Magnus voorzitter van ShoppingTomorrow werkgroep

23 september 2015 Consultancy.nl

Magnus heeft zich opnieuw aangemeld als voorzitter voor een van de werkgroepen van het ShoppingTomorrow programma – het vervolg op het grootschalige Shopping2020 onderzoek van de afgelopen twee jaar. Axel Groothuis en André Damsteegt hebben samen de leiding over de expertgroep Omnichannel Architectuur. Samen met een groep experts buigen zij zich over de vraag hoe retailers de snelle technologische ontwikkelingen het beste kunnen bijbenen.

Anno 2015 verandert het retaillandschap in sneltreinvaart. Consumenten shoppen steeds vaker online, beschikken vooraf over meer informatie en zijn veeleisender dan voorheen. Daarnaast worden producten en diensten in toenemende mate gedigitaliseerd, kampen retailers met een enorme druk op de marges en krijgen zij te maken met toenemende (internationale) concurrentie. In dit nieuwe marktlandschap moeten retailers hun businessmodellen aanpassen om toekomstbestendig te kunnen blijven. Daarbij  is het delen van kennis, ervaringen en best practices belangrijker dan ooit tevoren.

ShoppingTomorrow

Shopping2020
Om inzicht te krijgen in alle veranderingen binnen de markt, en de impact daarvan op de retailbranche, werd in 2013 het onderzoeksprogramma ‘Shopping2020’ gelanceerd. Shopping2020 is een initiatief van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor webwinkels in Nederland. Met de ondersteuning van in totaal 16 brancheverenigingen en -organisaties gingen in 2013 zo’n 460 experts verdeeld over 19 expertgroepen aan het werk om een visie te ontwikkelen op winkelen anno 2020. Iedere expertgroep schreef zijn bevindingen op in een rapport en op basis van deze resultaten werd een actieprogramma opgezet in mei en juni 2014.

Shopping2020 bestond in 2014 naast een grote roadshow, meer dan 60 incompany masterclasses en meer dan 30 congreslezingen opnieuw uit een verzameling expertgroepen. Deze experts gingen aan de gang met de vraag: hoe komen we in 2020? 30 expertgroepen – met in totaal meer dan 600 experts schreven hiervoor ieder een hoofdstuk. Van de 30 expertgroepen werden er 17 geleid door adviesbureaus. De hoofstukken werden uiteindelijk samengebracht in het fysieke handboek ShoppingTomorrow, dat 21 januari 2015 uitkwam en inmiddels uitverkocht is. 

2020 wordt ShoppingTomorrow
Hoewel een handboek waar zoveel prominenten en experts uit de retailbranche aan hebben meegewerkt een mooi eindresultaat is, gaven veel van de betrokken partijen aan het initiatief te willen voortzetten. Onder de niet-eindige naam ShoppingTomorrow kreeg het programma nieuw leven ingeblazen. De focus in de nieuwste editie – die op 20 mei werd afgetrapt - ligt op het oplossen van concrete retail vraagstukken in 2015 en daarna. Ieder van de in totaal 20 expertgroepen schrijft een zogenaamd ‘Blue Paper’, waarbij ook geprobeerd wordt om hogescholen en universiteiten nauwer te betrekken.

Andre Damsteegt en Axel Groothuis

Magnus
Net als bij de vorige fasen van het onderzoeksprogramma is adviesbureau Magnus opnieuw betrokken bij het initiatief. Magnus Red (toen nog Eurogroup Consulting) fungeerde bij het onderzoeksprogramma in 2013 als voorzitter van de Supply Chain expertgroep, samen met GS1 Nederland. Axel Groothuis, partner bij Magnus Red, nam toen samen met Frits van den Bos van GS1 de leiding op zich van een expertgroep die de ontwikkelingen op het gebied van supply chains in kaart brachten. De groep stelde een aantal mogelijke toekomstscenario’s op en ontwikkelden businessmodellen die daarop in speelden, rekening houdend met trends en best practices. 

In 2014 was Groothuis opnieuw voorzitter van een van de expertgroepen, ditmaal op het gebied van Handelsplatformen. Ook de solutions tak van Magnus verbond zich afgelopen jaar aan het actieprogramma van Shopping2020 en leverde André Damsteegt als voorzitter van de Omnichannel Architectuur expertgroep. Beide expertgroepen schreven een hoofdstuk voor het begin dit jaar verschenen handboek dat nu uitsluitend nog als E-book te bestellen is.

De Fabrique

In het nieuwe onderzoeks- en actieprogramma ShoppingTomorrow zijn Groothuis en Damsteegt wederom betrokken als voorzitters van een expertgroep. De twee partners voeren samen het voorzitterschap van de Omnichannel Architectuur expertgroep. Samen met CIO’s, ICT-managers en IT-eindverantwoordelijken gaan zij op zoek naar oplossingen voor de versnellende technologische ontwikkelingen en het flexibel of up-to-date houden van de ICT-structuur van B2C organisaties. De expertgroep kwam voor het eerst bij elkaar op 20 mei en heeft verdere meetings gepland in juni, augustus, oktober en november.

ShoppingToday congres
Morgen, op 24 september 2015, vindt het congres ShoppingToday plaats in De Fabrique (Utrecht) waarop de eerste tussenresultaten zullen worden gepresenteerd. Op 1 december worden op de Business Universiteit Nyenrode tijdens ShoppingTime de puntjes op de i gezet en de eindresultaten zullen vervolgens begin 2016 worden gepresenteerd in de Jaarbeurs Utrecht.

Nieuws

Meer nieuws over