Corrigeren van declaraties kost zorgorganisaties 67 miljoen

23 november 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Het corrigeren van afgewezen zorgdeclaraties kost Nederlandse zorgorganisaties ruim €67 miljoen per jaar. Dat blijkt uit berekeningen van PinkRoccade Healthcare, de gezondheidszorgtak van ICT-dienstverlener PinkRoccade, op basis van data van 25 ziekenhuizen. Volgens de automatiseerder valt een groot deel van deze kostenpost te besparen.

Ziekenhuizen en andere zorgorganisaties voeren zorgtaken uit, die zij vervolgens declareren bij de zorgverzekeraars van de ontvangers van deze zorg. Deze declaraties verlopen echter niet altijd even soepel blijkt uit een recente inventarisatie van ICT-dienstverlener PinkRoccade. PinkRoccade Healthcare ging op onderzoek uit hoeveel het corrigeren van afgewezen zorgdeclaraties per jaar kost bij 25 van de ziekenhuizen in zijn klantenbestand.

67 miljoen
Volgens de berekeningen van PinkRoccade kost het corrigeren van foutief gekoppelde of verkeerd ingevoerde zorgdeclaraties de Nederlandse zorgorganisaties jaarlijks ruim €67 miljoen. Tussen de 1,5% en 10% van de declaraties van zorgactiviteiten worden door de zorgverzekeraar afgewezen, omdat deze niet voldoen aan de gestelde declaratieregels. Kleine ziekenhuizen hebben al gauw vijf man personeel in dienst om de declaraties opnieuw in te dienen, nadat de nodige aanpassingen zijn verwerkt. Bij grote ziekenhuizen kan dit aantal zelfs oplopen tot vijftien personen die dit als dagtaak hebben.

Corrigeren van declaraties in de zorg

Voor de berekening van de meer dan €67 miljoen, gaat PinkRoccade uit van gemiddelde loonkosten van bijna €60.000. Bij de werkzaamheden die deze werknemers moeten uitvoeren kan worden gedacht aan correctie van foutieve koppeling of registratie van zorgactiviteiten, of het op de juiste manier koppelen van zwevende activiteiten. Het juist invoeren van een declaratie wordt verder bemoeilijkt door de frequente veranderingen en aanscherpingen van de declaratie- en registratieregels van zowel zorgverzekeraars zelf als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Olaf Hendriks, directeur Ziekenhuizen bij de Healthcaretak van PinkRoccade, vertelt dat VECOZO – de verantwoordelijke partij voor het beoordelen van zorgdeclaraties in Nederland – redelijk snel een declaratie afwijst. “Als het geld al binnen komt bij de zorgorganisaties, komt het vaak later binnen dan normaal of dient het achteraf aan de zorgverzekeraar terug te worden betaald. Daardoor neemt het risico op financiële problemen voor zorgorganisaties flink toe.”

Scherpere controle
Hendriks stelt dat een groot deel van de gemaakte kosten te besparen is, als zorgorganisaties hun facturen betere controleren voordat deze worden ingestuurd naar de zorgverzekeraar. Door de aandacht bij het opstellen van een declaratie te verplaatsen naar de controle en inrichting van de factuur, in plaats van het invoeren en later corrigeren, kan een groot deel van de kosten worden voorkomen. Hierbij zou volgens de ICT-dienstverlener de focus moeten liggen op de duurdere zorgtaken, zoals operaties, medicatielevering en het stellen van diagnoses, omdat het afwijzen van een declaratie van een van deze zorgtaken tot een grote financiële tegenvaller kan leiden.

Olaf Hendriks - PinkRoccade

Naast de aanpassingen aan het proces adviseert PinkRoccade Healthcare zorgorganisaties om de ontwikkelingen bij zorgverzekeraars in de gaten te houden, zeker op het gebied van budgetpolissen, niet-verzekerde zorg en zorgproducten die wel of niet in het contract met de klant kunnen worden opgenomen. Ook voorbereiden op nieuwe regels van de NZa – die vaak een halfjaar van te voren bekend worden gemaakt – is een belangrijke manier om op de correctiekosten te besparen. Met de juiste processen en focus is het aantal werknemers dat nodig is voor het behandelen van afgewezen declaraties terug te brengen tot slechts drie, spreekt Hendriks uit ervaring.