12 jaar bij Move Beyond: Marcel Buurman kijkt terug én vooruit

13 juli 2023 Consultancy.nl 11 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een mooie mijlpaal in de carrière van Marcel Buurman bij Move Beyond. Deze zomer werkt hij alweer 12 jaar bij de project- en verandermanagementspecialist. Hij kijkt terug op zijn bijzonderste ervaringen en herinneringen, en vooruit naar zijn plannen voor de toekomst.

Gefeliciteerd met je jubileum! Wat waren je eerste gedachten toen je begon en hoe kijk je er nu op terug?

“Mijn eerste gedachte was dat ik me aansloot bij een exclusieve groep van professionele consultants. Ik was bewust van het feit dat je als consultant minimaal 14 jaar ervaring moest hebben om bij Move Beyond te kunnen werken. Deze wetenschap gaf me het gevoel dat ik deel ging uitmaken van een organisatie die senioriteit en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.”

Marcel Buurman, Move Beyond

“Nu ik terugkijk op mijn tijd bij Move Beyond, kan ik vol trots zeggen dat mijn verwachtingen zijn overtroffen. Niet alleen heb ik een ongelofelijke groei doorgemaakt als professional, maar ook de kans gehad om samen te werken met uitzonderlijk getalenteerde collega’s aan geweldige projecten en programma’s.”

“Het stimulerende en ondersteunende werkklimaat heeft me in staat gesteld om mezelf voortdurend uit te dagen en ontwikkelen. Bovendien ben ik dankbaar voor de mogelijkheden die ik heb gehad om waardevolle bijdragen te leveren aan de organisatie en onze opdrachtgevers. Het gevoel van voldoening dat voortkomt uit het zien van positieve resultaten en het helpen van bedrijven en organisaties om hun doelen te realiseren is onbetaalbaar.”

“Kortom, mijn ervaring bij Move Beyond is niets minder dan geweldig geweest en is het nog steeds. Ik ben er trots op deel uit te maken van een team dat zich inzet voor uitmuntendheid en ik kijk met opwinding en enthousiasme uit naar wat de toekomst nog meer in petto heeft.”

Wat heeft je gedurende al die jaren gemotiveerd om bij Move Beyond te blijven?

“Het unieke aspect van onze organisatie. In tegenstelling tot andere consultancybedrijven, waar vaak een strikte scheiding is tussen sales en uitvoering, hebben we bij Move Beyond een kleine en compacte structuur. Dit betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verantwoordelijkheid voor sales en delivery, maar vooral wordt ingespeeld op de samenwerking tussen deze onderdelen.”

“Hierdoor krijgen we de vrijheid om ‘beyond the boundaries’ te gaan en ons werk op een breder terrein uit te voeren. Dit is echt een onderscheidende factor van Move Beyond en heeft me enorm gemotiveerd om hier te blijven.”

“Daarnaast is het streven om Move Beyond meer bekendheid te geven als consultancybedrijf een belangrijke motivator voor mij. We doen dit niet alleen, maar werken samen als een team, zowel intern als met onze opdrachtgevers. Het is geweldig om deel uit te maken van deze groei en ontwikkeling, waarbij we gezamenlijk onze stempel kunnen drukken op de project en changemanagement.”

“Al met al heeft de mogelijkheid om ‘beyond the boundaries’ te werken en het streven naar groei en impact bijgedragen aan mijn motivatie om bij Move Beyond te blijven. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s en opdrachtgevers nog meer successen te behalen.”

Welke veranderingen en groei heb je gezien binnen het bedrijf gedurende je tijd hier?

“Toen ik in dienst kwam bestond het bedrijf uit slechts 11 mensen. Nu, na al die jaren, is het gegroeid naar een omvang van zo’n 90 medewerkers. Deze groei in personeelsbestand is indrukwekkend.”

“Ook heb ik de omzet en het aantal opdrachtgevers zien toenemen. Het bedrijf heeft succesvol stappen gezet om zijn marktaandeel uit te breiden en een breder scala aan opdrachtgevers aan te trekken. Dit getuigt van de groeiende reputatie en geloofwaardigheid van Move Beyond in de consultancybranche.”

“Het is geweldig om getuige te kunnen zijn van de positieve veranderingen en groei binnen Move Beyond.”

“Belangrijker nog dan de kwantitatieve groei is de groei in kwaliteit. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in het aantrekken van talentvolle professionals en een sterke focus op het leveren van hoogwaardige diensten aan opdrachtgevers. Dit heeft geleid tot een verbetering van de algehele expertise en reputatie van Move Beyond.”

“Daarnaast heb ik gezien hoe het bedrijf is uitgebreid naar twee vestigingen, in Oosterhout en Hilversum. Deze uitbreiding toont de ambitie en het vermogen van het bedrijf om zijn geografische reikwijdte te vergroten en opdrachtgevers op meerdere locaties van dienst te zijn.”

“Het is geweldig om getuige te kunnen zijn van de positieve veranderingen en groei binnen Move Beyond. Het toont aan dat het bedrijf voortdurend evolueert en zich aanpast aan de eisen van de markt.”

Kun je ons vertellen over een van je meest gedenkwaardige projecten of prestaties bij Move Beyond?

“Een heel mooi project was het werk dat ik heb gedaan voor De Wit Schijndel. Ik werd ingezet als programmanager en het was een project waar ik met veel voldoening aan heb gewerkt. Na slechts drie dagen stuurden ze zelfs een kaart om hun blijdschap over mijn komst te uiten. Dit toonde aan hoezeer de organisatie waarde hechtte aan mijn bijdrage aan dit specifieke project.”

“Wat betreft mijn meest gedenkwaardige prestatie steekt het concept van schaduwmanagement er met kop en schouders bovenuit. Het is een uniek aspect dat ons onderscheidt van andere bureaus. Het systeem draagt bij aan de kwaliteit van onze interne organisatie en indirect ook aan de kwaliteit van onze opdrachten voor klanten. Dit heeft een grote impact gehad en ik ben er trots op dat ik hieraan heb mogen bijdragen.”

Welke rol hebben je collega’s en de teamdynamiek gespeeld in je succes en ontwikkeling?

“Mijn collega’s zijn van onschatbare waarde geweest. Samen met de directie, de business development managers en ondersteunende teams zoals Linda en Danielle Takx hebben zij een cruciale rol gespeeld in mijn ontwikkeling. Ze hebben me gesteund, aangemoedigd en waardevolle kennis en ervaring met mij gedeeld.”

“De teamdynamiek binnen Move Beyond heeft een positieve impact gehad op mijn professionele ontwikkeling. De samenwerking met mijn collega’s heeft me de mogelijkheid geboden om van hun expertise te leren en mijn eigen vaardigheden verder te ontwikkelen. We delen ideeën, geven feedback en werken samen aan projecten, wat heeft bijgedragen aan mijn groei als professional. Ook voelde ik me altijd gesteund in mijn werk.”

“Het recruitmentapparaat van Move Beyond heeft ook bijgedragen aan het aantrekken van getalenteerde professionals die waardevol zijn voor de groei en het succes van ons bedrijf.”

Wat de belangrijkste lessen die je hebt geleerd?

“Het belang van een hechte en ondersteunende teamdynamiek. In een compacte organisatie als de onze kunnen we echt op elkaar rekenen en op een open en onbelemmerde manier met elkaar omgaan. Een term die ik hiervoor heb bedacht is ‘complementair zijn aan elkaar’. We versterken elkaar waar mogelijk en bouwen voort op elkaars kennis en ervaring.”

“Daarnaast heb ik ook geleerd om flexibel en aanpasbaar te zijn in een snel veranderende omgeving. De consultancybranche vereist dat we ons voortdurend aanpassen aan de behoeften van onze klanten en de eisen van de markt. Ik heb geleerd om snel te schakelen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en mezelf continu uit te dagen.”

“Ik ben dankbaar dat ik heb geleerd om nooit genoegen te nemen met minder dan het beste.”

“Een andere waardevolle les is het belang van het opbouwen van sterke relaties, zowel met collega’s als met klanten. Het investeren in goede communicatie, vertrouwen en samenwerking heeft een enorme invloed op het succes van onze projecten en op ons vermogen om waarde toe te voegen aan de organisaties waarmee we werken.”

“Tot slot heeft Move Beyond mij geleerd om altijd te streven naar kwaliteit en excellence in alles wat we doen. Dat is een kernwaarde binnen ons bedrijf en ik ben dankbaar dat ik heb geleerd om nooit genoegen te nemen met minder dan het beste. Al deze lessen hebben me gevormd als professional en zullen altijd een waardevol kompas zijn in mijn carrière.”

Hoe heb je jezelf voortdurend uitgedaagd en gestimuleerd om te groeien in je functie?

“Daarin is het vermogen om mezelf kwetsbaar op te stellen heel belangrijk geweest. Dit is iets wat ik van jongs af aan heb meegekregen. Het betekent dat ik open durf te zijn over wat ik niet begrijp of waar ik moeite mee heb. Vooral in de eerste dagen of weken bij een nieuwe opdrachtgever is het de perfecte tijd om vragen te stellen, zelfs als ze misschien als ‘gek’ worden beschouwd.”

“Dit creëert een omgeving waarin ik kan leren en groeien. Het is echter ook van groot belang om te beseffen dat na verloop van tijd bepaalde vragen niet meer gesteld hoeven te worden. Na drie maanden of zelfs jaar bij een opdrachtgever moet je niet meer vragen: ‘Wat verkopen wij hier eigenlijk?’ Dit begrijpt iedereen en het is belangrijk om te blijven evolueren.”

“Het is essentieel om de stip op de horizon in het oog te houden en ernaartoe te werken. Het uitvoeren van een project is geen solo-activiteit, maar een teaminspanning. Daarom is het ook van belang om te begrijpen wat de aanleiding is van een project en waarom we het doen. Als we dit project niet zouden uitvoeren, wat zou dan het gevolg zijn?”

“Het is van essentieel belang om deze verandering in overweging te nemen en van daaruit het project te sturen. Het is een voortdurende inspanning om de veranderende behoeften en doelen van onze opdrachtgevers te begrijpen en daar effectief op te reageren.”

Hoe heb je jezelf kunnen aanpassen aan veranderingen in de branche?

“Er is niets permanent, behalve verandering. Een belangrijke vaardigheid in ons vakgebied is het vermogen om jezelf als een kameleon aan te kunnen passen. Elke organisatie is uniek en heeft zijn eigen dynamiek.”

“Als consultant moet je in staat zijn om mee te kleuren met de organisatie waar je op dat moment werkt. Dit betekent dat je je aanpast aan de cultuur, werkwijzen en specifieke behoeften van die organisatie. Flexibiliteit, openheid en snel leren zijn hierbij van groot belang.”

“Mijn toekomstplannen en doelen zijn verweven met de toekomstplannen en doelen van Move Beyond.”

“Het is ook essentieel om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de branche en je expertise aan te passen aan de veranderende behoeften van klanten. Net als luisteren naar de stem van de klant en proactief meedenken over oplossingen. Door een diepgaand begrip van de branche en de specifieke behoeften van organisaties kun je waarde toevoegen en succesvol blijven, zelfs te midden van veranderingen.”

Wat zijn je toekomstplannen en doelen binnen Move Beyond?

“Onze ambitie – en de bijdrage die ik daaraan kan leveren – is om Move Beyond stevig op de kaart te zetten. Wanneer iemand een strategische uitdaging heeft, of een projectleider, projectmanager, programma-manager, interim-manager of directeur nodig heeft, zou ik willen dat direct aan Move Beyond wordt gedacht.”

“Dit is een stip aan de horizon waar we als team naartoe moeten werken. Ik geloof sterk in het belang van teamwerk, van begin tot eind van een opdracht. Ik wil actief betrokken zijn bij elke fase – van de initiële leiding tot aan de uiteindelijke evaluatie van het project of programma. Daarbij blijf ik continu leren en mezelf ontwikkelen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat succesvolle bijdragen aan het bedrijf voortkomen uit een combinatie van expertise en de kracht van het team. Samen streven we naar uitmuntendheid en blijven we ons aanpassen aan de veranderende behoeften van onze opdrachtgevers en de branche. Dus ja, mijn toekomstplannen en doelen zijn verweven met de toekomstplannen en doelen van Move Beyond.”

Wat is het meest waardevolle compliment dat je hebt ontvangen bij Move Beyond?

“Dat was toen een aantal collega’s aanwezig was op mijn bruiloft. Het feit dat ze de moeite namen om ook buiten het werk om betrokken te zijn en hun waardering te tonen, vond ik ontzettend bijzonder.”

“Het laat zien dat er niet alleen binnen de professionele setting aan elkaar wordt gedacht, maar ook op persoonlijk vlak. Ik waardeerde dit gebaar enorm, en het bevestigde het gevoel dat we bij Move Beyond een hechte en ondersteunende gemeenschap vormen.”

Welk advies zou je willen meegeven aan de nieuwe lichting bij Move Beyond?

“Om je kwetsbaar op te stellen en vragen te durven stellen. Werk samen en denk niet dat je alles alleen kunt weten. We worden geselecteerd omdat we eigenwijs zijn, maar binnen project- en verandermanagement is het belangrijk om je te onderscheiden.”

“Neem de organisatie en opdrachtgever mee in de verandering die we samen doormaken, dat is essentieel. We kunnen dit alleen bereiken door samen te werken, en het is belangrijk om continu te communiceren waarom we dit project of programma uitvoeren en welke verandering we willen bewerkstelligen bij onze opdrachtgevers. Als dit niet of onvoldoende duidelijk is, zal het gedoemd zijn om te mislukken.”

“Pas wanneer het doel en de waarde van het project of programma helder is, zullen mensen gemotiveerd zijn om deel te nemen en hun bijdrage te leveren aan het succes ervan. Dit geldt voor iedereen binnen de Move Beyond-organisatie, van business development tot service delivery management, en natuurlijk voor programma- en interimmanagement.”