Waarde nr. 1 doel Baker Tilly Berk Corporate Finance

06 augustus 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Waardecreatie. Daarmee is de ambitie van Baker Tilly Berk Corporate Finance in één woord samen te vatten. Uniek aan de aanpak van Baker Tilly Berk Corporate Finance is dat daarbij niet alleen gekeken wordt naar waardecreatie voor de klant door middel van een fusie of overname, maar dat ook geadviseerd wordt bij het realiseren van autonome groei. Een interview met Lorijn van Leersum en Barend van de Kraats van Baker Tilly Berk Corporate Finance.

Full service
Baker Tilly Berk Corporate Finance is een full service kantoor dat vanuit een centrale locatie in Utrecht werkt voor klanten in heel Nederland. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de accountants en belastingadviestak van Baker Tilly Berk, bestaande uit 700 medewerkers en 18 vestigingen. Baker Tilly Berk bestond in 2014 100 jaar en heeft in die periode een stevige positie opgebouwd als adviseur voor het MKB, in het bijzonder het familiebedrijf. Daarnaast heeft Baker Tilly Berk in toenemende mate een adviesrol bij grote, internationale ondernemingen. “Waardecreatie staat voor ons centraal. De laatste tijd staat waardecreatie door groei ook weer nog nadrukkelijker op de agenda”, stelt Van Leersum. “De markt voor fusies en overnames in het MKB trekt duidelijk aan. In 2014 mochten we 16 koop of verkooptrajecten begeleiden. Dit jaar staat de teller al op 9. Daarnaast zijn we in toenemende mate aan de slag voor grote bedrijven en multinationals die op zoek zijn naar add-ons. Onze focus op deals tot circa €25 miljoen past daar goed bij.“

Baker Tilly Berk - Maakt ondernemen kansrijk

Creëren van groei
Naast fusies en overnames adviseert Baker Tilly Berk over waardecreatie door middel van autonome groei. “We adviseren ondernemers bij het ontwikkelen van een groeistrategie. Of we onderzoeken de commerciële en financiële haalbaarheid van nieuwe plannen, zoals het introduceren van nieuwe producten of het aanboren van nieuwe markten”, vertelt Van de Kraats. “Vervolgens kunnen we ondernemers begeleiden bij het realiseren van financiering.”

Alternatieve financieringsvormen
Daarbij is overigens duidelijk dat de vanzelfsprekendheid van bankfinanciering voorbij is, ook nu de crisis op zijn eind lijkt te zijn. “Steeds vaker gaat het over alternatieve financieringsvormen”, weet Van Leersum. “De informal investor zien we weer vaker. Crowdfunding – in 2014 goed voor €63 miljoen aan financiering – heeft wellicht nog niet de vlucht genomen die velen hadden verwacht, maar het is zeer zeker een serieus alternatief. En dan zijn er natuurlijk nog de verschillende kredietfaciliteiten vanuit overheden.”

Investeerders worden kritischer

De adviseurs van Baker Tilly Berk zien dat financierders en investeerders de laatste jaren steeds kritischer zijn geworden. “Een bank of investeerder neemt vaak geen genoegen meer met een kort memorandum, maar wil een goed onderbouwd businessplan zien.” Van de Kraats vult aan: “Enerzijds helpen wij ondernemers met overtuigende en feitelijk onderbouwde plannen. Daarbij hoort een gedegen markt- en concurrentieanalyse, met het vizier op de toekomst. Zo komen we tot onderbouwde omzet- en winstprognoses.”

Het toekomstige verdienmodel
“De toekomstgerichtheid is cruciaal”, benadrukt Van Leersum. “Dat geldt voor businessplannen, financieringsaanvragen, bedrijfswaarderingen, eigenlijk voor alles wat we doen. In de basis komt het neer op de vraag: wat is het toekomstige verdienvermogen van een bedrijf?" Deze vraag is relevant voor de ondernemer, maar ook voor investeerders en participatiemaatschappijen waar Baker Tilly Berk steeds vaker adviseert. “Emotie speelt een grote rol”, stelt Van Leersum. “Veel ondernemers zien hun bedrijf als een pareltje waarvoor kopers in de rij staan. Die grote betrokkenheid leidt er nog wel eens toe dat de ondernemer te positief is over de toekomstige verdiencapaciteit van het bedrijf. Dit is een reden voor investeerders om bij ons aan te kloppen voor een due dilligence.” Baker Tilly Berk Corporate Finance kijkt daarbij naar alle aspecten: financieel, organisatorisch, juridisch en commercieel.

Barend van de Kraats en Lorijn van Leersum - Baker Tilly Berk

Mulidisciplinair
“We hebben een sterk mulidisciplinair team”, meldt Van de Kraats, die zelf een achtergrond heeft in de strategy consultancy bij onder andere McKinsey & Company. “We hebben een register valuator in ons team, due diligence experts, juristen en financieringspecialisten en daarnaast een aantal allround adviseurs. Zij vullen elkaar aan, niet alleen in expertise maar ook in manier van denken. Dit leidt tot creatieve en optimale oplossingen voor onze klanten.” Dit is ook waar de klant om vraagt: creativiteit, meedenken en betrokkenheid. Bij Baker Tilly Berk komt dat tevens tot uitdrukking in ‘De Dag van het Familiebedrijf’, die op maandag 2 november 2015 voor de 17e keer plaatsvindt. Baker Tilly Berk, ING en Nyenrode organiseren deze dag, waarbij dit jaar het thema ‘marketing bij familiebedrijven’ centraal staat. “Onze rol daarbij is faciliterend”, stelt Van de Kraats. “Het is voor en door ondernemers. Wij vragen ondernemers om hun verhaal te vertellen: wat is de kracht van het familiebedrijf en in hoeverre maken familiebedrijven gebruik van deze kracht in hun externe communicatie en marketing."

Diezelfde faciliterende rol geldt voor een ander initiatief van Baker Tilly Berk: het Ondernemerscollege. De eerste editie hiervan vond plaats op 26 mei jongstleden en de volgende aflevering is gepland op 16 juni a.s. “Een mooi evenement waarbij ondernemers leren van ondernemers”, vindt Van Leersum. “Die verbindende rol kunnen spelen is ook een vorm van waardecreatie.”

Lorijn van Leersum is partner bij Baker Tilly Berk Corporate Finance. Hij is specialist op het gebied van fusies, overnames en financieringen. Barend van de Kraats is hoofd strategie consultancy. Zijn focus ligt bij businessplannen, haalbaarheidsonderzoeken en markt- en concurrentiestrategie.