RSM programma versterkt Values-Based Leadership skills

24 maart 2016 Consultancy.nl

Naast het ontwikkelen van een visie, missie en solide strategieën voor hun organisaties, staan leiders steeds meer voor de uitdaging om hun doelen in lijn te brengen met die van hun werknemers. In een nieuw tweedaags programma (‘Values-Based-Leadership’) helpt de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) managers en bestuurders om een gevoel van gedeeld eigenaarschap te creëren, en zo de betrokkenheid en productiviteit van hun personeel te stimuleren.

Leiderschap is al tientallen jaren een van de meest besproken onderwerpen in zowel wetenschappelijke literatuur als het managementlandschap. Leiders worden door veel mensen gezien als de dragende factor van iedere organisatie, evenals een cruciale succesfactor. Een uitgebreide reeks onderzoeken toont aan dat bedrijven succesvol zijn, wanneer ze beschikken over sterke leiders, die met hun visie bedrijven naar een hoger niveau kunnen tillen. Toch heeft in de loop der jaren ook het leiderschapsdomein, net als andere onderdelen van het bedrijfsleven, te maken gekregen met ingrijpende veranderingen in het speelveld. Met het oog op nieuwe trends en technologieën, evenals de veranderende opvattingen van nieuwe generaties, moet ook leiderschap zich aanpassen aan het nieuwe normaal.

Hoewel leiderschap van oorsprong draait om het hanteren van een duidelijke strategie binnen een hiërarchisch operationeel model en om solide governance ten behoeve van de juiste executie, vraagt de business vandaag de dag om meer. Leiders hebben de taak om hun organisaties te sturen door een snel veranderende en concurrerende omgeving, waardoor vaardigheden als innovatievermogen, wendbaarheid (‘agility’) en samenwerking steeds belangrijker worden. Daarnaast hebben leiders tegenwoordig te maken met een gevarieerde en meer gefragmenteerde arbeidsmarkt – de opvattingen van generatie X en Y over het halen van voldoening uit hun werk of ten aanzien van hun loopbaandoelstellingen verschillen bijvoorbeeld sterk van die van baby boomers.

Volgens analisten is het belangrijkste gevolg van deze ontwikkelingen dat traditioneel leiderschap, dat generaties lang de bestuurskamers domineerde, niet langer houdbaar is. De nieuwe werkelijkheid vraagt om betere afstemming van de zakelijke doelstellingen met de idealen en opvattingen van de huidige en volgende generatie werknemers. Deze gedachtegang staat aan de basis van ‘Values-Based Leadership’, een leiderschapsstroom die momenteel zijn opmars maakt.

“Mensen zijn steeds meer op zoek naar werk met betekenis, en inspelen op deze wens naar zingeving is van groot belang voor het vermogen van leiders om betrokkenheid en eigenaarschap te creëren”, stelt Daan van Knippenberg, professor in organisatiegedrag aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). “Dit vermogen om mensen te vervullen van zingeving in hun werk ligt aan de basis van Values-Based Leadership.”

Wereldwijd krijgen de voordelen die Values-Based Leadership te bieden heeft steeds meer aandacht, vertelt Van Knippenberg, waarbij hij werknemerbetrokkenheid als belangrijkste voordeel noemt. “Values-Based Leadership vermindert de verleiding onder werknemers om onethisch te handelen en vermindert hun weerstand tegen verandering, waardoor ze meer betrokken zijn binnen hun organisatie.” Dit kan op zijn beurt een groot aantal indirecte voordelen opleveren, zoals gemotiveerd personeel dat kwalitatief beter werk aflevert, meer bereidheid om culturele veranderingen te adopteren en een creatievere, meer innovatieve mindset van werknemers. Vooral dat laatste speelt een steeds belangrijkere rol in het concurrentievermogen van organisaties – en volgens onderzoek is betrokkenheid van werknemers gecombineerd met nieuwe technologieën binnen het internationale bedrijfsleven een van de belangrijkste succesfactoren geworden.

Met zoveel nieuwe inzichten is het niet verrassend dat leiders over de hele linie worstelen met het omarmen van Values-Based-Leadership. Om hen daarbij te helpen hebben Van Knippenberg en zijn team bij RSM een speciaal tweedaags programma ontwikkeld, dat managers beter bekend maakt met het fenomeen en hen helpt om deze inzichten in de praktijk te brengen. Het programma begint met het tonen van de voordelen die het omarmen van Values-Based Leadership kan opleveren, zowel op persoonlijk vlak als voor de organisatie. Vervolgens voorziet het programma managers van de vaardigheden en tools om hun werknemers beter te mobiliseren en inspireren. “Deelnemers zullen de principes aanleren en deze leren vertalen naar hun eigen praktijk”, aldus Van Knippenberg. “Op deze manier bouwen ze direct geloofwaardigheid en legitimiteit op.”

Het Values-Based Leadership programma is gericht op leiders en managers met de verantwoordelijkheid of de wens om anderen te leiden, inspireren of te motiveren. Het programma doet een beroep op de ervaring van de deelnemers, dus managers in midden- of senior managementfuncties en ten minste vijf jaar managementervaring zullen het meest kunnen profiteren van deelname aan het programma.

De start van de eerste editie van het Values-Based Leadership programma staat gepland op woensdag 6 juli 2016, en vindt plaats op de RSM campus in Rotterdam. Het programma duurt twee dagen en is volledig Engelstalig.

Nieuws

Meer nieuws over