Helft bedrijven hekelt doorbetalen van ziek personeel

02 maart 2015 Consultancy.nl

Veel Nederlandse werkgevers (45%) geven aan moeite te hebben met het doorbetalen van loon aan zieke werknemers. Daarentegen heeft ruim 80% van de werkgevers begrip voor de loondoorbetalings-plicht. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van minister Asscher van Sociale Zaken.

Enkele jaren terug werd, om arbeidsongeschiktheid cijfers terug te drijven, de doorbetalingsplicht voor zieke werknemers verlengd van een naar twee jaar. De wet stelt werkgevers verplicht werknemers bij langdurig ziekteverzuim hun loon de eerste twee jaar door te blijven betalen. Het aantal arbeidsongeschikten is inderdaad afgenomen; jaarlijks ruim 13.000 mensen minder dan voor de verlenging van de verplichte periode. Maar hoe ervaren werkgevers de verlenging van de doorbetalingsplicht eigenlijk?

Helft bedrijven hekelt doorbetalen van ziek personeel

Algemeen draagvlak
Panteia, een beleidsonderzoekbureau gevestigd in Zoetermeer, kreeg de opdracht voor het uitvoeren van onderzoek naar de beleving van de doorbetalingsplicht onder Nederlandse werkgevers. Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher gaf in lijn met afspraken in het begrotingsakkoord 2014 de opdracht voor het onderzoek, waarvan de resultaten eerder deze maand aan de Tweede Kamer werden gepresenteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat het algemene draagvlak voor de regeling groot is. Ruim 80% van de door Panteia geënquêteerde werkgevers (bijna 600 van de meer dan 700) heeft begrip voor de verplichting om loon door te betalen. Vrijwel geen van de werkgevers gaf aan te willen stoppen met het doorbetalen van het loon van ziek gemelde werknemers, omdat dit aansluit bij het algemene idee van goed werkgeverschap.

45% moeite met kosten
Hoewel het algemene draagvlak groot is voor de loondoorbetalingsplicht zijn er toch veel werkgevers die aangeven het lastig te vinden om de daaruit volgende kosten te dragen. De werkgevers die moeite zeggen te hebben met de kosten van doorbetaling en re-integratie vormen zo’n 45% van de ondervraagden. Zij bevinden zich voornamelijk in sectoren die het afgelopen jaren zwaar te verduren hadden door de financiële crisis en zijn vaak klein van formaat.

Edwin Baints - BNR

Onderverzekerd
Vorig jaar bleek uit onderzoek van Mercer dat de helft van het MKB onderverzekerd is tegen ziekteverzuim en de risico’s van arbeidsongeschiktheid. Een mogelijke oorzaak van hun moeite om de kosten bij doorbetalen van langdurig ziekte te dragen. Anno 2015 is wel ruim 75% van de Nederlandse werkgevers verzekerd tegen de kosten die de loondoorbetalingsplicht met zich meebrengt.

Nieuws

Meer nieuws over