Zestgroup verzorgt seminar Commercial Risk Management in Jakarta

22 juni 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

Begin juni heeft Platform Project Procurement & Contract Management van Zestgroup in samenwerking met de Indonesian Benelux Chamber of Commerce een seminar georganiseerd met het thema ‘Commercial Risk Management for Large Capital Projects’. Diverse multinationals namen actief deel aan het seminar, dat werd gehouden in de Indonesische hoofdstad Jakarta en werd verzorgd door Robert Willems, directeur Procurement & Contracting bij Zest.

In ons land is al jaren aandacht voor het management dat nodig is om grote investeringsprojecten, zoals infrastructurele projecten, krachtcentrales of productiefaciliteiten, tot een goed einde te brengen. Met het oog op de vele omvangrijke projecten die gestart worden in de Aziatische landen, en om in te spelen op de alsmaar stijgende inkomensniveaus, populatie en stadsgroottes, wordt Commercial Risk Management in de regio een steeds belangrijker thema.

Om bestuurders te helpen nieuwe inzichten op dit gebied te verkrijgen, organiseerde op 1 juni de Indonesian Benelux Chamber of Commerce (INA) – een bijeenkomst die de samenwerking tussen bedrijven in Indonesië en Nederland wil bevorderen – een exclusief seminar. Het event moest bestuurders inzichten verschaffen over alle ins en outs rondom risk management beslissingen bij grote kapitaalintensieve (large capital expenditure – ‘CaPex’) programma’s. Het seminar, getiteld ‘Commercial Risk Management for Large Capital Projects’ richtte zich op de vraag hoe ofwel projecteigenaren en/of aannemers een solide Commercial Risk Management aanpak kunnen inzetten, voorzien van de juiste controls.

Zestgroup verzorgt seminar Commercial Risk Management in Jakarta

Het seminar werd gegeven in het Crowne Plaza Hotel in Jakarta en werd verzorgd door Robert Willems, directeur Procurement & Contracting bij Zestgroup, een middelgroot adviesbureau dat zich specialiseert in strategie-executie en met verschillende labels vooral actief is in de sectoren Utilities, Industries, Overheid en Health. Willems ging tijdens zijn presentatie onder meer in op onderwerpen als effectieve aanbestedingsstrategieën, risicobeperking in professionele aanbestedingen en gunningen, en het belang van contractmanagement.

“In onze dagelijkse praktijk zien we bij veel bedrijven dezelfde tendens. Ze willen meer grip hebben op hun investeringsprojecten door de projecteffectiviteit te vergroten met als doel het opleveren van een project binnen budget, tijd en het gewenste kwaliteitsniveau. Om dit te realiseren is controle hebben en houden over de commerciële risico’s vereist”, stelt Willems.

“Met de aanwezigheid en actieve deelname van diverse multinationals was deze dag in Jakarta zeer geslaagd. De reacties waren enthousiast”, blikt de INA positief terug op het seminar. De volgende bijeenkomst wordt op dit moment al gepland tussen Zest en INA (Indonesian Benelux Chamber of Commerce).