Alumni kijken met veel tevredenheid terug op traineeship

04 februari 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Uit eerder onderzoek van talentontwikkelaar YSE bleek al dat ruim driekwart van studenten graag een traineeship wil volgen en dat traineeships een dikke voldoende krijgen van de trainees zelf. Inmiddels heeft YSE ook een derde onderzoek doorgevoerd om te achterhalen hoe alumni na het volgen van een traineeship aankijken tegen de waarde ervan voor hun verdere carrière.

De afgelopen maanden heeft talentontwikkelaar YSE onderzoek gedaan onder zo’n honderd alumni die in het verleden (onder andere via YSE) een traineeship programma bij diverse organisaties hebben gevolgd. Doel was onder meer te achterhalen hoe zij het door hen gevolgde traineeship beoordelen, wat zij tijdens het traject geleerd hebben of welke vaardigheden zij hebben ontwikkeld.

Verder werd de alumni gevraagd met welke aspecten zij zich tijdens projecten en hun ontwikkeling te maken hebben gekregen, hoe zij de waarde inschatten van een traineeship voor hun verdere carrière en welke elementen zij van traineeships zullen missen.

Dit meest recente onderzoek van YSE was het derde in een drieluik van onderzoeken onder HBO/WO studenten en werkzoekenden, trainees en alumni. In het eerste onderzoek werd aan 300 HBO/WO studenten en werkzoekenden gevraagd of zij een traineeship zouden willen volgen en hoe hun ideale traineeship er uit zou zien. Uit het onderzoek kwam naar voren dat maar liefst 75% van studenten voor een traineeship zou kiezen. Meer dan 90% van de respondenten gaf toen aan dat bij de keuze voor een traineeship de inhoud van de opdrachten, training & opleiding en de positie op de arbeidsmarkt na het traineeship de belangrijkste overwegingen vormen.

Andere factoren die hoog scoorden waren de opdrachtbegeleiding en mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. In het vervolgonderzoek kwam naar voren dat trainees hun traineeship gemiddeld beoordelen met een 7,6. Trainees gaven aan veel inspraak in hun werkzaamheden te krijgen en dat ze ten aanzien van hun werkgeluk vooral een goede sfeer tussen trainees onderling belangrijk vinden. Naast het aanleren van nieuwe vaardigheden leerden de trainees vooral zichzelf kennen tijdens een traineeship, concludeerden de onderzoekers.

Het derde onderzoek van YSE richtte zich op alumni, en werd gehouden onder zo’n 100 professionals die in het verleden (onder meer vanuit YSE) traineeshipprogramma's bij uiteenlopende organisaties hebben doorlopen. Allereerst werd de alumni gevraagd om hun traineeship een algemene beoordeling te geven, waar uiteindelijk een gemiddeld rapportcijfer van 8,86 uitkwam.

Een overige algemene conclusie was dat ruim 97% van deze young professionals een traineeship aanbeveelt, vooral vanwege de persoonlijke ontwikkeling die een traineeship biedt en de kans die het deelnemers geeft om zich binnen een organisatie te oriënteren en om zichzelf te leren kennen.


Verder, hoewel het volgen van een traineeship binnen een organisatie natuurlijk geen garantie biedt voor een baan in het bewuste bedrijf, geeft maar liefst 77% van de alumni aan, dat zij na het traineeship bij de werkgever zijn blijven werken. Gevraagd naar op welk vlak de alumni het meest geleerd hebben tijdens het traineeship, noemen de meeste persoonlijke ontwikkeling (46%), gevolgd door vakinhoudelijke kennis (17%).

Het onderzoek zoomde vervolgens in op hoe de alumni hun periode als trainee hebben ervaren. Allereerst werd hen gevraagd welke vaardigheden zij tijdens hun traineeship het beste hebben ontwikkeld. Op de eerste plaats noemen de alumni hun communicatievaardigheden, gevolgd door persoonlijk leiderschap en organisatie-sensitiviteit. Het merendeel van de alumni geeft als belangrijkste aspect tijdens projecten ‘de uitdaging’ die ze hebben ervaren, gevolgd door ‘plezier’ en ‘erkenning’.

En ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling, waarderen ze vooral de begeleiding die ze tijdens het traineeship hebben gekregen – deze krijgt een rapportcijfer van 7,6 – gevolgd door de trainingen zelf. Ook werd de alumni gevraagd hun werkgeluk te beoordelen. Hierbij wezen zij vrijwel allemaal op de positieve invloed van collega’s als belangrijkste factor.

Uniek aan het derde onderzoek van YSE is dat voor het eerst ook gekeken werd naar hoe alumni de periode na een traineeship ervaren. Wat heeft een traineeship hen gebracht en hoe waardevol schatten zij deze voor de verdere carrière van trainees? Allereerst gaf iedere alumnus aan dat hij of zij na het traineeship klaargestoomd was voor een vervolgstap. Negen van de tien respondenten stellen dat hun traineeship heeft gezorgd voor een waardevol netwerk. Daarnaast heeft het geleid tot betere inzichten in hun ambities en geven zij aan dat het traineeship hen een ‘vliegende start’ heeft gegeven voor hun verdere loopbaan.

Tenslotte werd gevraagd of de alumni bepaalde onderdelen missen na afronding van het traineeship. De respondenten noemen vooral de genoten trainingen en de loopbaanbegeleiding als elementen die zij na het traineeship zijn gaan missen.