Corporate Finance adviseur spin in het web bij Van Oers

12 november 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Bij M&A-transacties werken vaak verschillende soorten adviseurs met elkaar. Deze samenwerking bepaalt voor een belangrijk deel het succes van een deal. Corporate Finance adviseur Alexander den Boer, fiscalist Linda Schuurmans en Audit Manager Wouter Kruisifikx – alle drie werkzaam bij Van Oers Accountancy & Advies  kunnen daar over mee praten. 

Deals hebben de afgelopen jaren een ander karakter gekregen. Enerzijds wordt naast de gebruikelijke voorwaarden een fiscaal optimale acquisitiestructuur voor zowel koper als verkoper verlangd, anderzijds wordt tijdens een proces steeds vaker de nadruk gelegd op de tussentijdse performance van de onderneming, waarbij een kopende partij tussentijds de verwachtingen van de verkoper toetst.

Spin in het web

Alexander den Boer is als Corporate Finance adviseur de spin in het veelzijdige web van een deal. Hij is er vanaf het begin tot het eind bij, onderhoudt het contact met de cliënt, zit aan tafel bij de onderhandelingen en zorgt dat alle betrokken specialisten goed samenwerken. Van Oers Corporate Finance werkt altijd met een vast deal team, waarin over het algemeen alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Het deal team houdt elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen in een transactie en werkt nauw samen.

Corporate Finance adviseur spin in het web bij Van Oers

Regelmatig buurt Alexander den Boer bij fiscalist en kantoorgenoot Linda Schuurmans. "Vaak al in de opstartfase van een deal ga ik langs bij Linda om te informeren hoe dingen fiscaal in elkaar zitten. Zeker als een transactie complex wordt kan de klant op voorhand worden gewezen op financiële voordelen en/of mogelijke risico’s. In geval van financiële risico’s wordt na overleg met de klant direct bepaald welke acties worden uitgezet om deze risico’s te verkleinen.

Tussentijdse cijfers

Wouter Kruisifikx is als Audit Manager bij Van Oers Audit vaak vanaf het begin op de hoogte van de financiële verantwoording en performance van de desbetreffende onderneming. Vanaf het begin van het verkoopproces, zoals de waardebepaling en het opstellen van het informatiememorandum, geeft Van Oers Audit toelichting op de financiële resultaten van de onderneming en vindt regelmatig overleg plaats met Van Oers Corporate Finance en de fiscalisten. “Alexander kan mij altijd bellen – ook buiten kantoortijden.”

Daarnaast acteert Van Oers Audit snel en adequaat bij de aanlevering van tussentijdse cijfers van de gewenste entiteiten. Bijvoorbeeld van een deal van afgelopen voorjaar waar Van Oers Audit doorgaans enkel geconsolideerde jaarcijfers opmaakt van de topholding. Echter bij deze deal werden twee entiteiten niet meeverkocht en dienden geconsolideerde cijfers exclusief de achterblijvende activiteiten te worden aangeleverd. “In dat geval geeft Alexander den Boer in een vroeg stadium bij ons aan dat deze cijfers naar verwachting nodig zullen zijn en houden wij daar in onze planning rekening mee. Hierdoor hebben wij zeer snel de gevraagde informatie kunnen opleveren zonder dat dit uiteraard ten koste gaat van de kwaliteit en onze onafhankelijke oordeelsvorming.“

Alle disciplines onder één dak

Bij Van Oers Accountancy & Advies zitten al dit soort specialismen onder één dak. Het drietal ziet daar de voordelen van. "Ik kan nu makkelijk even bij Linda, Wouter of iemand anders van een andere afdeling naar binnenlopen om dingen te vragen die ik niet weet. Zij zitten letterlijk een paar deuren verderop." Dat zijn dan vaak geen declarabele werkzaamheden maar het versterkt de adviezen en werkzaamheden als Corporate Finance adviseur.

Fiscale meevaller

Korte lijntjes met elkaar houden is belangrijk want ieder aspect van de deal heeft zijn doorslag op het eindresultaat. "Ik behandelde een keer een deal waarbij vooraf met activiteiten moest worden geschoven", aldus Alexander den Boer. "De fiscalist zag dat er dan onmiddellijk een fiscale claim met betrekking tot overdrachtsbelasting op één van de aandeelhouders zou ontstaan omdat hij een zogeheten aanmerkelijk belang heeft. Van Oers Accountancy & Advies heeft toen diverse alternatieven geadviseerd waarna de aandeelhouders gezamenlijk een richting hebben gekozen. Dit scheelde duizenden euro's belasting voor de desbetreffende aandeelhouder."

Niet verzanden in details

Samenwerken betekent ook elkaar scherp houden. Soms hebben specialisten namelijk andere prioriteiten. "Fiscalisten kunnen zich in hun enthousiasme verliezen in de fiscale structurering", aldus Alexander den Boer. "De meeste specialisten zijn vakidioten. Dat maakt ze goed op hun vakgebied. Maar het is wel belangrijk dat het totale plaatje niet uit het oog wordt verloren. Het team moet niet verzanden in details. Soms weegt bijvoorbeeld dat ene procentpunt meer of minder belasting niet op, als hiervoor andere aspecten van een deal moeten wijken. Uiteindelijk gaat het om het eindresultaat. Als Corporate Finance Adviseur ben ik van het begin tot het eind van de deal aanwezig. Het is mijn taak om het eindresultaat niet uit het oog te verliezen."