Gazelle past Move Beyond Veranderkrachtscan toe

06 mei 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De afgelopen maanden maakte ’s Nederlands grootste fietsproducent Gazelle gebruik van de Veranderkrachtscan van Move Beyond. Het resultaat is volgens de CFO van de fietsenmaker positief; de scan heeft geleid tot een betere basis van change management, met als gevolg een bijdrage aan concrete (programma)doelstellingen.

Met een productie van meer dan 300.000 fietsen per jaar is Gazelle de grootste producent van fietsen in Nederland. Het bedrijf biedt een variëteit aan fietsen, van traditionele stadsfietsen en kinderfietsen tot moderne hybride- en elektrische fietsen.

Gazelle

Marktleiderschap uitbouwen
Vorig jaar lanceerde Gazelle, die inmiddels meer dan 100 jaar actief is in de markt, een nieuwe strategie – die zich richt op het behouden en uitbouwen van zijn leidende marktpositie. Om dit doel te realiseren werden diverse strategische doelstellingen geformuleerd, gecentreerd rondom groei. Deze omvatten onder meer het boosten van het imago van Gazelle, vernieuwing en verbetering van de producten en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Dat laatste zou onder andere bereikt moeten worden door optimalisatie van de productie en de processen.

Als onderdeel van de tweede pijler, lanceerde Gazelle de afgelopen twee jaar meerdere efficiëntie-gedreven besparingsprogramma’s, met het doel het productieproces te moderniseren, zodat het bedrijf meer kan produceren op basis van vraag. Ook wil Gazelle de ‘agility', oftewel de flexibiliteit, van zijn businessmodel verhogen, zodat het bedrijf ook met een beetje mee- of tegenwind een goed en blijvend rendement kan realiseren. De implementatie van de nieuwste besturingsconcepten vormt hierbij de belangrijkste aanjager, en moet uiteindelijk tot een besparing van 20% leiden.

Veranderkrachtscan - Momentum

Veranderkrachtscan van Move Beyond
Om de diverse projecten binnen de programmaportefeuille in goede banen te leiden, besloot Arno de Nooij, CFO van Gazelle, om een zogeheten ‘Veranderkrachtscan’ uit te voeren. Hiertoe werd gebruik gemaakt van de kennis en expertise van Move Beyond, een project- en change management specialist uit Geertruidenberg. Met behulp van de tool kunnen organisaties inzicht krijgen in de status van vijf kritische succesfactoren van elke verandering, te weten leiderschap, vertrouwen, verandervermogen, veranderbereidheid en momentum*. De onderbouwing was helder voor De Nooij: hij zag, net als steeds meer organisaties, dat de menselijke factor bepalend is voor het succes van verandering. Niet alleen op het vlak van de eigen bereidheid van medewerkers – of in de change management aanpak – maar ook in het vertrouwen dat zij hebben in het leiderschap en de organisatie in zijn geheel.

Onder begeleiding van Move Beyond werd de scan afgenomen bij de betrokken mensen van de specifieke projecten. Aan de hand van de uitkomsten kreeg Gazelle inzicht in eventuele verbeterpunten en –trajecten, en heeft het de stakeholders gezamenlijk een document opgeleverd waar de aandachtspunten belicht werden. Alle zaken werden vervolgens geëvalueerd en er vond een terugkoppeling plaats naar de deelnemende collega’s binnen de fietsenproducent. Wat volgde was een implementatieperiode, gebaseerd op een ‘co-created’ stappenplan, waarin de verbeteringen voortkomend uit de Veranderkrachtscan werden uitgerold, parallel aan de lopende projectactiviteiten. Verdere monitoring en bijsturing zorgde er tenslotte voor dat de voortgang in lijn bleef met de belangrijkste doelstellingen.

Veranderkracht Bewust een stap verder - Move Beyond

In een reactie op het gebruik van de tool zegt De Nooij dat de tool van Move Beyond een “belangrijke” rol heeft gespeeld in het voorlopige succes van het programma. “De introductie van de nieuwste besturingsconcepten moet een besparing van 20% bewerkstelligen. En dat gaat lukken! Mede dankzij deze Veranderkrachtscan”, aldus De Nooij. Gevraagd naar de effectiviteit van de tool wijst hij op drie factoren. Ten eerste “helpt de tool teams om – in tegenstelling tot een ‘big bang aanpak’ – kleine veranderstappen te implementeren, waardoor change management haalbaar en behapbaar wordt”, aldus de CFO.

Verder worden de betrokken stakeholders door de bottom-up aanpak onderdeel van de oplossing, wat zorgt voor meer commitment van hun kant om de einddoelen te bereiken. Dit geldt ook voor het lijnmanagement, dat zich geleidelijk in de rol van ‘eigenaar’ ziet. Tot slot helpt de aanpak bij het in een vroeg stadium naar boven halen en communiceren van de veranderingen aan alle betrokkenen. In een periode van complexiteit en verandering, is duidelijkheid essentieel, aldus De Nooij.

De Nooij sluit af: “Ik kan deze Veranderkrachtscan, vooral met de advisering en ondersteuning van Move Beyond bij de vervolgstappen, zeer aanbevelen!”

* De aanpak is ontwikkeld door Move Beyond en is gebaseerd op de combinatie van jarenlange praktijkervaring en erkende theoretische modellen.