Ellen Hennekens, Consultant bij House of Performance

05 februari 2014 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Meer nieuws over

Kun je een korte introductie geven van jezelf?
Ik ben Ellen Hennekens, 34 jaar oud en adviseur bij House of Performance. Geboren en getogen in Zuid Limburg, woon ik tegenwoordig samen met mijn vriend en dochter van 6 maanden in Amsterdam Oost.

Je begon je carrière in 2003 bij Atos Consulting. Na 4 jaar besloot je de overstap te maken naar House of Performance. Wat was je motivatie voor de overstap en waarom koos je specifiek voor House of Performance?
Bij Atos (KPMG) Consulting was ik werkzaam voor de unit World Class HR in de Financiële Sector, met verandermanagement als aandachtsgebied. Er was een aantal redenen voor een overstap na 4 jaar. Een van de belangrijkste voor mij was de matrix-organisatie van Atos Consulting. Het bleek voor onze unit erg moeilijk om verandermanagement op de agenda te krijgen en te houden, zowel intern bij de andere units (als onderdeel van een groot project verkopen) als extern (losstaand verkopen aan de klant). Het resultaat: veel communicatie- en ‘manusje-van-alles’-opdrachten. Op zich super leerzaam, zeker in de eerste jaren van een adviseurscarrière, maar uiteindelijk wil je toch verder groeien in het vakgebied waar je hart ligt. Via recruitmentbureau Fairlane ben ik in contact gekomen met House of Performance. Waarom ik voor HofP gekozen heb? Vakinhoudelijk vind ik het gaaf en uitdagend dat we als adviseurs continu zowel met de zachte (gedrag & leiderschap) als de harde (processen & besturing) kant aan de slag zijn – deze zijn voor HofP onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ik geloof daarin: als een organisatie duurzaam wil veranderen heb je beiden nodig. Daarnaast was er natuurlijk de ‘klik’: collega’s en partners met hart voor de zaak, oprechte interesse in elkaar en een voor mij destijds ongekende tastbaarheid van de kernwaarden.

Je werkt inmiddels al zo’n 6 jaar voor House of Performance. Wat maakt, voor opdrachtgevers, het werken met House of Performance anders dan met andere bureau’s?
Dat zou je eigenlijk aan onze klanten moeten vragen. Feit is in ieder geval dat we herhaaldelijk terug gevraagd worden door oud-opdrachtgevers, dan wel op advies van oud-opdrachtgevers bij nieuwe potentiële klanten geïntroduceerd worden. We snappen hoe verandering daadwerkelijk te implementeren. En dat wordt niet door ons gedaan, maar we helpen de klant dat zelf te doen. Dat is niet per se de makkelijkste route: veranderen gaat niet vanzelf, dus diegene die ons inhuurt wordt meer dan eens ook zelf gedwongen eens goed in de spiegel te kijken, zichzelf op de foto te zetten. En dat is niet altijd leuk… Ik denk dat de manier waarop we dat doen erg gewaardeerd wordt: in verbinding, met respect voor de ander en met de oprechte intentie de ander verder te helpen.

Wat voor soort consultancy-ervaring heb je opgedaan bij House of Performance?
De basis van het werk wat House of Performance doet is het verbeteren van prestaties op de werkvloer. We helpen een organisatie op een pragmatische manier met het concreet maken én realiseren van de gewenste verandering, bijvoorbeeld startend bij het doorvertalen van een geformuleerde strategie naar “wat betekent dit voor de werkvloer”. Mijn ervaring varieert dan ook van het begeleiden van managementteams in het gesprek over “wat betekenen deze strategie en doelstellingen voor onze afdelingen, projecten en mensen” tot aan meelopen in nachtdiensten om in gesprek met de medewerkers duidelijk te krijgenwaar de pijn van een aangekondigde verandering zit.

Je specialiseert je onder meer in change management, Lean en performance management, thema’s die een belangrijke plek innemen in het dienstenportfolio van House of Performance. Hoe onderscheidt House of Performance zich op deze vlakken?
Ik denk dat de kracht in de combinatie zit die House of Performance brengt. Je kunt onwijs goed zijn in het inrichten van besturingsmechanismes, maar als je niet snapt wat het van het management vraagt om daadwerkelijk te sturen met deze informatie, dan mis je een cruciaal stukje van de puzzel  en wordt het moeilijk om een blijvende verandering te realiseren.

Lean is voor mij een ‘geval apart’. De term wordt in mijn ogen te snel gebruikt: men vergist zich in de impact die het daadwerkelijk naleven van de Lean filosofie heeft. Uitgangspunten als continu verbeteren, standaard werkwijzen, waarde toevoegen en de klantvraag centraal spreekt veel bedrijven aan. Maar als je dan Lean wilt implementeren om een x-aantal FTE’s te besparen, dan heb je het toch niet helemaal begrepen. In de praktijk werkt HofP veel met de Lean principes en een aantal van de Lean tools, omdat deze goed  bij de werkwijze van HofP passen. De echte kracht van de Lean filosofie zit echter in het totaalplaatje, waarbij ook een platte hiërarchische structuur, verantwoording op de werkvloer en een dienende rol van functies als R&D of Sales noodzakelijk is. Zo’n verregaande keuze zie ik maar weinig bedrijven maken.

Op welk project bij House of Performance ben je het meest trots en waarom? 
Dat is een van mijn eerste projecten voor een zorgverzekeraar, bij een team dat declaraties van zorgverleners verwerkt. Zij liepen qua werkvoorraad ongeveer een half jaar achter, met als gevolg veel ontevreden zorgverleners, honderden telefoontjes per dag, steeds complexer wordende vragen (voorschotten gevolgd door verrekening op verrekening) en ruim veertig medewerkers op het randje van overspannenheid. Samen met de teamleider hebben in een periode van 3 maanden schoon schip kunnen maken door een mooi spel van hard op de feiten en cijfers maar met aandacht voor de mens.

Naast de onbeschrijfelijke kick toen mensen het spreekwoordelijke licht aan de einde van de tunnel begonnen te zien, heb ik de teamleider en senior medewerkers leren (be)sturen en diverse medewerkers gecoacht op hun gedrag, naar klanten toe en soms ook onderling. Het team is ongelooflijk sterk uit de strijd gekomen en sindsdien nog steeds zelfstandig verder aan het verbeteren op basis van de Lean principes die ik hen leerde. Bovendien was dat project zo’n succes dat dit de deur opende voor nog veel meer mooie opdrachten bij diezelfde verzekeraar.

Hoe zou je de bedrijfscultuur bij House of Performance omschrijven?
De kernwaarden beschrijven het waarschijnlijk nog het beste: gedreven, betrokken, reciproque en eigen.  Het is een echte thuisbasis, voor consultants en – sinds we in ons monumentale pand aan de Hamburgerstraat zitten – ook voor klanten. Er wordt hard gewerkt én er is veel aandacht voor de binding bij HofP, zodat er een sfeer blijft waarin we blijven leren en fouten durven maken. Zo wordt er op de vrijdagmiddag tijdens de borrelpraat regelmatig smakelijk gelachen om de “fuck-up of the week”.

Als extern adviseur wordt van je verwacht dat je continu op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Hoe zorg je ervoor dat je vakinhoudelijke kennis up-to-date blijft? En welke mogelijkheden biedt House of Performance voor jouw professionele ontwikkeling?
Er is tegenwoordig zoveel aanbod van kennis dat ik het soms moeilijk vind om door de bomen het bos nog te zien. Wat ik zelf doe is in ieder geval direct gerelateerde opleidingen volgen, zoals recent OBM (Organizational Behavioral Management) in samenwerking met de VU en ik ben nu bezig met mijn Lean Black Belt certificaat. Daarnaast verdiep ik me in specifieke onderwerpen of thema’s die ik nodig acht voor mijn opdracht op dat moment. Het ene moment zit je namelijk bij een zorgverzekeraar, maar met hetzelfde gemak loop je daarna bij een bank, energiebedrijf of een openbaar vervoer bedrijf binnen. Iedere sector kent z’n eigen verhaal en het is noodzakelijk om dat in ieder geval in de basis te snappen. En tot slot is er natuurlijk onze HofPlaza: ons eigen (open!) kennisplatform. Daar kan ik relatief laagdrempelig meekijken met wat mijn collega’s en klanten interessant vinden en eruit pikken wat voor mij relevant is.

Je hebt veel vrijwilligerswerk gedaan in de afgelopen jaren, waaronder ook in het buitenland. Waar komt die drijfveer vandaan en kun je ons meer over jouw ervaringen vertellen?
Ik help graag mensen. Dat is iets waar ik veel voldoening uit haal. Overigens is dat volgens mij ook waarom ik mijn werk zo leuk vind – ik ga met mensen op zoek naar oplossingen en ga voldaan naar huis als ik verschil heb kunnen maken. Qua vrijwilligerswerk: Ik heb een (meer dan) goed leven en realiseer me dat dit niet iedereen zomaar gegeven is. Ik vind het waardevoller om zelf voor een paar mensen het verschil te maken, dan om geld te geven. Zo zie ik zelf het resultaat van mijn inspanningen. Bovendien is het vrijwilligerswerk voor mij ook weer een prachtige leerschool. In Mexico ondersteunde ik bij een zomerkamp voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen. In ruil daarvoor leerde ik Spaans spreken en kreeg ik veel respect voor de levenslust van deze kinderen.

Nu help ik in Amsterdam mensen die diep in de schulden zitten met het op orde krijgen van hun administratie, zodat ze een schuldsaneringtraject kunnen starten. Soms best pittig aangezien de schuld vaak een resultante is van andere hick-ups in het leven van deze mensen, waardoor je bijna onvermijdelijk ook een soort van sociaal hulpverlener wordt. Ik leer daarmee waarderen wat ik heb, maar ook praktisch gezien leer ik bij elke cliënt weer bij. Zo was ik zonder hen waarschijnlijk nooit in aanraking gekomen met instanties als schuldhulpverleners, een gemeentelijke ombudsman, een kantongerecht of een gemeentelijke kredietbank. En dan natuurlijk House of Sharing: onze vakinhoudelijke kennis en kunde namens House of Performance inzetten voor goede doelen. Daar ben ik sinds ik in dienst ben bij House of Performance nauw bij betrokken!