Novius start werving 2017-editie Business Consultancy traineeship

23 november 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Na een succesvolle eerste editie in 2016 gaat begin volgend jaar opnieuw het Novius Consultancy Traineeship van start. In dit unieke tweejarig traineeship-programma wordt jonge talenten de kans geboden zich middels een combinatie van opleiding, training, opdrachtuitvoering en coaching on the job te ontwikkelen tot volwaardige business consultants.

Met meer dan 50 adviseurs behoort Adviesgroep Novius (hierna Novius) tot de grotere adviesbureaus van Nederland die zich specialiseren in vraagstukken op het snijvlak van business en ICT. Novius beschikt over 25 jaar ervaring op het gebied van complexe businesstransformaties en opereert aan de top van het bedrijfsleven en overheid. Visie en ervaring worden regelmatig gebundeld in publicaties en verwerkt in de opleidingen van de Novius Academy waardoor Novius naar eigen zeggen als “een van de beste leerscholen op dit vakgebied” te beschouwen is. Het door Novius ontwikkelde “Business Transformation Framework” is door menig opdrachtorganisatie als standaard aanpak geadopteerd en wordt door verscheidene hogescholen als verplichte lesstof gedoceerd.

Met het Business Consultancy Traineeship wil Novius haar ervaring en kunde op het vakgebied doorgeven aan jonge talenten. Tijdens dit traject besteed Novius vooral veel aandacht aan persoonlijke vakontwikkeling. “Kennisopleidingen, vaardigheidstrainingen en persoonlijke begeleiding in combinatie met opdrachtuitvoering. Leren door opleiding en training maar ook leren door te doen en daarbij gecoacht te worden en”, licht Tim Meewezen, general manager bij Novius, het programma toe. 

Het traineeship is zeer positief ontvangen onder de eerste groep trainees. Twee young professionals, die inmiddels bijna een jaar meedraaien in het programma, zijn Joppe Ter Meer en Ralph van Vliet
. Medio dit jaar vroeg Consultancy.nl hen naar hun bevindingen. Over wat het traineeship precies inhoudt, vertelden ze toen: “Het Novius Consultancy Traineeship is een tweejarig traineeship waarin je on-the-job learning en persoonlijke ontwikkeling combineert. Je doet, veelal met een ervaren collega, daadwerkelijk opdrachten voor de klant en werkt tegelijkertijd wekelijks aan je eigen ontwikkeling.”
Novius Consultancy TraineeshipOp het vlak van persoonlijke ontwikkeling hebben trainees zelf de regie, vervolgden ze: “Novius ondersteunt je daarin optimaal, maar je moet ook zelf aangeven hoe je binnen een paar jaar die stappen als consultant wil maken. Daarin is van alles mogelijk. Naast interne en externe vakopleidingen en trainingen krijgt de ondersteuning vorm op verschillende manieren: door inhoudelijke coaching tijdens opdrachtuitvoering bij de klant, interne coaching vanuit het management en coaching vanuit HR. Elk weer met een geheel eigen invalshoek die heel nuttig is, allemaal met het doel om snel te groeien en snel nog meer waarde voor de klant te leveren”, aldus de trainees.

Op de vraag hoe Van Vliet het traineeship persoonlijk ervaart gaf hij aan: “De eerste indrukken zijn erg goed. Door de interne open sfeer en korte lijnen met senior consultants en partners is het een prettige omgeving om te werken en te leren. Trainingen en coaching worden professioneel georganiseerd.” Ter Meer op zijn beurt stelde: “Erg goed. De druk zit er goed op, maar daar blijkt ook waardering uit. Dat is altijd prettig. De combinatie tussen on-the-job learning en werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling is voor mij een verrijking. Er hangt een open sfeer waarin je vrijuit kan praten, zeker in de verschillende coachingsgesprekken. Daarbij zijn de trainingen van een hoog niveau, op een aanzienlijk tempo en leer je veel over jezelf. Dat geeft enorm veel energie.”

In lijn met de positieve ervaringen van de eerste trainees zet Novius momenteel diverse wervingskanalen in om nieuwe high potentials uit de markt te selecteren voor het Business Consultancy Traineeship, dat per 1 maart 2017 officieel van start gaat. De meest veelbelovende talenten mogen bij Novius het ontwikkelingstraject volgen, waarmee zij volgens Meewezen kunnen uitgroeien tot een “krachtige adviseur, een Noviaan die uitdagende opdrachten uitvoert bij toonaangevende opdrachtgevers*.” Meewezen besluit: “Als je tot de beste consultants in het vakgebied informatiemanagement wil gaan behoren, is het Novius traineeship de beste leerschool om de eerste stap te zetten.”

Ook enthousiast geworden over het Consultancy Traineeship van Novius? Neem dan contact op met Suzanne Linden via 0343-760072 of stuur je vragen naar slinden@novius.nl.

* Een van expertisegebieden van Novius is Business & Informatie Planning (B&IP), een raamwerk dat het adviesbureau zelf ontwikkelde en waarin het een leidende positie inneemt in de markt. B&IP is inmiddels een bekend raamwerk-model geworden in management- en procesland.

 ** Onder de klantenkring van Novius behoren grote partijen als DELA, AEGON, Gemeente Utrecht, Transavia en Schiphol Group.