Morgens organiseert 2016-editie van De Wendbare Organisatie

28 september 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Op 11 oktober organiseert adviesbureau Morgens in Utrecht het evenement ‘De Wendbare Organisatie’. Tijdens de middag, die een afwisselend programma kent met onder meer workshops en een plenaire sessie, leren professionals alles over hoe zij hun organisatie kunnen transformeren tot een wendbare organisatie.

De wereld is de afgelopen jaren in sneltreinvaart aan het veranderen, met digitalisering en toegenomen klantverwachtingen als belangrijke trends. Als gevolg van de diverse veranderingen zijn tal van nieuwe spelers opgekomen zoals Airbnb, Spotify, Uber en Blendle, die met innovatieve businessmodellen en moderne technologieën hun respectievelijke markten hebben verstoord en klanten nieuwe manieren van klantbeleving bieden. Om concurrend te kunnen blijven moeten gevestigde spelers mee in deze stroom van verandering, en een belangrijke voorwaarde om dat te kunnen is het creëren van een wendbare (ook wel ‘agile’) organisatie. Een agile organisatie weet zich snel aan te passen aan zijn omgeving en de veranderende ontwikkelingen in de markt.

Morgens, een adviesbureau uit Leiden en specialist op het gebied van verandermanagement en procesoptimalisatie, omschrijft de noodzaak voor organisaties om mee te kunnen veranderen als volgt: “Van organisaties wordt een geheel nieuwe manier van organiseren en samenwerken gevraagd. Geen ellenlange waterval, kosten die de pan uitrijzen en een resultaat dat na een halfjaar hard werken niet meer aansluit bij de behoefte, maar een kort-cyclische werkwijze met daaruit voortkomende directe resultaten.”

Morgens organiseert 2016-editie van De Wendbare Organisatie

Uit theorie en de praktijk blijkt dat wendbare organisaties aan bepaalde kenmerken voldoen. Zo beschikken deze bijvoorbeeld over een schaalbaar personeelsbestand, door bijvoorbeeld een flexibele schil van professionals op te bouwen (uitzendkrachten, zzp’ers of freelancers). Zo kunnen organisaties beter inspelen op veranderingen en de impact van veranderingen beperken. Wendbare organisaties kenmerken zich ook door veel participatieve samenwerking, wat bij het nemen van beslissingen leidt tot een hogere kwaliteit en snelheid van besluitvorming.

Verder beschikken wendbare organisaties over een groot lerend vermogen waardoor ze informatie in de context kunnen plaatsen en toepassen. Leren door de organisatie vindt niet plaats op het niveau van het individu, maar door interactie in een groep. In organisaties met een groot lerend vermogen zoeken medewerkers elkaar op voor intervisie, gaan zij samen experimenten aan die zij vervolgens evalueren. Ten slotte is binnen wendbare organisaties sprake van een aanpasbare organisatiestructuur. Die aanpasbaarheid van de organisatiestructuur neemt toe door principes uit projectmatig werken toe te passen, te werken in meerdere teams of afdelingen, door decentraal te organiseren, het aantal managementlagen te beperken of gebruik te maken van zelfsturende teams. 

Ondanks de populariteit van agile principes, worstelen organisaties in de praktijk met het efficiënt transformeren van hun bedrijfsvoering. Om managers te helpen bij hun transitie naar een wendbare organisatie zal Morgens op dinsdag 11 oktober van 15.00 u tot 17.30 in Utrecht het evenement ‘De Wendbare Organisatie’ organiseren. Tijdens de middag zullen vragen centraal staan als: Hoe zorg jij dat jouw organisatie klaar is voor de toekomst? En; Hoe gaat jouw organisatie om met de veranderende klantbehoefte?

Morgens biedt de bezoekers een afwisselend programma met kleinschalige, interactieve workshops en een plenaire sessie, waarin de thema’s ‘Organisatie - efficiënt en flexibel’; ‘Proces - snel innoveren met vertrouwen van de klant’; en ‘Mens - aantrekkelijke werkgever door vrijheid en verantwoordelijkheid’ aan bod zullen komen. Bovendien zal Menno Lanting, spreker, auteur en trendwatcher op het gebied van de impact van een snel veranderende wereld op organisaties, leiderschap en innovatie, zijn visie delen op wendbaar werken. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden voor deelname aan De Wendbare Organisatie.