groep binnen te houden. Garanties om antwoord te krijgen op welke juridische vraag dan ook, en de mogelijkheid voor personele uitwisseling, zijn eveneens belangrijke voorwaarden.”

Leren van de Britten

De Jonge was vorig jaar tevens betrokken bij een grootschalig onderzoek naar de Nederlandse FinTech-sector, dat werd uitgevoerd in samenwerking met Holland FinTech, in opdracht van grootbanken ING en Rabobank. Het onderzoek concludeerde dat de Nederlandse FinTech-sector snel volwassener moet worden om de sprong te kunnen maken naar de wereldtop. De sector kampt volgens het onderzoek met een gebrek aan visie, verouderde regelgeving, onvoldoende kennis bij toezichthouders en gebrekkige samenwerking tussen startups, gevestigde partijen en de overheid. Ook toen was de conclusie dat Nederland goed zou moeten kijken naar de succesfactoren die in het Verenigd Koninkrijk worden toegepast.