De toegevoegde waarde van 50+ ZZP consultants

29 oktober 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Met het oog op de vergrijzende arbeidsmarkt heeft interim-professionalnetwerk NAUMAC onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van zelfstandige 50-plussers in de adviesbranche. Ten opzichte van hun jongere collega’s zijn pluspunten van de oudere groep professionals onder meer hun relevante ervaring en kennis, rust, mensenkennis en inlevingsvermogen. Bovendien ligt het uurtarief van 50+ ZZP consultants vaak lager, in tegenstelling tot werknemers in loondienst die ouder zijn dan 50.

De arbeidsmarkt vergrijst, ook in de adviesbranche. De AOW-leeftijd schuift op en mensen moeten langer blijven werken, maar ondertussen neemt het aantal banen voor 50-plussers niet toe. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 40% van de langdurig werklozen ouder zijn van 50 jaar, en dat dit een structureel probleem is – niet conjunctureel. NAUMAC, een netwerkorganisatie voor advies- en interim professionals, heeft onlangs onderzoek gedaan naar dit probleem, onder andere om te ontdekken hoe de duurzame inzetbaarheid van 50+ consultants verbeterd kan worden.

NAUMAC, 50+ Consultant/professional

NAUMAC heeft als netwerkorganisatie veel te maken met interim professionals van boven de 50, die het bureau in contact brengt met geïnteresseerde opdrachtgevers. Om de oudere garde in zijn netwerk te helpen heeft NAUMAC onlangs een onderzoek opgestart naar mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid van consultants te vergroten. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds, en de resultaten van het complete onderzoek worden later dit jaar gepresenteerd.

Ondertussen is de data verzameld en zijn de onderzoekers van NAUMAC begonnen aan het opschrijven van de resultaten. Onderdeel van het onderzoek was om uit te zoeken wat de toegevoegde waarde is van een consultant van boven de 50 jaar, ten opzichte van zijn of haar jongere concullega’s. 

De belangrijkste toegevoegde waarde van 50+ ZZP-consultants is volgens de respondenten – van wie 54% boven de 55 – de relevante kennis en ervaring die zij meebrengen. Verder wordt de oudere lichting meer mensenkennis en inlevingsvermogen toegeschreven en zijn zij gemotiveerd en loyaal, kunnen het gezamenlijk belang boven hun eigen belang stellen, en hebben een hoog arbeidsethos en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Verder worden zelfstandig consultants van boven de 50 vaak aanbevolen op de punten: Leiderschap, Senioriteit, Natuurlijk overwicht, Boven partijen kunnen staan, en Coachend vermogen.

Volgens het onderzoek zijn er wel diverse punten die 50+ consultants minder aantrekkelijk maken. Zo is onder meer hun lerend vermogen matig en wordt veelal ten onrechte aangenomen dat zij natuurlijke leiders zijn. Verder zijn 50+ consultants vaker ziek en kennen een langduriger ziekteverzuim. Tenslotte is deze groep minder bestand tegen stress en zijn ze in mindere mate flexibel.

De toegevoegde waarde van 50+

Waar kosten meestal een belangrijke reden zijn voor een werkgever om voor een jongere werknemer te kiezen, zo speelt dit minder een rol bij 50+ zelfstandigen. Want waar 50+ werknemers in loondienst relatief duur zijn – door een lagere productiviteit en doordat de werkgever te maken heeft met aanvullende regelingen – zijn zelfstandige 50-plussers vaak juist goedkoper dan jongere collega’s. Bovendien kiezen zij vaker voor een gezonde werk/privébalans waardoor de productiviteit en energie van de zelfstandige hoger liggen dan voor de werknemer van 50+. En in het geval dat de 50-plusser toch niet kan werken vanwege ziekte of gezondheidsredenen, dan ligt in het geval van de zelfstandige niet het risico bij de opdrachtgever, maar bij de ZZP-er zelf.

Concluderend geeft NAUMAC 50-plussers het volgende advies mee: “Blijf ontwikkelen en leren, en zorg voor een gezonde balans in werk-privé zodat je voldoende stressbestendig & flexibel blijft.”