ICT-bureaus helpen DJI met invulling van IT-functies

29 oktober 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onlangs bekendgemaakt op welke zakelijke dienstverleners in het geval van tijdelijke ICT-inhuur – het de komende twee jaar een beroep zal doen. Onder de vijf voorkeursleveranciers bevinden zich onder meer Ordina, LINKIT en Verdonck, Klooster & Associates.

Met zo’n 14.450 medewerkers en 59 vestigingen is de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een van de grootste werkgevers van Nederland. DJI zorgt namens de minister voor het uitvoeren van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na een uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Belangrijke partners van DJI zijn onder meer de Politie, het Openbaar Ministerie, de Raad van de Kinderbescherming en de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Als onderdeel van zijn strategie om de kwaliteit en efficiëntie van zijn IT serviceorganisatie te verbeteren, zette DJI eerder dit jaar een Europese aanbesteding uit om vijf voorkeursleveranciers voor tijdelijke ICT-inhuur te vinden. Het nieuwe contract omvat een breed spectrum aan IT ondersteuningsgebieden, waaronder projectmanagement, analyse, ontwerp, bouw en testen bij de ontwikkeling van software. Maar liefst dertig partijen schreven zich in op deze aanbesteding, en na een evaluatie van alle aanbestedingsdocumenten kwamen vijf bedrijven / consortia als winnaar uit de bus.

Ordina, Verdonck, Klooster & Associates, CIMSOLUTIONS, Brunel, LinkiT, Motion10, Bartosz, DiVetro en IN2IT

Ordina, een van de grootste ICT-dienstverleners voor de publieke sector – en een vaste partner van DJI – behoort tot een van de vijf voorkeursleveranciers. “Omdat Ordina veel ervaring heeft binnen de DJI-organisatie en de processen en werkwijze kent, kunnen onze professionals DJI goed adviseren en ondersteunen,” zegt Stépan Breedveld, CEO van Ordina.

Ook de combinatie Verdonck, Klooster & Associates (VKA), CIMSOLUTIONS en Brunel mag zich de komende twee tot vier jaar een vaste leverancier van de Dienst Justitiële Inrichtingen noemen. Hierbij zal VKA, een IT-consultancybureau uit Zoetermeer, vanuit de combinatie invulling geven aan met name de strategische rollen.

LINKIT, met haar onderaannemers Motion10, Bartosz, DiVetro en IN2IT, is de derde geselecteerde partij. Het consortium bestaat uit vijf bedrijven met ieder zijn eigen specialisme: LINKIT in Systeemontwikkeling en Technische Beheervraagstukken, DiVetro in Informatieanalyse, Sourcing- en Regievraagstukken, Bartosz in testen en testmanagement, Motion10 in portaal- en integratietechnologie (integratie, portalen en digitale werkomgevingen) en tot slot IN2IT, een coöperatie van vier IT bedrijven die mensen met autisme een kans bieden op de IT arbeidsmarkt.

“Deze gunning is wederom een enorme erkenning voor onze samenwerking”, zegt Eric Holierhoek, commercieel directeur van LINKIT. “We werken inmiddels een aantal jaren op deze manier succesvol met elkaar samen.” Bob de Jong van Motion10 vult aan: “Met dit consortium dekken we het hele spectrum van de inhuurbehoefte bij DJI met echte specialisten.”