Arjon van Lieshout, oprichter van House of Performance

14 april 2014 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Meer nieuws over

Arjon, kun je ons een korte samenvatting geven van je achtergrond?
Na de middelbare school heb ik bedrijfskunde gestudeerd aan Nyenrode Business Universiteit. Na mijn diensttijd ben ik parttime een MBA studie gaan volgen aan de UFSIA in Antwerpen. Ik combineerde de studie met een baan als marketing manager bij een kunststoffenfabriek  in Arnhem. Begin jaren negentig heb ik voor het eerst kennis gemaakt met de advieswereld bij Alexander Proudfoot. Hier is mijn passie voor het vakgebied ontstaan. De uitdaging om iedere keer opnieuw met een team van medewerkers bij de klant en adviseurs de prestaties te verbeteren vind ik nog altijd fantastisch. Via nog een kleine omweg ben ik uiteindelijk, samen met Joost Preyde, House of Performance gestart.

Je werkt inmiddels zo’n 25 jaar in het adviesvak. Wat maakt voor jou de consultancy-branche zo fascinerend?
Het mooie aan het vak vind ik dat je bij iedere opdracht een concreet resultaat voor ogen hebt dat je binnen een afzienbare tijd moet realiseren. Altijd weer in een nieuwe omgeving met verschillende mensen. Gezamenlijk door een verandertraject gaan, waarbij zowel de reis als het resultaat mooi is.

Na bijna 9 jaar bij andere consultancy-organisaties besloot je om eind jaren ’90 je eigen adviesbureau op te richten: House of Performance werd geboren. Wat was en is de belangrijkste motivatie om als zelfstandig ondernemer van start te gaan?
Joost Preyde en ik dachten: “Dat kunnen wij beter!” Wij wilden bezig zijn en blijven met prestaties verbeteren op de werkvloer. Samen met een mooi team mensen, werken in een professionele omgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen, waar hard gewerkt wordt en ook veel lol beleefd wordt. Ik ben nog iedere dag trots dat dit ons ook gelukt is! 

House of Performance is inmiddels een gevestigde naam in de Nederlandse consulting-markt. Hoe positioneert House of Performance zich in de adviesmarkt en wat zijn de belangrijkste sterktes?  
Wij verbeteren prestaties op de werkvloer. Daarbij staat het beste uit mensen halen altijd centraal in onze aanpak. Die visie en strategie hanteren wij ook binnen onze eigen organisatie. Wij geloven sterk in het model van een lerende organisatie. Een organisatie die faciliteert in het beste uit mensen halen door kennis delen gemakkelijk en vanzelfsprekend te maken, door fouten maken te vieren, door bestaande werkwijzen altijd ter discussie te stellen. Op die manier blijf je als organisatie innovatief en in staat flexibel te zijn in een veranderende omgeving.

In 2010 was je co-auteur van het boek ‘Geef gas bij oranje!’. Hierin beschrijf je vijftig herkenbare praktijkvoorbeelden van managers die worstelen met organisatie-vraagstukken. Waarom hebben managers volgens jou – ondanks alle ervaring, expertise en beschikbare lessons learned – moeite met het doorvoeren van verandering?
Ik denk niet dat managers per se moeite hebben met het doorvoeren van verandering, maar wel dat het een vakgebied is waar ze niet allemaal goed in thuis zijn.  Een deel van onze toegevoegde waarde is dat wij dit vak begrijpen en ze mee kunnen nemen op hun weg naar verandering. Veel valkuilen hebben wij al eens eerder gezien en wij herkennen de symptomen. Ook heb ik door de jaren heen ervaren dat verandermanagement simpelweg moeilijk is. Veel van de verandering komt uiteindelijk neer op het veranderen van gedrag en dat is niet zo makkelijk.  Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Dat merk ik ook binnen onze eigen organisatie waar, ondanks al onze slimme adviseurs, iedere verandering altijd weer met de nodige hobbels bereikt wordt.

Je geeft aan dat House of Performance gespecialiseerd is in het helpen van klanten met de daadwerkelijke implementatie van verandering. Welke aanpak en expertise neemt House of Performance mee die managers kennelijk niet bezitten?
Een verandering moet leiden tot meer tevreden medewerkers, meer tevreden klanten en een hoger rendement. Wij kijken vanuit vier perspectieven naar een verandering: Proces, Besturing, Gedrag en Leiderschap. Het proces vormt de basis.  Wij gaan samen met medewerkers aan de slag om dat proces zo goed mogelijk in te richten. Vervolgens zorgen wij dat er operationele besturing is, zodat medewerkers en managers tijdig informatie krijgen over hoe het gaat.

Dit leidt echter nog niet tot duurzame verandering. Mensen en managers moeten de verandering nog gaan dragen. Zij moeten geloven dat het werkt en dat ze steun krijgen als ze op een nieuwe manier gaan werken. Het managen en sturen van gedrag en leiderschap is hierbij van belang. Welke gedrag wil je graag zien en welke stijl van leidinggeven hoort daarbij? Veranderingen op het vlak van gedrag en leiderschap vragen interventies zoals feedback, intervisie en beloning. Op al deze gebieden hebben wij expertise in huis die wij inzetten bij onze klanten.

Terugkijkend op 15 jaar House of Performance: welk hoogtepunt blijft je het meeste bij? En als je de kans had, welke gemiste kans zou je anders hebben aangepakt?
Een van de hoogtepunten voor mij persoonlijk is de verhuizing naar ons huidige kantoorpand in 2008. We zijn met twee man begonnen en onze eerste eigen kantoorlocatie was een kleine, verbouwde paardenstal in Utrecht. De groei van het bedrijf maakte dat we daar uit onze voegen barstten. Toen we de gelegenheid kregen naar het voormalige Kantongerecht van Utrecht te verhuizen hebben we die kans gegrepen. Deze prachtige locatie visualiseert voor mij onze succesvolle werkwijzen en ik ben nog altijd blij op deze plek te mogen samenwerken met andere mensen.

Een gemiste kans is dat wij, in 2011, besloten ons kantoor in Zuid-Afrika te sluiten waar we zeven jaar gezeten hebben. De beslissing werd ingegeven door de crisis en het feit dat we onze handen vol hadden in Nederland. Die keuze zou ik nu niet meer gemaakt hebben omdat je achteraf merkt dat je niet zo gemakkelijk weer teruggaat. Dit terwijl onze activiteiten in Zuid-Afrika ons wel heel veel moois hebben gebracht. 

Tijdens je 25-jarige loopbaan hebben de zakenwereld en consulting business enorme veranderingen ondergaan. Welke veranderingen hebben volgens jou de meeste impact op het adviesvak gehad?
Ik zie drie belangrijke veranderingen. De eerste gaat geleidelijk en is dat organisaties steeds meer kennis en ervaring hebben met betrekking tot de verschillende aspecten van het doorvoeren van  veranderingen. Klanten hebben vaker eigen interne adviesteams en dat maakt dat je als externe consultant flink moet inzetten op innovatie en verbeteren van je eigen aanpak. Wij hebben als streven dat we met steeds minder inzet van onze adviseurs een steeds hogere impact bereiken. De tweede verandering binnen de branche heeft sneller plaatsgevonden en is flink versterkt door de economische crisis. Deze verandering is de sterke opkomst van de ZZP'er en de netwerkorganisatie. Zij hebben het landschap flink veranderd, waardoor iedereen weer goed naar de eigen positionering en toegevoegde waarde moest gaan kijken. Als laatste verwacht ik dat transparantie in de markt voor consultants groter zal worden, waardoor klanten betere keuzes kunnen maken. Het zal er voor zorgen dat de concurrentie minder op 'brand name' en meer op prijs/resultaatverhouding gaat plaatsvinden.

Onder meer de opkomst van digitalisering, democratisering van kennis en hevige concurrentie verandert het aangezicht van consultancy. Kijkend naar de toekomst wordt verwacht dat de aard van de consultancymarkt de komende jaren in een rap tempo zal veranderen. Hoe zal het bedrijfsmodel van House of Performance over tien jaar verschillen met dat van nu?
House of Performance zal zich nog verder specialiseren in het verbeteren van prestaties op de werkvloer. Wij zijn een hyperspecialist en willen dat ook blijven. Daarnaast groeit de intensiviteit van het samenwerken met klanten verder, echte co-creatie. Nog meer dan nu zal dat de regel worden. Samen op zoek naar hoe kennis toe te passen in een organisatie. Ons gratis kennisplatform HofP Plaza, voor relaties en klanten, past al heel goed bij deze visie. Ook zullen wij intensiever gaan samenwerken met andere organisaties die ieder op hun vakgebied specialist zijn. Samen kunnen we de impact bij klanten versnellen en vergroten.