ConsultingKids bestaat 2 jaar en breidt dienstverlening uit

11 maart 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het is alweer twee jaar terug dat Bas Warmerdam ConsultingKids oprichtte, een adviesbureau dat kinderen laat meedenken over organisatievraagstukken. Naast zijn gebruikelijke werkwijze heeft het bureau nu nog vier aanvullende concepten aan zijn dienstverlening toegevoegd: ScrumKids, KidsAdvisoryboard, DisruptiveKids en Start-upKids.

In 2014 richtte Bas Warmerdam, toen nog adviseur bij organisatieadviesbureau Hiemstra & De Vries, het adviesbureau ConsultingKids op. De filosofie van het bijzondere adviesbureau richt zich op kinderen, en dan vooral op de frisse blik die zij kunnen hebben op complexe vraagstukken, door deze te vertalen naar een wereld die kinderen begrijpen. Door kinderen te vragen mee te denken over deze vraagstukken, leren zij daarnaast volgens het bureau vaardigheden aan waar zij de rest van hun leven profijt van hebben.

Het opvallende initiatief van Warmerdam kreeg de nodige aandacht in de media, toen het bureau meerdere adviessessies organiseerde met kinderen. Zo dachten de kinderen mee over de legitimiteit van de lokale democratie, bedachten kinderen een aantal oplossingen voor de fileproblematiek op de A1, en werd eind vorig jaar ConsultingKids ingeschakeld om kinderen mee te laten praten over de bestrijding van armoede in Gemeente Zaanstad. 

In de afgelopen periode hebben twee professionals zich bij het bureau aangesloten. Marije Goddijn startte in maart 2015 als ConsultingKids adviseur en projectmanager, nadat zij ruim zeven jaar gewerkt had bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland. Leendert-Jan Doornbos is sinds oktober 2015 actief bij ConsultingKids in Nederland. Hij was daarvoor al actief in Uganda, waar hij in november 2014 – “in de voetsporen van Bas Warmerdam” – ConsultingKids Uganda had opgezet. Ongeveer een jaar terug besloot Warmerdam bovendien om een Raad van Advies in te stellen, bestaande uit acht “kritische denkers en dwarskijkers”. 

Naast de gebruikelijke werkwijze van ConsultingKids, waarbij eerst de hoofdvraag bepaald wordt, die vervolgens vertaald wordt zodat kinderen snappen waar het over gaat, om de kinderen daarna te vragen met oplossingen te komen die dan terugvertaald en geïmplementeerd worden, heeft het bureau sinds kort vier aanvullende concepten aan zijn dienstverlening toegevoegd. Deze concepten zijn erop gericht om ook tijdens de uitvoering de “creatieve denkwijze van kinderen” in te zetten. “Maar ook om te komen tot vernieuwende business concepten en voor sociaal ondernemerschap”, aldus het bureau.

Het eerste nieuwe concept is ScrumKids. Dit concept is erop gericht om ook na een ConsultingKids traject de kinderen nog te betrekken bij de uitvoering om zo voor verfrissende beweging te zorgen. “Hoe mooi is het om de kinderen ook betrokken te houden bij de uitvoering?! Zij zorgen met hun creatieve denkwijze voor een flexibele en wendbare aanpak met verfrissende elementen en helpen zo de intern aangewezen projectleider van de organisatie om direct voor verdere beweging te zorgen.” De kinderen leren op hun beurt vaardigheden ten aanzien van de projectmanagement methode scrum en worden na afloop van een dergelijk traject benoemd tot junior scrum master.

Bij het tweede concept, de KidsAdvisoryboard wordt de projectleider bijgestaan door een groep kinderen tijdens de uitvoering van een project. Vaak volgt dit op een ScrumKids traject. De kinderen houden de projectleider scherp, die iedere 4-8 weken bij de kinderen langsgaat, sturen hem bij met nieuwe ideeën, en zorgen er daarnaast voor dat het project ook voor de projectleider leuk blijft.

Bij DisruptiveKids wordt gekeken naar een organisatie, product of dienst en hoe deze op een compleet nieuwe manier ingericht kunnen worden, zodat deze de “hedendaagse manier van werken totaal ontwricht”. De kinderen leveren nieuwe inzichten voor het verbeteren van de huidige organisatie, of leggen de basis voor een nieuwe startup naast de organisatie. Dat is waar ook het vierde aanvullende concept, Start-UpKids, in beeld komt. Zij willen zogenaamde social startups inspireren om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De ideeën waar kinderen mee komen worden aan de hand van een gedefinieerd probleem gebruikt om tot een nieuwe Social Start-Up te komen, waarin de kinderen ook mogelijk zelf een rol kunnen gaan spelen.