12.000 managementadviesbureaus starten, 7.000 kopje onder

07 maart 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De management consultancybranche is de meest actieve branche in ons land als het gaat om bedrijfsactiviteit. Data van het CBS laat zien dat in 2015 meer dan 12.000 adviesbureaus gespecialiseerd in management en bedrijfsvoering hun deuren hebben geopend, tegelijkertijd gingen er echter ook ruim 7.000 kopje onder.

In totaal werden het afgelopen jaar bijna 163.000 bedrijven opgericht, 2% meer ten opzichte van 2014, maar ruim onder het recordniveau van 2009, toen maar liefst 188.000 nieuwe ondernemingen het licht zagen. De meeste bedrijven startten in de adviesbranche: in totaal werden 12.270 nieuwe consultancybureaus opgericht. Ruim 8.000 starters kozen ervoor om een webwinkel te beginnen, en in de horeca verrezen vorig jaar circa 5.300 nieuwe bedrijven. Andere actieve segmenten die veel bedrijvigheid hebben getoond waren onder meer de zorg (medisch specialisten), haar- en schoonheidsverzorging en industrieel ontwerp.

In totaal werden er in 2015 99.680 bedrijven opgeheven, hiermee lag het aantal opheffingen voor het eerst sinds 2010 weer onder de 100.000. Van deze organisaties waren waren er ruim 7.000 actief in de managementadviesbranche, waarmee de branche ook het hoogste aantal opheffingen telde. Ongeveer 5.000 webwinkels hielden het in 2015 voor gezien.

Hoewel absoluut bekeken managementadvies de actiefste branche was, is de toename van het aantal opgerichte praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra relatief gezien opvallend. Vorig jaar werden in deze categorieën 3.790 bedrijven opgericht, tegen 580 in 2014, een toename van ruim 55%. De in 2015 opgerichte webwinkels zijn goed voor 26% van het totale aantal actieve webwinkels. Datzelfde percentage geldt voor bedrijven met als hoofdactiviteit industrieel ontwerp.

In het geval van consultants vertegenwoordigen de starters 7% van het totale aantal bedrijven binnen de branche. Door de toename in het aantal consultancybureaus passeerde het afgelopen jaar het aantal bedrijven in de branche de ‘magische’ grens van 100.000 bureaus. Afgelopen zomer constateerde Consultancy.nl samen met de ROA en de Ooa dat de grens op korte termijn doorbroken zou worden. Meer dan 90% van de sector bestaat uit zelfstandige adviseurs (ZZP’ers), daarmee heeft de organisatieadviesbranche verhoudingsgewijs het hoogste percentage ZZP’ers binnen de zakelijke dienstverlening.

Nederland telt nu meer dan anderhalf miljoen ondernemingen. Bijna de gehele bedrijvenpopulatie bestaat uit het midden- en kleinbedrijf (slechts zo’n 3.000 bedrijven vallen onder het grootbedrijf), waarbij ongeveer 1,2 miljoen bedrijven slechts één werkzame persoon heeft. Bijna een kwart van de anderhalf miljoen organisaties is actief in de zakelijke dienstverlening.