KPN: 3 scenarios voor transformatie naar de cloud

07 mei 2015 Consultancy.nl

Het is een vak apart, het onderhoud en de continue optimalisatie van een datacenter. Logisch dus om dat te outsourcen. Toch heeft nog steeds zo'n 60% tot 70% van de organisaties de servers met alle data en applicaties in huis. Ze willen graag over, weten wat het hen oplevert, maar zien nogal wat beren op de weg. Veiligheid en privacy bijvoorbeeld, vendor lock-in, legacy, controle of kosten. Maar hoe uniek elk geval ook lijkt, geen enkele 'beer op de weg' is uniek. Sterker nog, bijna alle organisaties zitten met dezelfde soort vragen.

De keuze voor één of twee clouddiensten is zo gemaakt. Om u heen gebeurt het wellicht dagelijks. Steeds vaker zonder ICT erbij te betrekken. Grootschalige inzet van 'de cloud', centraal aangestuurd en op zo'n manier dat de organisatie er alle vruchten van plukt, heeft echter meer voeten in de aarde. Een centrale en goed geregisseerde overgang naar de cloud is niet zomaar een losstaand project. Het is een transformatie die behoorlijk complex kan zijn met diverse technische, organisatorische en financieel-strategische invalshoeken. Aan de hand van drie scenario’s geeft KPN Consulting antwoord op de belangrijkste vraagstukken en inzicht in verschillende oplossingsrichtingen.

KPN Consulting

Scenario #1: Over naar extern datacenter + clouddiensten
Voor steeds meer organisaties is het niet strikt strategisch noodzakelijk om een intern datacenter te handhaven. De keuze voor volledige outsourcing naar een extern datacenter ligt voor de hand. Zowel om kosten te beheersen als om organisatiebehoeftes te blijven beantwoorden. De keuze voor volledige outsourcing betekent een proces inzetten waarin een stevige positie voor de ICT-afdeling is weggelegd. Te beginnen met een centrale regie-architectuur.

Zo'n regie-architectuur bestaat uit vier belangrijke elementen:

  • Een Single Sign On-systeem voor identiteit- en authenticatiemanagement: hiermee kunnen medewerkers één keer centraal inloggen
  • Een provisioningsysteem voor het centraal toekennen en verwijderen van gebruikersaccounts en andere ICT-capaciteit, zoals tijdelijke projectsites of –sharepoints
  • Een instrument voor data- en systeemintegratie, inclusief datamastermanagement. Daarmee bepaal je welk systeem de 'werkelijke' bedrijfsinformatie bevat – feitelijk de broninformatie
  • Belangrijk is de fysieke infrastructuur, want grootschalige overgang van het ICT-landschap naar de cloud stelt flinke eisen aan het netwerk en de verbinding. Dubbel uitgevoerde verbindingen zijn voor een goede bereikbaarheid van de diensten bijvoorbeeld zeer relevant

De (ICT-)organisatie zal moeten leren werken met hybride ICT: een deel buiten en een deel binnen de organisatie. Medewerkers zullen moeten wennen aan diensten met minder functionaliteiten. Vaak bieden clouddiensten namelijk minder mogelijkheden. De meeste medewerkers merken daar overigens weinig van, omdat vrijwel nooit alle functies van traditionele software gebruikt worden.

Cloud Scenario

Scenario #2: Behoud eigen datacenter + clouddiensten waar mogelijk
Lang niet alle organisaties mogen of kunnen hun ICT volledig outsourcen. Dat kan te maken hebben met wet- en regelgeving, met compliance-overwegingen of de grootte van de workload. Het gevolg is dat ze hun eigen datacenter in huis behouden. Doordat de afschrijvingen tegenwoordig nog maar een vrij korte periode kunnen bestrijken, is dit een relatief kostbare oplossing.

Het risico is bovendien dat de vaste lasten, zoals energie, op een steeds kleiner deel van de ICT wordt doorbelast. Hoe meer clouddiensten worden ingezet, hoe groter dat effect. De traditionele ICT wordt daardoor relatief steeds duurder. Voor ICT-organisaties is het daarom zaak te werken aan bewustwording bij andere onderdelen van de organisatie, zodat het draagvlak voor het budget en benodigde investeringen behouden blijft. Daarnaast is het van belang zo kostenefficiënt mogelijk keuzes te maken.

Binnen dit scenario is er een aantal manieren om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van nieuwe cloud- en datacenterdiensten:

  • Door beheertaken te stroomlijnen en te automatiseren, met selfserviceportals of onderhoud op afstand – denk aan het automatisch aanmaken van nieuwe accounts en profielen
  • Door voor deelprocessen of niet-bedrijfskritische processen te kiezen voor clouddiensten
  • Door, op basis van een risicoanalyse, differentiatie aan te brengen in de organisatie-activiteiten, en op basis daarvan te bepalen welke activiteiten wel/niet kunnen worden uitbesteed. Daarnaast is het van belang zo kostenefficiënt mogelijk keuzes te maken.

Scenarios

Scenario #3: Behoud eigen datacenter + zelf cloud provider worden
Als gevolg van fusies en reorganisaties, kiezen steeds meer organisaties – vooral overheden en ZBO's – om ICT-dienstverlening samen aan te gaan bieden. Zij gaan dus een stap verder dan in scenario 2: ze behouden niet alleen een eigen datacenter, maar worden ook nog eens een cloudprovider. Bijvoorbeeld in de vorm van een shared service center (SSC). Ze profiteren hiermee van een forse besparing en een verdeling van de lasten over meerdere partijen.

Strategisch en beleidsmatig is er een aantal belangrijke keuzes, zoals het scheiden van klanten op de infrastructuur. Om af te kunnen rekenen op basis van gebruik is een systeem nodig dat registreert wat mensen gebruiken aan dataopslag en applicaties. Door een eigen appstore in te richten, krijgen mensen de mogelijkheid om zelf een applicatieportfolio, toegesneden op de eigen werkplekbehoeftes, samen te stellen. Belangrijk is tenslotte optimalisatie van de bestaande infrastructuur – je gaat tenslotte verschillende resources toekennen aan je systemen.

Start met transformeren
De keuze voor het best passende scenario is afhankelijk van de strategie van de organisatie. De keuze kan dus ook nooit (alleen) door ICT gemaakt worden: het is een gezamenlijk besluit, op basis van de ambities, het budget en het soort werk van een organisatie. Wel kan ICT hierin het voortouw nemen. Gezien de stijgende druk op traditionele ICT is het hoe dan ook wijs om te starten met transformeren – volgens welk scenario dan ook.

Een artikel van Martijn van der Poel, innovatie en cloudexpert bij KPN Consulting.

Nieuws

Meer nieuws over