5 meest gevraagde competenties en vaardigheden

13 april 2015 Consultancy.nl

Samenwerken, klantgerichtheid en overtuigingskracht zijn de drie belangrijkste competenties waar werkgevers anno 2015 om vragen. Dit blijkt uit onderzoek van HR specialist GITP gebaseerd op een analyse van zo’n 15.000 assessments die recent zijn uitgevoerd. Als echter wordt gekeken naar de competenties met het hoogste ontwikkelpotentieel, dan staat overtuigingskracht bovenaan.

Wanneer een professional solliciteert naar een functie dan worden vaak tal van (hoge) eisen gesteld aan het gewenste kandidatenprofiel. Zo moet een kandidaat niet alleen beschikken over een genoemde competentie, maar moeten deze bijvoorbeeld ook aansluiten op de strategie, tijdgeest of maatschappelijke betrokkenheid van een organisatie. Steeds vaker laten bedrijven, vaak met behulp van specialistische bureaus, de competenties van potentiële kandidaten onder de loep nemen, om zo te zorgen dat de kandidaat met de beste (of meest passende) competenties komt bovendrijven.

Sollicitaties

GITP
Een HRD specialist die jaarlijks (online) de competenties test van hoogopgeleide professionals is het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie (GITP). Het advies- en trainingsbureau richt zich op werving, selectie en loopbaanbegeleiding en weet als geen ander – vanuit zijn expertisegebied – aan welke competenties professionals dienen te voldoen.
GITP, dat zo’n 250 medewerkers in dienst heeft in Nederland, België en Frankrijk, verspreid over 16 kantoren, test jaarlijks de competenties van zo’n 15.000 hoogopgeleide professionals die op zoek zijn naar functies binnen de zakelijke dienstverlening, de financiële sector, de zorg, het onderwijs en de overheid.

Maar wat zijn eigenlijk de belangrijkste eigenschappen waar bedrijven naar vragen? Uit een analyse van GITP blijkt dat werkgevers een duidelijke voorkeur hebben in welke competenties zij belangrijk vinden bij potentiële kandidaten. De huidige top 5 van meest gevraagde competenties ziet er volgens het bureau als volgt uit: samenwerken, klantgerichtheid, overtuigingskracht, resultaatgerichtheid en leidinggeven (groep).

Meest gevraagde competenties

Samenwerken
Volgens de analyse van GITP staat voor veel bedrijven de competentie om niet alleen intern (met collega’s en afdelingen), maar ook extern (klanten, leveranciers, partnerships) goed te kunnen samenwerken, op de eerste plaats. Veel kandidaten zetten op hun CV dat ze een teamplayer zijn, maar belangrijker is het om dit ook daadwerkelijk te kunnen aantonen – ofwel met voorbeelden uit hun eerdere werkervaring of studietijd of bijvoorbeeld tijdens een (group)-assessment, waar gericht gekeken wordt hoe de kandidaat samenwerkt.

Klantgerichtheid
Op #2 staat de competentie klantgerichtheid. Hoe centraal stelt een kandidaat de belangen van een klant? Tijdens een sollicitatie wordt deze competentie bijvoorbeeld getest in een fictief verkoopgesprek of de kandidaat wordt gevraagd een probleem op te lossen voor een klant. In zulke simulaties moet een kandidaat aantonen hoe klantgericht hij is. Wordt er goed geluisterd naar de klant en speelt de kandidaat goed in op zijn behoeften?

Overtuigingskracht
Soms is een bedrijf op zoek naar een kandidaat die beschikt over de juiste dosis aan overtuigingskracht. Een professional die zaken binnen de organisatie in gang kan zetten en de neuzen in dezelfde richting kan krijgen. Een verandermanager bijvoorbeeld, die werknemers en overige stakeholders weet te overtuigen een bepaalde richting in te slaan. Ook hier kan een kandidaat bijvoorbeeld getest worden door bijvoorbeeld in een fictieve bedrijfsvergadering een of meer de stakeholders te moeten overtuigen.

Presentatie geven

Resultaatgerichtheid
Op #4 ook een hele belangrijke competentie: resultaatgerichtheid. Bedrijven waar gewerkt wordt met (harde) deadlines, targets of KPI’s en waar de nadruk ligt op presteren en resultaten, hechten vaak een hogere waarde aan kandidaten die over deze competentie beschikken. Om deze eigenschap te testen wordt van kandidaten bijvoorbeeld tijdens een assessment gevraagd om (vaak onder hoge tijdsdruk) een case op te lossen en met aanbevelingen te komen.

Leidinggeven (groep)
De top 5 belangrijkste competenties wordt afgesloten met leidinggeven, en dan met name voor een groep. Voor het ambiëren van een functie als Teamleider, maar ook voor hogere bestuurs- of overige managersfuncties mag het een kandidaat uiteraard niet ontbreken aan leidinggevende kwaliteiten. High potentials worden vaak in group assessments getest op hun leidinggevende skills.

Uiteindelijk gaat het er bij het invullen van een kandidatenprofiel om dat een kandidaat over de juiste mix van competenties beschikt.

Ontwikkelpotentieel
Naast de populariteit van competenties keken de onderzoekers ook naar het ontwikkelpotentieel, waarmee de meeste winst valt te boeken bij ontwikkeling van medewerkers. Uit de analyse komt een heel ander lijstje naar boven. De top vijf competenties met het hoogste ontwikkelpotentieel: overtuigingskracht, leidinggeven (groep), coachen, samenwerken en communiceren.

Competenties met het hoogste ontwikkelpotentieel

‘Overtuigingskracht’ stijgt daarmee van plek 3 naar plek 1. “Overtuigingskracht is van de gemeten competenties de competentie met het hoogste ontwikkelpotentieel. Deze competentie is net zoals ‘communiceren’ een van de basiscompetenties die voor iedere functie nodig is. Het is dus een belangrijke competentie, die echter vaak niet bewust ontwikkeld wordt. Dat komt omdat er in werksituaties niet direct aanspraak wordt gedaan op deze competentie. Omdat de ontwikkelbaarheid van ‘overtuigingskracht’ goed is, zijn dus op deze competentie grote stappen te maken”, aldus GITP.

Nieuws