GEA rondt Uitgeverij van de Toekomst programma af

11 augustus 2015 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De afgelopen vier jaar hebben 120 uitgeverijen en mediabedrijven hard gewerkt aan gezamenlijke innovaties om zo oplossingen te ontwikkelen voor de toekomst van de uitgeverijbranche. Hun inspanningen zijn onderdeel van de ‘Uitgeverij van de Toekomst’, een speciaal programma ontwikkeld door adviesbureau GEA consultancy, dat het programma ook cöordineert. Na twee succesvolle eerdere edities is inmiddels ook de derde ronde van het programma afgerond. In totaal is ruim €7 miljoen geïnvesteerd in nieuwe innovaties.

De mediasector ondergaat momenteel grote veranderingen. Online kanalen winnen steeds meer terrein op mediakanalen als kranten en tijdschriften. Zo laat onderzoek uit 2014 van Deloitte bijvoorbeeld zien dat de Nederlandse markt voor advertenties steeds meer gedomineerd wordt door online advertenties. Naar verwachting zal de online advertentiemarkt dit jaar zelfs de grens van €1,5 miljard passeren, terwijl de televisieadvertentiemarkt naar €983 miljoen groeit. Aan kranten en tijdschriften wordt juist een steeds kleiner aandeel van de totale marketinginvesteringen besteed.

Online media

Naast teruglopende advertentieomzet spelen ook andere marktfactoren een rol. Digitalisering van informatie en communicatie heeft een grote impact op alle organisatieaspecten van mediabedrijven en de wijze waarop zij interacteren met doelgroepen, stakeholders en de eigen organisatie. Ook heeft de markt te maken met diverse ‘gamechangers’ – innovaties die de spelregels binnen de branche wezenlijk veranderen – waarvan big data, cloud computing en geïntegreerde ecosystemen de bekendste voorbeelden zijn.

Uitgeverij van de Toekomst
Bovenstaande ontwikkelingen in de markt zorgen voor enorme uitdagingen voor de uitgeverijbranche, die zich moet aanpassen aan het nieuwe normaal. Om de sector te ondersteunen bij het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen – die vooral zullen moeten voortkomen uit innovaties – lanceerden GEA consultancy en Stichting Informatie Media Innovatie enkele jaren geleden het ‘Uitgeverij van de Toekomst’-programma. In dit programma ontvangen deelnemende media- en uitgeverijbedrijven vanuit de overheid (Agentschap NL; nu RVO) zogeheten IPC-subsidies*, om gezamenlijk te werken aan innovatieve oplossingen voor de ‘Uitgeverij van de Toekomst’.

Het innovatietraject werd speciaal ontworpen voor uitgeverijen en mediabedrijven die wel willen, maar door hun organisatorische en/of financiële beperkingen niet kunnen of durven innoveren. In collectieven van twee of drie bedrijven richten de deelnemende bedrijven zich op verschillende innovatieonderwerpen, waaronder de ontwikkeling van nieuwe interactieve crossmediale contentplatformen en apps, contentplatformen met e-commerce functionaliteit en printing-on-demand of bijvoorbeeld web- en app-to-print of print-to-video functionaliteiten.

Uitvergerijen werken sinds 2011 aan innovatieve oplossingen

Drie rondes
Sinds de lancering van het programma in 2011 hebben er drie rondes plaatsgevonden. Aan de eerste ronde van het initiatief – die plaatsvond van juli 2011 tot juli 2013 – namen 36 mediabedrijven en uitgeverijen deel. In totaal werd ruim €3,4 miljoen geïnvesteerd in collectieve innovaties die deze bedrijven op poten wisten te zetten en de meesten daarvan zijn inmiddels succesvol naar de markt gebracht. Voorbeelden van de innovaties uit de eerste ronde zijn: een mobiele site met content-alliantie, een digitaal magazine, en de gezamenlijke ontwikkeling van mobiele apps.

Op basis van het succes van de eerste editie kreeg ‘Uitgeverij van de Toekomst’ (UvdT) een vervolg. Deze tweede editie vond plaats tussen medio 2012 en medio 2014. In de innovaties van de 33 deelnemende bedrijven werd een nog veel hoger bedrag geïnvesteerd dan bij de eerste editie. In totaal ontvingen de innovatieve oplossingen – dit jaar onder andere een crossmediaal content- of verkoopplatform, nieuwe mobiele apps en innovatief klantenbeheer – ruim €2,4 miljoen aan investeringsgelden. Het subsidieaandeel daarin was €825.000.

Inmiddels is ook Uitgeverij van de Toekomst 3 afgerond. De derde ronde van het initiatief liep van december 2012 tot en met december 2014. Het aantal deelnemers voor deze ronde passeerde de 40 media- en uitgeverijbedrijven. De bedrijven gingen aan de slag met projecten zoals interactieve crossmediale contentplatformen, contentplatformen met e-commerce functionaliteit en web- en app-to-print functionaliteiten. In totaal is door de deelnemende bedrijven zo’n €1,7 miljoen geïnvesteerd in conceptontwikkeling en nieuwe producten.

GEA - Uitgeverij van de toekomst

GEA consultancy
De programma-coördinatie van ‘Uitgeverij van de Toekomst’ lag voor alle rondes in handen van mede-initiatiefnemer GEA consultancy, een adviesbureau dat zich specialiseert in communicatielogistieke vraagstukken en media transitie management. Het bureau uit Weesp heeft 10 adviseurs in dienst die zich richten op het begeleiden van organisaties bij mediatransities rondom publishing- en communicatieprocessen, informatie- en documentmanagement, klant-interactie en –communicatie.

Gedurende de eerste editie van de Uitgeverij van de Toekomst, was GEA consultancy intensief betrokken bij het programma- en procesmanagement, en bij het faciliteren van samenwerking en stimuleren van kennisdeling. Bij de tweede editie was dit ook het geval, maar lag de focus meer op persoonlijke coaching van de deelnemers. In de laatste ronde speelde het adviesbureau een andere rol, zegt Patrick Swart, partner bij GEA consultancy en Programmamanager van UvdT. “Bij UvdT-3 vond de ondersteuning meer op afstand plaats, waarbij vooral de voortgang, planning en bestedingen werden gemonitord.” Dit was het gevolg van een andere bij het RVO gehanteerde toekenningsprocedure, legt Swart uit, waardoor inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van aanvragers buiten de subsidieboot vielen. “Ook werd de aanvraagprocedure door de deelnemers zelf concreter ingestoken, zij konden immers bouwen op de ervaringen en lessen uit de voorgaande edities”, aldus Swart.

Jeroen Mol, Huub van de Pol en Arjan van t Hof

Resultaten
Terugkijkend op de drie grootschalige programma’s zegt Swart “trots” te zijn op het resultaat. "Er zijn zeer diverse innovaties gedaan die anders waarschijnlijk niet van de grond zouden zijn gekomen, van video-magazine tot contentplatforms.” Ook benadrukt hij de voordelen die op het eerste gezicht minder tastbaar lijken, dan bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe producten, maar die onder de streep een belangrijke rol spelen binnen de sector. “Naast productinnovatie heeft ook innovatie van het uitgeefproces zelf veel aandacht gekregen. Op dit vlak hebben we een professionaliseringsslag kunnen doorvoeren, niet alleen voor de deelnemende bedrijven, maar ook voor de gehele industrie”. Hij voegt toe dat “leren innoveren” wellicht het belangrijkste resultaat is geweest, wijzend op het feit dat organisaties moeten leren een innovatief DNA te adopteren en te verankeren. “Want het innovatieproces brengt professionalisering van de organisatie met zich mee; een focus op projecten met plan en aanpak, en het in beweging krijgen van mens en organisatie”, stelt Swart.

Tenslotte wijst Swart op het voordeel dat het projectteam had als gevolg van het succes van het programma en de lange doorlooptijd. “Hierdoor hebben deelnemende bedrijven de kans gekregen om concepten van begin tot eind uit te denken, en deze na een periode van tijd ook verder door te ontwikkelen.” Als belangrijke voorbeelden noemt Swart Jeroen Mol van Glow Interactive en Hidde Kross van Sense Studios, Huub van der Pol van Icontact en Arjan van ’t Hof van Yellowmind. Jeroen en Hidde hebben bijvoorbeeld een platform voor augmented reality doorontwikkeld met drie uitgevers uit Uitgeverij van de Toekomst, waarmee de technologie toepasbaar is geworden voor de tijdschriftenmarkt. Huub van der Pol heeft dankzij de samenwerking social DRM beveiliging van e-Books toepasbaar kunnen maken voor kleinere ondernemers. En Arjan van ’t Hof heeft elementen uit een app die hij in samenwerking met een uitgever van sportbladen maakte, doorontwikkeld in een ‘All You Can Read’ toepassing.

In onderstaande video leggen deelnemers uit welke rol samenwerking heeft gehad voor hun innovatieproces, of zoals Arjan van ’t Hof zegt: “Open innovatie is eigenlijk de term. Het netwerk regeert, niet de persoon, maar wel in de combinatie.”

* Na goedkeuring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). IPC-subsidies = Innovatie Prestatie Contracten.