Tips voor de implementatie van Aanbod op Maat

25 maart 2015 Consultancy.nl

Vanaf 1 juli 2015 moeten energieaanbieders de ACM-richtlijnen ‘Aanbod op Maat’ naleven. De ACM zal strikt handhaven op naleving. De redactie van Consultancy.nl sprak met Ramon van der Wal en John Starrenburg, beiden energie-experts en directeur van energiespecialist Zest Utilities, over hoe energieleveranciers de transitie in goede banen kunnen leiden.

Om de concurrentie op de energiemarkt voor consumenten te stimuleren streeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar meer transparantie. Vorig jaar voerde de toezichthouder enkele controles uit om uit te vinden of de richtlijnen in de energiesector worden nageleefd door energieaanbieders. Uit hun steekproef bleek dat naleving van de regelgeving bij veel aanbieders onder de maat is, waaronder op het gebied van informatieverstrekking aan consumenten. Volgens de ACM moeten energieaanbiedingen begrijpelijker en beter vergelijkbaar zijn, waardoor nieuwe én bestaande klanten betere besluiten kunnen nemen. “Dat leidt tot scherpere energieprijzen, betere service en innovatie", aldus de waakhond.

Energiebedrijven

Aanbod op maat
Om de transparantie voor consumenten te verhogen heeft de ACM met energieleveranciers afgesproken dat aanbiedingen voortaan op maat worden gedaan. Van een dergelijk ‘Aanbod op Maat’ is sprake wanneer de aanbieder aan de consument een concreet aanbod doet dat op zijn persoonlijke situatie van toepassing is. Ramon van der Wal, directeur van energiespecialist Zest Utilities – onderdeel van Zestgroup – licht toe: “De aanbieder dient rekening te houden met diverse factoren die specifiek zijn per individu, zoals het daadwerkelijke energieverbruik. Waar tot op heden leveranciers een schatting maakten op basis van de grootte van het huishouden of type woning is dit straks niet langer mogelijk”.

Ook moeten energieaanbieders in hun aanbieding alle kosten meenemen, zodat klanten inzicht hebben in de totaalprijs, en op basis hiervan in hun vergelijking appels met appels kunnen vergelijken. “Zo moeten leveranciers bijvoorbeeld dezelfde termen gebruiken, de juiste kosten voor netbeheer vermelden (die verschillen namelijk per netbeheerder, red.) en de prijsverschillen tussen groene of grijze energie duidelijk maken”, zegt Starrenburg. Overige wijzigingen die leveranciers in acht moeten nemen zijn onder meer het vooraf duidelijk communiceren van tariefswijzigingen en het rekening houden met het feit dat een consument zelf energie opwekt.

Zestutilities

Implementatie
Om energieaanbieders te ondersteunen met de implementatie van de nieuwe richtlijnen heeft de ACM een document opgesteld met de naam ‘Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie’. Dit document voorziet bedrijven van een gedetailleerd overzicht waarin staat hoe de nieuwe regels toegepast moeten worden om aan de eisen te voldoen. Echter, ondanks deze handreiking is de implementatie niet zomaar doorgevoerd, stelt Starrenburg. “Om aan de eisen te voldoen moeten processen, systemen en governance veranderd worden. Ook zijn diverse schakels in de waardeketen betrokken, variërend van back office (bijvoorbeeld interne bedrijfsvoering) tot front office (bijv. klantcommunicatie).” Daarnaast is het lastig om een eenduidige aanpak te volgen, omdat de mate van verandering per bedrijf verschilt. “Het is onder meer afhankelijk van de bestaande manieren van werken, en de volwassenheid daarvan.”

Quickscan: voldoet u aan de regels?
De komende maanden is het dus zaak voor energieaanbieders om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsvoering conform ‘Aanbod op Maat’ wordt ingevuld. Starrenburg adviseert bedrijven om in eerste instantie een quickscan uit te voeren waarmee in enkele dagen helder is wat de stand van zaken is met betrekking tot de ACM spelregels. “Maak eerst inzichtelijk op welke onderdelen de organisatie al dan niet voldoet aan Aanbod op Maat.” Vervolgens moet op elk gebied waar aanpassingen nodig zijn een actieplan worden opgesteld, zodat de transitie naar de richtlijn gestart kan worden. “Hier is het van belang om niet alleen naar de harde structuren te kijken, maar ook menselijke aspecten mee te nemen. Contact met de klant verandert immers ook. Met volledig inzicht in de veranderingen is het tot slot raadzaam om de verschillende veranderingen met elkaar af te stemmen”, aldus Starrenburg.

Energie

Daarnaast is het zaak dat energiespelers de kwestie niet te licht opvatten. Energieleveranciers die pas na ingang van de regelgeving voldoen aan de nieuwe eisen – handhaving start op 1 juli 2015 – hangt een fikse geldboete boven het hoofd. “Ook hier geldt, voorkomen is beter dan genezen”, sluit Starrenburg af.

Bent u een energieleverancier? Zorg dat u niet voor een boete in aanmerking komt, ben tijdig met de implementatie. Met de quickscan brengt Zest Utilities binnen enkele dagen in kaart waar uw organisatie staat. Zest Utilities komt graag met u praten over de mogelijkheden en uw specifieke situatie. In de Aanbod op Maat whitepaper van Zest Utilities wordt de dienstverlening verder uitgelicht.

Nieuws

Meer nieuws over