Morgens brengt agility van langdurige zorginstellingen in kaart

25 mei 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Adviesbureau Morgens is een onderzoek gestart dat erop gericht is om de wendbaarheid, of ‘agility’, van langdurige zorginstellingen in kaart te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder bestuurders en professionals uit de langdurige zorg.

De langdurige zorg heeft tegenwoordig net als de rest van de zorgsector te maken met grote veranderingen. Niet alleen verandert de zorgvraag en vindt er vergrijzing plaats, ook zijn er nieuwe technologische mogelijkheden en voert de overheid veranderingen door in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van zorginkoop. Bovendien worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Deze en andere ontwikkelingen doen in de 21ste eeuw allemaal een beroep op de wendbaarheid en flexibiliteit van Nederlandse zorginstellingen.

Om met alle veranderingen om te kunnen gaan is wendbaarheid cruciaal. Een wendbare organisatie, die in de literatuur ook wel Agile organisaties worden genoemd, is een organisatie die zich snel kan aanpassen aan zijn omgeving en veranderende ontwikkelingen. Maar de markt geeft gemixte signalen af, waarbij sommige zorginstellingen reeds aan het bouwen zijn aan een agile organisatie, terwijl anderen nog steeds opkijken tegen de uitdagingen die zij moeten doorstaan voor het verbeteren van hun efficiency en bedrijfsvoering.

 Morgens onderzoekt agility van langdurige zorg

Morgens, een Leids adviesbureau dat zich onder meer richt op verander- en procesmanagement, is een onderzoekstraject begonnen om de prestaties van langdurige zorginstellingen op het gebied van wendbaarheid in kaart te brengen. Met het onderzoek willen de adviseurs onder meer antwoord geven op de vraag: Wat kunnen zorginstellingen leren van Agile Organisaties als Spotify en Uber? Hoe word je een wendbare organisatie? En op welke manier zijn kenmerken van een wendbare organisatie – zoals flexibele en zelforganiserende teams en snel switchen van strategie – toepasbaar in de zorg?

Het onderzoek wordt geleid door Rob Stinenbosch, Consultant bij Morgens, en Yara Grigoleit, onderzoekstagiair bij het bureau en student aan de Vrije Universiteit. Het onderzoek zal onder meer bestaan uit interviews met professionals uit de langdurige zorg en een enquête. Professionals die willen deelnemen aan het onderzoek kunnen dit doen door de vragenlijst in te vullen. “Deelname kost ongeveer vijf minuten en als beloning ontvangen de deelnemers de resultaten van dit onderzoek”, aldus Stinenbosch.

Lean in langdurige zorg
Een ander onderzoek van Morgens, dat werd uitgevoerd in de zomer van 2015, toonde eerder al aan dat de lean verbetermethodiek bezig is met een opmars in de langdurige zorg. Uit dit onderzoek bleek dat de toepassing van Lean bij de meeste instellingen leidt tot een verbetering van de werknemer- en klanttevredenheid. Ook speelt lean volgens de respondenten een belangrijke rol voor succesvolle decentralisatie, het ontwikkelen van zelfsturende teams en voor het stimuleren van zelfredzaamheid van patiënten.