Mitopics begeleidt IT outsourcingdeal AHK | WinVision

25 juni 2015 Consultancy.nl

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft met behulp van Mitopics de IT-infrastructuur en het beheer daarvan uitbesteed aan ICT-dienstverlener WinVision. Het IT-adviesbureau uit Gouda speelde een adviserende en coördinerende rol in de selectie en gunning van de opdracht aan de nieuwe leverancier.

De AHK is een HBO-instelling voor hoger beroepsonderwijs bestaande uit zes opleidingen: de Academie voor Beeldende Vorming, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Theaterschool, de Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst Amsterdam. De onderwijsinstelling, ontstaan in 1987 door de fusie tussen diverse branchegenoten*, behoort volgens studenten tot een van de top-10 beste hogescholen van ons land.

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Om zijn IT-voorzieningen voor docenten, studenten en andere gebruikers te verbeteren, besloot de AHK recentelijk om zijn IT-infrastructuur en het beheer ervan uit te besteden aan een externe specialist. Met de outsourcing van zijn IT-infrastructuur wil de onderwijsinstelling – tegen een lagere prijs – de kwaliteit van zijn diensten opschroeven. Verder wordt het hierdoor mogelijk om sneller, flexibeler en effectiever in te spelen op veranderingen in de onderwijssector. Gezien de aanbestedingsplicht die op de AHK rust, werd gekozen om voor de inkoop van deze oplossing een niet-openbare Europese aanbesteding te gebruiken.

Mitopics
Om het outsourcingsproces te begeleiden schakelde AHK de hulp in van Mitopics, een specialist op het gebied van contractmanagement en outsourcingtrajecten. Met behulp van de adviseurs werd een outsourcingstrategie ontwikkeld, werden de belangrijkste vereisten op papier gezet en vervolgens gezocht naar mogelijk leveranciers. Zodra de shortlist was opgesteld, werden leveranciers uitgenodigd om hun oplossingen en track record binnen de branche te komen pitchen. Om interactiviteit met leveranciers te behouden en de procedures niet alleen ‘op papier’ te laten plaatsvinden, werd leveranciers ook gevraagd om – als onderdeel van het beoordelingsproces – demonstratiesessies te verzorgen.

Mitopics begeleidt IT outsourcingdeal AHK - Winvision

Na het aanbestedingsproces kwam WinVision als winnaar uit de bus, een ICT-dienstverlener uit Nieuwegein met ruim 120 medewerkers. Als onderdeel van de opdracht zal WinVision de IT-infrastructuur van AHK beheren in een virtueel datacenter, waarbij de AHK een gescheiden gedeelte van het datacenter van de leverancier ter beschikking krijgt. “Doordat haar datacenter onderdeel uitmaakt van een groter geheel, is schaalbaarheid en flexibiliteit in grote mate toegenomen”, aldus Mitopics over de deal. Daarnaast kan de AHK in lijn met de doelstelling een pay-per-use verrekenmodel hanteren, waarbij AHK resources naar gebruik kan rekenen.

Ook met ‘worst-case scenario’s’ is rekening gehouden: middels een opgestelde maatwerkovereenkomst is ook een tweede leverancier gecontracteerd, in geval de dienstverlening van de eerste leverancier niet gecontinueerd kan worden.

* De AHK ontstond in 1987 door de fusie van de Academie voor Beeldende Vorming, de Academie van Bouwkunst, de Nederlandse Filmacademie en de Reinwardt Academie. In 1988 traden de Theaterschool en het Hilversums Conservatorium toe. In 1994 vond een fusie plaats met het Sweelinck Conservatorium en ontstond het Conservatorium van Amsterdam.

Nieuws