Novius B&IP raamwerk opgenomen in Mavim Rules

03 september 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Adviesbureau Novius en softwareleverancier Mavim hebben een samenwerking afgesloten. Door de integratie van de Business & Informatie Planning methodologie, ontwikkeld door Novius, in Rules, het softwarepakket van Mavim, zijn organisaties volgens de partners nog beter in staat om de bedrijfsinrichting en informatiehuishouding te optimaliseren. 

Met een team van circa 50 adviseurs behoort Novius tot een van de grotere organisatieadviesbureaus van ons land, waarbij het bureau zich specialiseert in vraagstukken op het snijvlak van business en ICT. Een van de thema’s waar Novius een leidende positie in heeft verworven is Business & Informatie Planning (B&IP), een term die het bureau jaren geleden zelf in het leven heeft geroepen maar die inmiddels bekend is geraakt in management- en procesland. De methodologie heeft als doel om organisaties te helpen bij het doorvoeren van verandertrajecten, door onder meer inzicht te verschaffen in de complexiteit, overzicht en samenhang tussen de elementen die nodig zijn om de gewenste transitie te realiseren. 

Novius Raamwerk

Het Business & Informatie Planning raamwerk bestaat uit negen bouwstenen die in de aanpak verticaal of horizontaal worden toegepast. In de verticale toepassing ‘vertaalt’ B&IP de strategische- of beleidsdoelen van een organisatie, of een onderdeel daarvan, op een logische en gestructureerde wijze naar een project- en veranderportfolio. Het geeft grip op de omvang, volgorde en doorlooptijd hiervan, waardoor de juiste keuzes gemaakt én gerealiseerd kunnen worden. In de horizontale toepassing richt B&IP zich op alle aspecten van een organisatie, dus zowel de dienstverlening aan opdrachtgevers, de bedrijfsprocessen en de organisatie daarvan, als de informatievoorziening (gegevens, applicaties) en infrastructuur.  

Novius heeft het raamwerk voor Business & Informatie Planning de afgelopen jaren veelvuldig toegepast bij diverse organisaties in verschillende branches. Begin dit jaar publiceerde het bureau uit Langbroek de aanpak ook in boekvorm.

Partnership met Mavim
De afgelopen jaren merkte Novius, tijdens de implementatie van het B&IP raamwerk, dat klanten steeds vaker de methode wilden integreren met behulp van een IT-tool, vaak om de veranderingen en actieplannen die uit de aanpak voortvloeiden te faciliteren. Het gaat hierbij vooral om inrichtingsvraagstukken, veranderingen in processen, maar ook om uitgebreide activiteiten zoals protocollen, functies en werkinstructies. Door B&IP te integreren in Mavim Rules, een softwarepakket dat wordt gebruikt door meer dan 1.000 organisaties in binnen- en buitenland, kunnen klanten – vanuit een IT oogpunt – makkelijker de controle houden over het B&IP raamwerk en de resultaten bijhouden. “Door het B&IP raamwerk in Rules onder te brengen wordt zowel het organisatiedomein als het ICT-domein afgedekt. Het verschaft structureel inzicht, overzicht en samenhang op basis waarvan heldere beslissingen kunnen worden genomen en planmatige keuzes gemaakt,” aldus Novius. 

Mavim Rules - software

Dankzij de Microsoft Office look & feel en de integratie met Visio en SharePoint is Rules volgens Novius zeer eenvoudig in gebruik. Ook beschikt Rules over zeer geavanceerde rapportage- en publicatiefunctionaliteiten. “Hierdoor is de combinatie niet alleen een toegevoegde waarde voor proceseigenaren en business analisten, maar ook voor managers en bestuurders die grip willen houden op veranderingstrajecten,” stelt het bureau. 

De samenwerking tussen Novius en Mavim is niet geheel nieuw. Mavim levert zelf geen business consultancy, dus wanneer het aankomt op de implementatie van Rules dan kunnen opdrachtgevers putten uit het ‘Partner Platform’ van de softwareleverancier*. Op het gebied van business consulting bestaat het netwerk uit zo’n 30 adviesbureaus en IT-dienstverleners, waaronder Novius. 

Inmiddels zijn diverse organisaties succesvol van start gegaan met de invulling van hun business- en informatieplanning in het B&IP framework in Rules. Zo ook de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland, DELA. CIO Alfo Melisse over het raamwerk: “Het Rules B&IP framework helpt DELA om de benodigde samenhang te creëren en inzicht te krijgen in de prioriteit, reden, belang en impact van alle activiteiten en projecten die worden gestart in het kader van de gewenste veranderingen.” 

* Het ‘Partner Platform’ van Mavim kent vijf soorten partners: consulting partner, solution partner, technology partner, reseller en Rules certified professional.