VKA wint EU aanbesteding adviesdiensten bij Logius

13 augustus 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) heeft een raamovereenkomst gewonnen bij Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. VKA kreeg vier van de in totaal zeven percelen toegewezen en is daarmee de grootste leverancier van adviesdiensten voor Logius. Voor de komende twee tot vier jaar zal VKA Logius ondersteunen met adviesopdrachten op het gebied van Onderzoek, IT benchmarks, Innovatie en Standaardisatie.

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven, met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Dat is de kerndoelstelling van Logius, de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als regieorganisatie zorgt Logius voor het tactisch en operationeel beheer van overheidsbrede ICT-oplossingen die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven moeten vereenvoudigen. Logius werkt in opdracht van verschillende ministeries en laat zich adviseren door de Programmaraad, een adviesorgaan waarin de klanten van Logius zijn vertegenwoordigd. 

Marc Gillard - Berthold Konijn - Ervin Schaap

Eerder dit jaar werden – onder de noemer ‘Logius Diensten Portfolio’ – twee nieuwe aanbestedingen uitgeschreven door Logius, een voor ‘Applicatie(door)ontwikkeling, beheer en testdiensten’ en een aanbesteding voor ‘Adviesdiensten’. Het nieuwe Logius Diensten Portfolio is, zoals de naam aangeeft, ‘diensten’-gericht, waarbij ontzorging, samenwerking en resultaatgerichtheid voorop staan. De raamovereenkomsten zijn ingegaan op 5 augustus 2015 en hebben een maximale looptijd van 4 jaar.

Binnen de categorie ‘Adviesdiensten’ schreven zich in totaal 22 organisaties in. Organisatieadviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) heeft binnen die aanbesteding van de in totaal zeven percelen* er vier toegewezen gekregen, te weten ‘Onderzoek’, ‘IT Benchmark’, ‘Innovatie’ en ‘Standaardisatie’. Daarmee is VKA, een bureau uit Zoetermeer dat zich voornamelijk richt op het snijvlak van strategie, procesinrichting en ICT in de publieke sector, de grootste leverancier van adviesdiensten voor Logius. Als onderdeel van de overeenkomst zal het adviesbureau de komende twee tot vier jaar Logius binnen deze vier percelen ondersteunen met resultaatverplichte adviesopdrachten.

Marc Gill’ard. Directeur van VKA, laat weten “trots” te zijn dat zijn bureau de EU-aanbesteding voor resultaatverplichte adviesopdrachten voor Logius heeft gewonnen en noemt het een “mooie uitdaging” om Logius de komende jaren te mogen ondersteunen met adviesdiensten. Vanuit het Zoetermeerse adviesbureau zullen onder meer Ervin Schaap, Bid Manager Tenderdesk bij VKA, en Berthold Konijn, Partner bij het bureau, betrokken zijn bij de raamovereenkomst.

* Alle zeven percelen zijn: Organisatieadvies en IT-strategie, Onderzoek, IT Benchmark, Certificering en audit, Innovatie, Security en Standaardisatie.