ROA Professionele Publicatie Prijs open voor inzendingen

08 januari 2016 Consultancy.nl

De selectieprocedure voor de 2015-editie van de ROA Professionele Publicatie Prijs is van start gegaan. Organisatieadviseurs die willen meedingen naar de award kunnen zich tot en met dinsdag 1 maart 2016 melden bij de Raad van Organisatie-Adviesbureaus. 

Elk jaar organiseert de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA), de branchevereniging voor adviesbureaus in ons land, de zogeheten ‘ROA Professionele Publicatie Prijs’. Deze prijs wordt uitgereikt aan het beste vakartikel op het gebied van organisatieadvies. Sinds vorig jaar kunnen ook audiovisuele bijdragen – zoals YouTube filmpjes, TedX, (leer)wiki’s en korte documentaires – ingezonden worden. Alle inzendingen worden door een deskundige jury beoordeeld op vijf criteria:

1. Toegevoegde Waarde
Hoe nieuw of origineel is de inhoud en draagt het bij aan de inhoudelijke vorming van (een gedeelte van) het vak? Dit mag breed of specialistisch opgevat worden; het kan maatschappelijk en/of wetenschappelijk van aard zijn of een nieuwe combinatie van inzichten verschaffen of interessante interventies en/of empirische bevindingen. 

2. Uitwerking
Worden de stellingen duidelijk uitgewerkt en volgt er een scherpe conclusie, in lijn met titel en inleiding? Is de verhouding tussen praktijk en theorie in het stuk gepast?

3. Verantwoording
Worden vindplaatsen van beweringen voldoende weergegeven en kan de lezer of kijker de uitkomsten van onderzoeken en stellingnamen eventueel verifiëren? 

4. Presentatie
Is het lekker leesbaar c.q. prettig om naar te kijken voor de beoogde lezers/kijkers?

5. Structuur/Doelgroep 
Is de structuur helder neergezet en logisch en geeft de schrijver/maker aan voor wie of wat hij of zij dit schrijft/heeft gemaakt?

Afgelopen jaar ging de prijs naar ‘De Adaptieve Organisatie’, een publicatie van Rick Aalbers, assistant professor strategy & innovation bij de Radboud Universiteit Nijmegen en Jasper de Valk, industry manager bij Google Nederland. De jaren daarvoor werd de ROA Professionele Publicatie Prijs gewonnen door drie adviseurs van TEN HAVE Change Management, adviseurs van Andersson Elffers Felix en Van Vieren, terwijl de 2011-editie werd gewonnen door Harrie Aardema, partner bij BMC. 

Inzendingen (artikel in pdf-formaat of hyperlink naar visuele bijdrage op internet) kunnen tot 1 maart 2016 worden ingediend bij het secretariaat van de ROA, met vermelding van de titel en de publicatiedatum.

Nieuws

Meer nieuws over